Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 14:18 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «verkan»:


Total: 1 results - 0.004 seconds

Jonas Färnqvist Bengtsson permissioner 100%

DOMSKÄL Enligt 10 § LRV skall länsrätten vid prövning aven fråga om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område särskilt beakta arten av den brottslighet som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning, risken för återfall i brottslighet och verkan av den vård och behandling som patienten genomgått.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtsson-permissioner/

13/05/2014 www.pdf-archive.com