PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 01 October at 19:03 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «vergi»:


Total: 19 results - 0.074 seconds

2017-AĞUSTOS-BORDRO-DÖKÜMÜ-2 100%

ESENYURT Vergi D./No : ... ESENYURT Vergi D./No :

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/2017-a-ustos-bordro-d-k-m-2/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Pera GYO 30.09.2016 Spk raporu 78%

Hasılat Satışların maliyeti 19 19 BRÜT KAR /ZARAR Genel yönetim giderleri Pazarlama giderleri Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler 20 20 22 22 FAALİYET KARI Özkaynak yöntemiyle değerlenen Karlarından/zararlarından paylar yatırımların 13 FİNANSMAN GELİRİ/GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI Finansman gelirleri Finansman giderleri 23 24 VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Dönem vergi geliri /(gideri) DÖNEM (ZARARI) / KARI Pay başına kayıp 26 DİĞER KAPSAMLI GELİR Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal (kayıp) / kazançlar 16 TOPLAM KAPSAMLI GELİR İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/pera-gyo-30-09-2016-spk-raporu/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

plan fon dagilim 66%

/ / Vergi Kimlik No* : *T.C.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/01/plan-fon-dagilim/

01/02/2011 www.pdf-archive.com

18a33700 08231 66%

WADAT_IST Duran varl k tan m Sat Aç klamas Tutar (UPB) 100.000 Ara Toplam KDV %18 YALNIZ / deneme 2 1231 231 sfgsfg sfg nfgu oe hgu w h Miktar 0 100.000,00 18.000 Toplam Vergi 18.000,00 Genel Toplam 118.000,00 YÜZ ONSEK ZB N TL SIFIR KURU deneme Tutar (UPB) 100.000 TL

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/18a33700-08231/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

Work and Travel 65%

Oryantasyon Hizmetleri Amerika'da kullanacağınız hattan, banka, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri, araç kiralama, alışveriş, vergi iadesi gibi konularda eksiksiz bilgilendirme.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/19/work-and-travel/

19/12/2018 www.pdf-archive.com

stratejik plan 58%

DURUM ANALİZİ 2.1 ÇAYCUMA'NIN ADI VE KAYNAĞI 2.2 ÇAYCUMA'NIN KONUMU VE YÜZÖLÇÜMÜ 2.3 YÜZEY ŞEKLİ VE DOĞAL DURUMU 2.4 TARİHÇE 2.4.1.Yakın Tarihte Çaycuma 2.4.2 Çaycuma Geçmişinde Ulaşım 2.4.3 Çaycuma'da Eği m Eğre min Kısa Tarihçesi 2.5 EKONOMİK YAPI 2.5.1 Ticaret ve Sanayi Kuruluşlarının Alan Dağılımı (2014) 2.5.2 İmalat Sanayiindeki Kurumların Sektörel Dağılımı (2014) 2.5.3 Çaycuma Vergi Dairesine Kayıtlı Mükellef Sayısı 2.5.4 Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (Çayorsan) 2.5.5 Filyos Vadisi Projesi 2.5.6 Filyos Limanı 2.6 DEMOGRAFİ 2.6.1 Nüfusun Yıllara Göre Gelişimi 2.6.2 Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı 2.6.3 Son Nüfus Bilgileri 2.6.4 Nüfusun Mahallelere Göre Dağılımı (2014) 2.6.5 Eği m Düzeyi Bakımından Çaycuma'nın Nüfusu (2014) 2.7 EĞİTİM KURUMLARININ DURUMU 2.7.1 2015-2016 Eği m Öğre m Yılı İlçe Geneli Resmi / Özel Okul Ve Kurum Sayıları 2.7.2 Okul Öncesi Eği m Kurumları 2.7.3 İlk ve Ortaöğre m Kurumları 2.7.4 Ortaokullar 2.7.5 Liseler 2.7.6 Özel Okullar 2.7.6-a Özel İlkokullar 2.7.6-b Özel Ortaokullar 2.7.6-c Özel Liseler 2.7.8 Özel Eği m Kurumları 2.7.8-a İlçelere Göre Karşılaş rmalı Tablo (2014) 2.7.8-b Derslik Başına Öğrenci Sayısı (2014) 2.7.8-c Çaycuma İlçe Merkezi Erkek Ve Kadın Yaş Grubuna Göre Eği m Düzeyi (2014) 2.7.9 Çaycuma'da Yükseköğre m 2.8 ULAŞIM 2.9 KÜLTÜREL YAPI 2.9.1 Yaşam 2.9.2 Şive 2.9.3 Halk Müziği ve Halkoyunları 2.9.4 Kıyafet Özellikleri 2.9.5 Kültürel Yaşam 5

https://www.pdf-archive.com/2017/03/21/stratejik-plan/

21/03/2017 www.pdf-archive.com

FO712ECD826E6 Presentation 55%

Youcansear chdi f f er entwebsi t est obuyCccam Ser ver .Youwi l lst andshotof buyi ngi nt oanyTV bundl esandchannel syouneedi ncl udi ngHD NoFr eeze, SkyDeandUK andpl under smor e.Act ual l y ,youwi l lgetbestcccam ser ver whenyoul ookont hesi t ef ort hemember shi pandbuy .Somet hi ngel seyou havet oknow i st hatwi t h9Eur osyoucanbuyi nt oal lbundl esaccessi bl eon t hedevot edser verGi gabyt ef oronemont h.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/29/fo712ecd826e6-presentation/

29/03/2018 www.pdf-archive.com

dhl express tr ithalat kat3 evrakseti 53%

örneğin, gümrük prosedürü / gümrük çekimi veya eşya ile ilgili, gerekli evrakın temin edilememesi (Vergi Numarası, birlik kayıtları, gerekli bilgi ve belgeler vb.).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/22/dhl-express-tr-ithalat-kat3-evrakseti/

22/02/2017 www.pdf-archive.com

OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ 09012017 48%

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname KHK/671 17.08.2016 29804 Kanun Değişiklikleri 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunu 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu KHK/672 01.09.2016 29818 (Mükerrer) İhraç:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/09/ola-an-st-hal-ve-tedb-rler-09012017/

09/01/2017 www.pdf-archive.com

İktisada Giriş II 46%

Vergi Çarpan›........................................................................................... Denk Bütçe Çarpan›................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/ktisada-giri-ii/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Maria Gutkowska-Rychlewska. Historia ubiorów 37%

MARIA GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA HISTORIA UBIORÓW Wersja OCR:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/20/maria-gutkowska-rychlewska-historia-ubior-w/

20/04/2016 www.pdf-archive.com

Parzival und die Gralsburg - in der Schweiz 34%

Parzival und die Gralsburg – in der Schweiz?

https://www.pdf-archive.com/2019/06/24/parzival-und-die-gralsburg---in-der-schweiz/

24/06/2019 www.pdf-archive.com

TÜRK ANAYASA HUKUKU -final özet - 1.yarıyıl (1) 27%

padişaha sadakat, padişaha karşı ayaklananları cezalandırma, padişahın vergi toplama emirlerinin yerine getirilmesi, İstanbul’da asker ocaklarının ayaklanması durumunda bunu bastırma, kendi yönetimindeki yerlerin asayişine ve vergilerin ezici olmamasına dikkat etme sözü vermiştir.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/t-rk-anayasa-hukuku-final-ozet-1-yar-y-l-1/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Wahrheit der Wahrheiten und Wissen der Wissen 21%

und peu a peu die Gedanken mit ihrem Gi# zu vergi#en :

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/wahrheit-der-wahrheiten-und-wissen-der-wissen/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

حقيقة الحقائق - خطة الشيطان 18%

und peu a peu die Gedanken mit ihrem Gi# zu vergi#en :

https://www.pdf-archive.com/2017/05/27/untitled-pdf-document/

27/05/2017 www.pdf-archive.com

حقيقة الحقائق عن سر الأسرار 17%

und peu a peu die Gedanken mit ihrem Gi# zu vergi#en :

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/untitled-pdf-document/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Wahrheit der Wahrheiten und Wissen der Wissen 17%

und peu a peu die Gedanken mit ihrem Gi# zu vergi#en :

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/wahrheit-der-wahrheiten-und-wissen-der-wissen-1/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

Wahrheit der Wahrheiten - Plan Satans 16%

und peu a peu die Gedanken mit ihrem Gi# zu vergi#en :

https://www.pdf-archive.com/2017/05/27/wahrheit-der-wahrheiten-plan-satans/

27/05/2017 www.pdf-archive.com