Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «vanha»:


Total: 9 results - 0.009 seconds

Finnisch Top 88 Vokabel 100%

All Rights Reserved www.pinhok.com 1 - 25 ich minä du sinä er hän sie (Einzahl) hän es se wir me ihr te sie (Mehrzahl) he was mitä wer kuka wo missä warum miksi wie miten welches joka wann milloin dann sitten wenn jos wirklich todella aber mutta weil koska nicht ei dieses tämä das että alle kaikki oder tai www.pinhok.com 26 - 50 und ja wissen tietää denken ajatella kommen tulla legen laittaa nehmen ottaa finden löytää zuhören kuunnella arbeiten työskennellä sprechen puhua geben antaa mögen tykätä helfen auttaa lieben rakastaa telefonieren soittaa warten odottaa 0 nolla 1 yksi 2 kaksi 3 kolme 4 neljä 5 viisi 6 kuusi 7 seitsemän 8 kahdeksan www.pinhok.com 51 - 75 9 yhdeksän 10 kymmenen 11 yksitoista 12 kaksitoista 13 kolmetoista 14 neljätoista 15 viisitoista 16 kuusitoista 17 seitsemäntoista 18 kahdeksantoista 19 yhdeksäntoista 20 kaksikymmentä neu uusi alt (nicht neu) vanha wenige harvat viele monet falsch väärä richtig oikea schlecht huono gut hyvä glücklich onnellinen kurz lyhyt lang pitkä klein (allgemein) pieni groß (allgemein) iso www.pinhok.com

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/finnisch-top-88-vokabel/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Finnish Top 88 Vocabularies 97%

All Rights Reserved www.pinhok.com 1 - 25 I minä you (singular) sinä he hän she hän it se we me you (plural) te they he what mitä who kuka where missä why miksi how miten which joka when milloin then sitten if jos really todella but mutta because koska not ei this tämä that että all kaikki or tai www.pinhok.com 26 - 50 and ja to know tietää to think ajatella to come tulla to put laittaa to take ottaa to find löytää to listen kuunnella to work työskennellä to talk puhua to give (somebody something) antaa to like tykätä to help auttaa to love rakastaa to call soittaa to wait odottaa 0 nolla 1 yksi 2 kaksi 3 kolme 4 neljä 5 viisi 6 kuusi 7 seitsemän 8 kahdeksan www.pinhok.com 51 - 75 9 yhdeksän 10 kymmenen 11 yksitoista 12 kaksitoista 13 kolmetoista 14 neljätoista 15 viisitoista 16 kuusitoista 17 seitsemäntoista 18 kahdeksantoista 19 yhdeksäntoista 20 kaksikymmentä new uusi old (not new) vanha few harvat many monet wrong väärä correct oikea bad huono good hyvä happy onnellinen short (length) lyhyt long pitkä small pieni big iso www.pinhok.com

https://www.pdf-archive.com/2017/08/06/finnish-top-88-vocabularies/

06/08/2017 www.pdf-archive.com

Pages from Rumba 9 sivut 1-96 web 94%

vanha yhteistyökumppani Nuclear Blast.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/24/pages-from-rumba-9-sivut-1-96-web/

24/09/2012 www.pdf-archive.com

inkeri 1926 88%

Lehtikylä Puzomäki Tigomäki Autio Riskanmäki Viikkinä Uusi Kirjasalo Vanha Kirjasalo Suuri Korkiamaa Pieni Korkiamaa Lehtokylä Pusenmäki Tikonmäki 6 7 49 33 16 58 23 10 24 11 32 23 210 145 81 237 98 45 109 44 4 6 38 24 14 32 17 8 16 9 24 22 169 118 72 137 81 40 78 37 1 2 1 6 1 1 3 1 6 11 1 27 4 2 13 1 Audio Varzolovo Gruzino, as.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/inkeri-1926/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Parkanon histotia 84%

— Linnan talo järveltä nähtynä, oikealla rannassa vuosisatoja vanha Ruumismänty, jonka oksilla kerrotaan ruumiita kuivatun.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/05/parkanon-histotia/

05/03/2017 www.pdf-archive.com

028SE1814L 73%

syödään ja jutellaan. Televisiossa pyörii vanha Suomi-filmi.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/19/028se1814l/

19/12/2014 www.pdf-archive.com

saneeraus 71%

Lisäksi vanha muoviputki ei kestä kuumaa vettä Virsikirja sukitetun haaraviemärin hiontaa käytettävä työkalu, johon kiinnitetyt hiomapaperit hiovat haaran täyteen virtaukseen © MoMent Ry 2017

https://www.pdf-archive.com/2018/05/24/saneeraus/

24/05/2018 www.pdf-archive.com

Kysely4 66%

(aakkosjärjestyksessä) OLEN AIVAN TERVE, ei mitään sairauksia ADHD (Tarkkaavuus – ylivilkkaushäiriö) Ahdistushäiriö Aivoverenkiertohäiriö tai aivoverenvuoto Astma Diabetes – insuliinihoito Diabetes (tabletti- tai diettihoito) Dyslexia eli LUKI-häiriö Fibromyalgia (joskus kusuttu “lihasreumatismiksi”) Iskias, välilevyn luiskahdus Kaksisuuntainen mielialahäiriö (vanha nimi “maanis-depressiivinen”) Keuhkosairaus (joku muu kuin astma) Kilpirauhasen liikatoiminta (lääke esin Thyrazol, radiojodihoito) Kilpirauhasen vajaatoiminta (lääke esin Thyroxin) Maha- tai suolistosairaus (esim mahahaava, Crohnin tauti) Masennus Migreeni MS-tauti Muistihäiriö Munuaissairaus, esim vajaatoiminta Muu neurologinen sairaus Muu reumatauti (LED tms) Nivelreuma tai selkärankareuma Nivelrikkohttps://www.soscisurvey.de/layout/button.down.gif “Pakkoneuroosi” eli obsessiivis-kompulsiivinen häiriö Parkinsonin tauti Psykoosi Sappikivet, haiman sairaus Sydänsairaus (infarkti, läppävika, tms.) Syöpä Tapaturmainen aivovamma, esimerkisi ruhje Verenpainetaiti, korkea verenpaine Ääreishermosairaus (esim polyneuropatia) Jotakin muuta (jos haluat, voit kertoa tarkemmin alla).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/kysely4/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

hkt arkisto2 59%

Sakari Halonen/ Vanha näyttelijä, Henry:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/30/hkt-arkisto2/

30/04/2014 www.pdf-archive.com