Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 May at 19:43 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «vendvotime»:


Total: 1 results - 0.004 seconds

Raporti - Vëzhgimi i zgjedhjeve parlamentare 2016 100%

Këto prononcime u bënë në bazë të dhënave që kishim deri në ato kohë nga vëzhguesit tanë të stacionuar nëpër vendvotime, në komisionet komunale, si dhe në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/raporti-vezhgimi-i-zgjedhjeve-parlamentare-2016/

08/01/2017 www.pdf-archive.com