Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «velmi»:


Total: 33 results - 0.077 seconds

repase reprosoustav 100%

Repase starších reprosoustav a jejich výhybek Mnozí z Vás jistě při úklidu nebo průzkumech půd a sklepů svých rodičů narazili na odložené reproduktorové soustavy, případně se Vám je podařilo v bazarech či zastavárnách za velmi výhodnou cenu zakoupit.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

K.2 87%

Pro mě to byla velmi zajímavá zkušenost, podělit se o získané informace s ostatními lidmi, ale trochu mě mrzelo, že to některé třídy vůbec nezajímalo.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/k-2/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

bs mzar 81%

konkrétně těch, které mají izolační odpor mezi vodiči velmi veliký, je vlnová impedance a rychlost šíření závislá na frekvenci.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bs-mzar/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

dp 80%

66 i Kapitola 1 Úvod Komprese obrazu je velmi důležitá technika, bez které by spousta věcí považovaných za samozřejmé, nebyla možná.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/07/dp/

07/05/2013 www.pdf-archive.com

SRS20-29 73%

Vhodnější jsou materiály typu umělého kamene z přírodního kameniva pojeného umělou pryskyřicí, které mohou i velmi efektně vypadat.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 73%

Pro znaènì hlasitou reprodukci v bytových podmínkách potøebujeme maximální akustický tlak nejvýše 110 dB, což by pro vzdálenost jednoho metru a citlivost 90 dB (to je mimochodem u hifi soustavy hodnota velmi slušná) znamenalo elektrický pøíkon 100 W.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Poliklinika Pod Marjánkou 71%

dlouhodobě sídlí náš rodinný všeobecný lékař i navazující specialisté a zdravotní péče naší rodiny by tímto krokem byla velmi zkomplikována.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/19/poliklinika-pod-marj-nkou/

19/04/2016 www.pdf-archive.com

SRS40-48 71%

èistý hliník a tvrdý dural mají pøibližnì stejné moduly pružnosti, velmi blízké modulu pružnosti skla, ale jistì nemusím zdùrazòovat, že vnitøní tøení èistého hliníku bude asi ponìkud vìtší než u duralu nebo skla.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

7ukoly 68%

Jedná se o velmi rozsáhlý soubor ustanovení, který čítá více než 2000 stran a je základem pro podstatnou reformu finančních sektoru USA.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

ALL IN ONE projectaaa 68%

Marie Víšková Marii tímto velmi děkujeme!

https://www.pdf-archive.com/2014/01/05/all-in-one-projectaaa/

05/01/2014 www.pdf-archive.com

KV4RTICKA 68%

Za vzniklé potíže v případě absence antiviru se velmi omlouváme.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/02/kv4rticka/

02/05/2013 www.pdf-archive.com

Vahy 67%

Záruka na zboží 7 let vazici technika_2017_cz.indd 888 Doprava vždy ZDARMA Cejchuschopná váha 800 700 700 6.1.2017 15:19:02 Dílenský nábytek Dílenské vybavení Regály bedny a boxy Skladování kapalin Transport a manipulace Univerzální váha OPTIMO 2000 • • • • • • • velmi lehká a praktická váha vhodná pro vážení dopisů a malých předmětů váživost 2 a 5 kg, dílek stupnice 1g LCD displej s 13 mm vysokými číslicemi plastová konstrukce a vážicí platforma funkce tárování, automatické vypnutí napájení na baterie 4x 1,5V AAA (součást balení) rozměry:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/vahy/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

Hodnocení-kampaně-EP2014 v1.1 66%

V každém případě ale Piráti za 72,514 obdržených hlasů získali nárok na státní příspěvek ve výši 30 Kč za jeden hlas (celkem tedy 2,175,420 Kč) a velmi výrazně posílili povědomí o své straně na české politické scéně.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/hodnocen-kampan-ep2014-v1-1/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

kvarticka paty cislo 64%

Na začátku prohlídky jsme všichni museli projít (skoro letištní) kontrolou, z čehož máme velmi zajímavý zážitek.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/24/kvarticka-paty-cislo/

24/06/2013 www.pdf-archive.com

asák 63%

Toto je velmi stručný výpis.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/11/as-k/

11/11/2013 www.pdf-archive.com

Moje bc 62%

Poděkování Na tomto místě bych velmi rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce Ing.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/moje-bc/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

zastavka Stvanice TZ 60%

„O obnovení zastávky jsme usilovali už od voleb a jsme velmi rádi, že se podařilo uvést ji do provozu se začátkem jara,“ uvedl místostarosta Prahy 7 a předseda pražských Zelených Ondřej Mirovský.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/25/zastavka-stvanice-tz/

25/03/2017 www.pdf-archive.com

1Penize-a-menova-politika 59%

úvěrová karta (credit card) - vysoká úroková míra 20-30% ročně, je symbolem chudoby jejího držitele, výhodou je pouze velmi krátké bezúročné období 4.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/1penize-a-menova-politika/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

8To 185 2017 9 ANONYM 58%

Odvolací soud poukazuje na to, že obžalovaný se velmi hrubým a vulgárním způsobem nejen vyjadřoval o poškozené, a to adresně, ale také ohledně ostatních žen, které se dle něj provinily jen proto, že využívaly služeb poškozené.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/8to-185-2017-9-anonym/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 58%

Ze všech těchto důkazů shromáždil soud prvého stupně skutková zjištění, která velmi precisně odůvodnil.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

HODNOCENÍ-KAMPANĚ- -IVAN 57%

V rámci kampaně se používaly standardní komunikační prostředky, a to vždy velmi „smart“ způsobem.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/hodnocen-kampan-ivan/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

SRS30-39 55%

Druhý pøedpoklad se celkem splnit dá, i když z hlediska návrhu pøíslušných dìlicích filtrù (s pøihlédnutím k velmi komplikované impedanci reproduktorù tyto obvody zatìžujících) to není nijak jednoduchá vìc.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

91 50%

ročník - Střední školy, střední odborná učiliště a vyšší odborné školy - Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy Velmi důležitá je koncepčnost a soustavnost vlivu na žáka s výraznou převahou pozitivních motivů, vzorů a aktivit, posilujících zdravé způsoby chování a osobní odpovědnosti žáků za zdraví, nad přílišným varováním a odstrašováním.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

SRS komplet 49%

Rezonanèní chování reproduktoru a zvìtšení jeho impedance k vyšším kmitoètùm však mùže chování výhybky velmi podstatnì ovlivnit.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

KVARTICKA3 46%

Systém připojování do her je velmi mírně řečeno „nešikovný“, a to proto, ţe to trvá příšerně dlouho, nemyslím si, ţe je to tím, ţe tuto hru na celém světě nehraje 6 lidí (minimální počet pro jednu hru), takţe jsem se rozhod svést to na systém.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/kvarticka3/

03/04/2013 www.pdf-archive.com