Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «vergoeding»:


Total: 15 results - 0.018 seconds

Bindend advies GcZ, 11 juni 2008, SKGZ2007.01284 (ANO08.143)[1] 100%

Verzoekster heeft de zorgverzekeraar verzocht om vergoeding van psychologische hulp (gestart op 4 september 2006), hormoontherapie, ontharen, haartransplantatie en een geslachtsaanpassende operatie.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/17/bindend-advies-gcz-11-juni-2008-skgz2007-01284-ano08-143-1/

17/09/2012 www.pdf-archive.com

verkoopsvoorwaarden 64%

hij kan onder meer de overeenkomst verbreken ten laste van de klant en vergoeding vragen voor de geleden schade.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/verkoopsvoorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden epidemie 2014 63%

terzake wordt vastgesteld, zal deze te harer keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/algemene-voorwaarden-epidemie-2014/

07/03/2014 www.pdf-archive.com

ANBI CHRISTENGEMEENTE IMMANUEL 62%

spaar.rek beheerder vergoeding 992,00 saldo best.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/29/anbi-christengemeente-immanuel/

29/09/2014 www.pdf-archive.com

De Grote Koffie Competitie actievoorwaarden 61%

De deelnemers stemmen door middel van deelname aan deze Actie toe dat hun naam mag worden gepubliceerd zonder dat Organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd is.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/de-grote-koffie-competitie-actievoorwaarden/

31/03/2014 www.pdf-archive.com

Sales Assistent Made By, Creative Label 61%

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ Flexibele werktijden en werkplekken (Amsterdam eo) Frequente stedentrips om concept stores te spotten De vrijheid om je eigen creativiteit in te brengen in het team Een kijkje in de keuken van een internationaal opererende start-up Een passende vergoeding gebaseerd op ervaring en beschikbaarheid De ruimte om mee te denken over onze sales strategie en groeimogelijkheden Is je interesse gewekt?

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/sales-assistent-made-by-creative-label/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Fctpapa 61%

+++111/5100/43575+++ FACTUREN VERVALDAG BETAALBAAR AAN ONBETAALDE VERGOEDING GELIJK UITSLUITEND EIGENDOM HET FACTUUR AAN 20% VAN DE ADRES ZAL VAN VAN VAN HET VERKOPER DE VERKOPER, RECHTSWEGE VERSCHULDIGDE EN KUNNEN NETTO, ZONDER BEDRAG DEZE IN handtekening CONTANT, AANMANING PLUS 25€.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/12/fctpapa/

12/11/2015 www.pdf-archive.com

Stage vacature RR 2017-01-09 61%

Adobe Creative Suite) is een pré Ons aanbod Naast een passende vergoeding bieden wij:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/09/stage-vacature-rr-2017-01-09/

09/01/2017 www.pdf-archive.com

Vacature - Stagiair Ottawa 58%

De stagiair kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor de reis, de huisvesting of verblijfkosten.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/17/vacature-stagiair-ottawa/

17/04/2015 www.pdf-archive.com

Rules Chiquisafe NL 55%

Hij zal desgevraagd medewerking verlenen aan activiteiten die verband houden met de actie zonder andere vergoeding dan de gewonnen prijs.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/rules-chiquisafe-nl/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

AlgemeneVoorwaardenMD juli 2012 45%

Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die de huurder eventueel aan MD verschuldigd is.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/01/algemenevoorwaardenmd-juli-2012/

01/08/2012 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden Manus 44%

Indien deze periode langer duurt dan de overeengekomen leverdatum, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/algemene-voorwaarden-manus/

11/03/2015 www.pdf-archive.com

kerstbestellijstproef20154ensamen t 42%

Tegen een vergoeding van 6,95 laten wij uw boodschappen op een professionele wijze bezorgen door Transport bedrijf Coenen.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/02/kerstbestellijstproef20154ensamen-t/

02/12/2015 www.pdf-archive.com

Conditions générales modifié 41%

maanden en tot de vervanging van teruggezonden goederen, zonder enige vergoeding voor eventuele directe of indirecte schade.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/conditions-generales-modifie/

31/07/2017 www.pdf-archive.com

DekkenDerPaints Algemene voorwaarden 37%

Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten en schaden.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/dekkenderpaints-algemene-voorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com