Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «veileder»:


Total: 5 results - 0.008 seconds

Veilder - Google Dokumenter 100%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Idékoordinator - Google Dokumenter 78%

Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

HBcv2017nyengelsk 70%

Forneburingen, Fornebu, Norway 2016-2012 Temporær utstilling på Diakonhjemmet, Oslo, Norway 2015-2011 Temporær utstilling i BUF - etats lokaler, Asker, Norway Collections 2009 Bærum kommune, Norway Dekoration work 2014 Diakonhjemmet, Oslo, Norway 2012 Kirkerud gård, Hakadal, Norway 2011 Hvalstad skole, Asker, Norway 2009 Mariehaven bo- og behandlingssenter, Sandvika, Norway Artistic and educational work 2017 Pilotprosjekt Kunst-samfunn-ungdom, DKS – Bærum, Bærum Kunsthall 2017 Prosjektleder og veileder for Pilotprosjektet Kunstpluss, DKS – Asker 2016,15 Kunst rett vest, workshop, Blindtegning, nature Fragments, Fornebu 2014 Kunst rett vest, workshop på Fossekleiva, Lek med streken Oslo Open- BOO, atelier workshop, Lek med streken 2016-2003 Supervisor for art and crafts teacherstudents at HiOA Finart, Oslo, Norway 2016-1995 Art and crafts teacher in Asker school, Norway 2015-2000 Tutor/Kursleder i kunstformidling/skaperglede/fargesans/tegning/maling/ keramikk/plakatskrift/workshop for adults and children in Norway 1995-1991 Indipendent activities, exhibition designer, Norway 1978-1976 Ceramic workshop, Iceland Illustrations in books 2013 Du ser så jo så godt ut!, kronisk sykdom bak fasaden av Kari Frank og og Kjersti Træland Hanssen 2013 Finn kongefølelsen!, Gjør hver dag til en god dag av Randi Skaug Board member of 2016- Styremedlem i BKIB (Bildende kunstnere i Bærum) 2016-2014 Styremedlem i GFK (Gamle Fornebu Kultursenter) Grants 2017 Muggur, Icelandic travel grant Member of NBK – Norske billedkunstnere (Norwegian Visual Artists) BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus, Norway BKIB – Bildende kunstnere i Bærum, Norway SIM – Samband Íslenskra myndlistamanna (The Association of Icelandic Visual Artists) ÍSLENSK GRAFÍK - (Icelandic Printmakers Association) KKV – Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän, Sweden BONO

https://www.pdf-archive.com/2017/07/14/hbcv2017nyengelsk/

14/07/2017 www.pdf-archive.com