Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «uzasadnienie»:


Total: 60 results - 0.033 seconds

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 100%

Uzasadnienie odrzucenia jednej z ofert:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

KLUCZ HISWOS 2012 99%

wybór poprawnej odpowiedzi i jej poprawne uzasadnienie – 1 p.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/16/klucz-hiswos-2012/

16/03/2013 www.pdf-archive.com

biol odp 96%

Uzasadnienie: ... Uzasadnienie:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/17/biol-odp/

17/11/2014 www.pdf-archive.com

III C 170 16 87%

III C 170/16 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 79%

Nazwisko i imię osoby rekomendującej i uzasadnienie:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

Wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esejów 79%

- 10 za dbałość językową i styl pracy - 25 za ciekawe przedstawienie tematyki eseju - 35 za znajomość zagadnienia - 30 za przedstawienie i uzasadnienie własnej opinii na temat zagadnienia Prace będą oceniane przez Kapitułę Konkursu i Organizatorów.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/05/wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esej-w/

05/03/2017 www.pdf-archive.com

Ulaskawienie1 79%

UZASADNIENIE Swoją prośbę uzasadniam tym że nie jestem wcale gorszym Polakiem jak Pan Kamiński który został ułaskawiony w tym samym trybie.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/04/ulaskawienie1/

04/06/2017 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 75%

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzicakandydata z wnioskiem.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 74%

akt I C 564/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 30 listopada 2016 roku Powodowie K.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 73%

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 72%

UZASADNIENIE wyroku z dnia 19 sierpnia 2016 roku Powodowie K.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 71%

Uzasadnienie zostanie podane w kicku.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 70%

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres korespondencyjny, oraz przedmiot reklamacji i jej uzasadnienie.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 68%

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin-konkursu/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

HISWOS 2012 66%

Wybierz cywilizację, dla której charakterystyczne są budowle przedstawione na ilustracjach, i wskaż uzasadnienie wyboru spośród podanych.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/16/hiswos-2012/

16/03/2013 www.pdf-archive.com

rozkaz-jezowa-ocena 64%

Stanowi on uzasadnienie dla rozkazu i skierowany jest do ścisłego terenowego kierownictwa NKWD:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/22/rozkaz-jezowa-ocena/

22/01/2017 www.pdf-archive.com

szubarczyk 61%

UZASADNIENIE Sprawy reIigijne nie sq przedmiotem działania samorzqdu terytoriaInego, ktory nie moż= któremukoIwiek z członków samorzqdowej wspoInoty mieszkańców narzucać konkretn ej doktryny reIigijnej czy Wyznaniowej, zwiqzanych z nimi symboIi, przekonań, wierzeń oraz ustanawiać prawo pod dyktan do, czy też wymog jakiegoko|wiek kościota Iub zwiqzku wyznaniowego.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/szubarczyk/

09/06/2015 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 60%

akt I C 1006/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 25 czerwca 2004 roku powodowie XXX wnieśli przeciwko stronie pozwanej BRE Bank S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 60%

2 wzajemnie znosi VI ACa 1930/13 Uzasadnienie Powodowie – M.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 60%

akt I C 478/16 UZASADNIENIE Powód (...) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin RENAULT Wygraj weekend z Renault 59%

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, nick bądź adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji do aplikacji Instagram oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/14/regulamin-renault-wygraj-weekend-z-renault/

14/07/2016 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 59%

imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 57%

Może to być wskazanie nowego problemu naukowego, uzasadnienie potrzeby zaistnienia nowej specjalności naukowej, ułoże-nie planu badań.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 57%

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 kwietnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com