Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «veikt»:


Total: 3 results - 0.007 seconds

HIV un testa veiksana jaunais 100%

HIV testa veikšana Latvijā ir brīvprātīga, to var veikt tikai ar izmeklējamās personas piekrišanu.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/12/hiv-un-testa-veiksana-jaunais/

12/11/2013 www.pdf-archive.com

Piedavajums par satiksmes uzlabosanu 63%

- - Uzstādīt dublējošus luksoforus krustojumā Latgales iela - Brīvības iela - Atbrīvošanas aleja tā, lai būtu viennozīmīgi skaidrs, kāda satiksmi regulējoša luksofora gaisma deg krustojumā iebraukušajam, bet manevru nepabeigušajam autovadītājam un citiem transportlīdzekļiem, kas brauc pretējā virzienā, kā arī veikt pareizu, (atbilsoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām) luksofora sarkanās krusta gaismas signāla degšanas regulējumu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/15/piedavajums-par-satiksmes-uzlabosanu/

15/08/2016 www.pdf-archive.com

nolikums 2016 53%

Izmaiņas komandu sastāvos var veikt vienu stundu pirms paša Turnīra.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/04/nolikums-2016/

04/10/2016 www.pdf-archive.com