Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «verksamhet»:


Total: 11 results - 0.026 seconds

aktieäg, bolagsordn 100%

Ahmed, Beata och Charles § 1 Ingen av parterna i detta avtal får bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/08/aktie-g-bolagsordn/

08/09/2011 www.pdf-archive.com

Reccefolder HT17 94%

Kåren bedriver såväl utbildningsrelaterad som studiesocial verksamhet.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/reccefolder-ht17/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

5221-2014 72%

Kulturnämnden i Göteborgs stad, som svarar för bibliotekets verksamhet, får kritik för att biblioteket genom sitt sätt att hantera ärendet inte levt upp till regeringsformens krav på objektivitet.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/5221-2014/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

SpetsaTedestrandmetoden(1) 71%

    1.2  Utvärderingsmetodik   Vedung (1998) menar att en utvärdering är en efterhandsbedömning som söker klarlägga utfallet av pågående eller avslutad verksamhet.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/12/spetsatedestrandmetoden-1/

12/08/2015 www.pdf-archive.com

Hussam aljundi..CV 69%

Ser fram emot att träffa er personligen för att presentera mig mer samt att få inblick av er verksamhet.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/26/hussam-aljundi-cv/

26/07/2017 www.pdf-archive.com

assistansanordnare-formedling 68%

Personligen tycker jag det är bra att kontrollapparaten är rigorös och att det ställs stora krav på individer som vill starta detta slags verksamhet.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/25/assistansanordnare-formedling/

25/02/2014 www.pdf-archive.com

Motioner djurskydd 68%

Att §16 DL avskaffas och ersätts med ett anmälningsförfarande som vilken annan verksamhet som helst enligt finsk modell.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/03/motioner-djurskydd/

03/10/2017 www.pdf-archive.com

Information Media-Experterna 62%

Detta genom att analysera er trafik och lokalisera nyckelord knutna till er verksamhet för att hamna så högt upp som möjligt.Dessutom erbjuder vi SEM – sökmotorsmarknadsföring som i korta drag handlar om att marknadsföra er hemsida genom sökmotoreras annonsprogram.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/information-media-experterna/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

Synpunkter klagomål-Pdf 2017-02-02-11-10 60%

Inkommen 2017-02-02 Synpunkter/klagomål UPPGIFTSNAMN UPPGIFTSVÄRDE Synpunkter/klagomål Område Socialtjänst Rör anmälan en annan person Nej, jag är patienten eller brukaren Dina uppgifter Förnamn Christian Efternamn Lindqvist Personnummer 19870518-5950 Adress Storgatan 40 Postnummer 534 73 Ort Vara Telefonnummer 073-697 39 71 E-post Christianlindqvist1587@gmail.com Information om det du vill anmäla Län Västra Götalands län Kommun Vara Namn på verksamhet/nämnd Socialtjänsten Datum/period för det du vill anmäla December 2016 Till Februari 2017 Beskrivning av händelsen/det du vill anmäla Efter flera orosanmälningar rörande mamman till mitt barn startas en utredning.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/synpunkter-klagom-l-pdf-2017-02-02-11-10/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

Dummy magasinsmall 3 55%

Efter att ha försökt skaffa sig en praktikplats – men utan att lyckas – föreslog handledaren att hon skulle söka som barnskötare inom kyrkans och hjälporganisationers verksamhet.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/dummy-magasinsmall-3/

01/12/2015 www.pdf-archive.com