Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «viktig»:


Total: 33 results - 0.047 seconds

IMA-LU 2016 Semesterstart Program 1-7 100%

14.00-15.00 Viktig informasjon fra IT-avdelingen og biblioteket Sted:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/ima-lu-2016-semesterstart-program-1-7/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Prosjektbeskrivelse med sladdet tekst 94%

Sykdomsmekanismer For rasjonell håndtering av ME/CFS i fremtiden er det viktig å bedre forstå sykdomsmekanismene.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/prosjektbeskrivelse-med-sladdet-tekst/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

Artikkel mukera 94%

Ofte en mangel på sikkerhet eksisterer om den langsiktige fremtid , en opplevelse kjent for å være betydelig og viktig for alle kreftpasienter ( Mishel et al , 2002 .

https://www.pdf-archive.com/2014/03/04/artikkel-mukera/

04/03/2014 www.pdf-archive.com

Idékoordinator - Google Dokumenter 92%

Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

God-Jul-fra-Groupon 92%

INTRODUKSJON Like sant som at nissen bor i hybelleilighet i Finnmark er det at kunst og håndverk er en viktig del av julen.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/15/god-jul-fra-groupon/

15/12/2014 www.pdf-archive.com

Leder - Google Dokumenter 92%

Leder  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som leder i Spark* NTNU har du ansvaret for å realisere visjonen for Spark og også   den daglige driften av  organisasjonen med tilhørende underaktiviteter (veiledning, promotering, arrangement, Pengesprøyten og  Applab). Av arbeidsoppgaver inngår representasjon, møteledelse, oppfølging av prosesser og prosjekter internt,  samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). Det forventes at du har god oversikt og kan lede det som  skjer og skal skje. , En viktig del av jobben er å utvikle tjenesten og organisasjonen.     Du vil arbeide tett sammen med prosjektdirektør Jan Onarheim som har det formelle ansvaret for driften av  tjenesten. Du vil møte styringsgruppen i Spark 2 ganger i året, og gi status. Leder vil også arbeide tett med  nestleder (som rekrutteres i august 2016). Du møter et gruppelederteam annenhver uke som du skal veilede og  få tilbakemelding fra. Du vil også møte alle ansatte i Spark på møter hver 14.dag hvor du leder møtet. Dette er  en viktig læringsarena og lederarena.    For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og en grei oversikt over  tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og  annet organisasjonsarbeid vil også bli tillagt vekt    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse i lederrollen skjer 1.mai.  Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens  lønnstrinn 25) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er mellom 40 og 50 timer i  måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om lederstillingen, ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no / 48210093, eller  prosjektdirektør Jan Onarheim på jan.onarheim@ntnu.no / 908 75 797.    

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/leder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Program 23.06.2015 87%

Miljø er for oss alle en viktig sak.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/07/program-23-06-2015/

07/08/2015 www.pdf-archive.com

ferdig brosjyre 85%

Hvorfor prosjektet er viktig Terskelen for å delta i samfunnsdebatten har aldri vært lavere, alt man behøver er en internettilgang og i tillegg florerer det med åpne debattmøter.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/ferdig-brosjyre/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

Elevhefte 2015-2016 ferdig 81%

side 14 I dette heftet finner du informasjon som det er viktig at du får med deg før skolestart.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/16/elevhefte-2015-2016-ferdig/

16/08/2015 www.pdf-archive.com

Solving the Procrastination Puzzle GN 80%

Så jeg vil fokusere oppmerksomheten din på kostnadene av prokrastineringen din for å forbedre målforpliktelsen din… For å styrke en målintensjon er det viktig å gjenkjenne fordelene ved å handle nå, ikke bare kostnadene av unødvendig utsettelse.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/solving-the-procrastination-puzzle-gn/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

Gr7B 78%

(5)Etnisk diskriminering på sykehjem Vesentlighet:​ Dette er en viktig sak fordi den berører de involverte partene på et følelsesmessig nivå.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/05/gr7b/

05/11/2016 www.pdf-archive.com

orientering om prosjekt - hele 74%

Finn / velg et fenomen eller en anvendelse fra naturen, teknologien, fysikken, samfunnslivet eller dagliglivet der sinusbølger har en viktig rolle.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/orientering-om-prosjekt-hele/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

tog1 73%

Hvordan byggingen planlegges er ganske viktig Derfor vil byggingen forekomme uten å stenge veier, og minst mulig trafikkforstyrrelser.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/23/tog1/

23/11/2017 www.pdf-archive.com

INVICTUS PLANERING & INFO VT16 70%

VIKTIG INFO VT16 PLANERING | BÅTARBETESDATUM | ANSVARSOMRÅDEN | PROJEKT Planering:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/invictus-planering-info-vt16/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

Dypt Arbeid av Cal Newport 69%

Ta bare i bruk et verktøy hvis dets positive virkninger på disse faktorene vesentlig utveier dets negative virkninger… Mens noen-nytte-tankesettet identifiserer hvilke som helst potensielle positive virkninger som berettigelse for å bruke et verktøy, krever håndverker-varianten at disse positive virkningene påvirker faktorer ved kjernen av hva som er viktig for deg og at de utveier de negative.» Rettferdiggjør du uendelig bruk av Facebook, epost og Snapchat ved å si til deg selv alle fordelene ved dem, uten å veie dem opp mot ulempene?

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/dypt-arbeid-av-cal-newport/

18/07/2016 www.pdf-archive.com

Resehandlingar DJOKIC - OGNJEN - U5I5A5 68%

DJOKIC/OGNJEN Belgrad - Stockholm-Arlanda DY4342 - 2017 okt 14 - 20:35 - LowFare You need to check-in before proceeding to gate Travel Document - Resehandling Booking reference Passenger Bokningsreferens U5I5A5 Passagerare DJOKIC/OGNJEN Flight Flygresa DY4342 - 2017 okt 14 Departure Avgång 20:35 Belgrad (BEG) Terminal 2 Arrival Ankomst 23:10 Stockholm-Arlanda (ARN) Terminal 5 Seat Plats No seat reservation /Ingen platsbokning Cabin baggage Checked baggage Price category Document number Comment Handbagage Incheckat bagage Priskategori Dokumentnummer x 1, Max 10 kg, Max 55 x 40 x 23 cm x 1, Max 20 kg, per pcs/stk LowFare/LowFare 328-7246108776 Kommentar Printed/Utskrivet - 2017 okt 01 Viktig information Hur man ändrar en bokning Passupplysningar (APIS) skall registreras innan avresa till/från Storbritannien.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/resehandlingar-djokic-ognjen-u5i5a5/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Arkitektperle, Hyttemagasinet 65%

Resultatet har blitt en bemerkelsesverdig utnyttelse av en bratt tomt, der grov stein har blitt en viktig del av det ferdige resultatet.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/12/arkitektperle-hyttemagasinet/

12/02/2014 www.pdf-archive.com

Appell.Storting.nedrustning-2 65%

I en situasjon med økende spenning i flere deler av verden, med polarisering og ukritisk bruk av fiendebilder, vil en slik prioritering fra norsk side være et modig og viktig signal.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/appell-storting-nedrustning-2/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

IB2018 64%

gang IN arrangeres i Trondheim, og arrangementet har gjennom hele perioden vært et viktig møtested for studentene og næringslivet.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/26/ib2018/

26/01/2018 www.pdf-archive.com

Personvernserklæring 63%

Det er derfor spesielt viktig at det gjennomføres en balansert vurdering der det legges stor vekt på å få frem aktuelle personverninteresser.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/26/personvernserkl-ring/

26/06/2017 www.pdf-archive.com

Naprapatsenteret sin løpe guide 59%

Men det er viktig å ikke gå ut for hardt.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/04/naprapatsenteret-sin-l-pe-guide/

04/04/2013 www.pdf-archive.com

VG+ - ME samfunnet kan skade pasientene [2015.08.03] 57%

Diagnosekriterier er et gjentakende tema, særlig blant pasientene, og det er derfor viktig å løfte frem den internasjonalt publiserte studien fra 2014 der 20 ulike kriteriesett for ME/CFS ble gjennomgått.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/03/vg-me-samfunnet-kan-skade-pasientene-2015-08-03/

03/08/2015 www.pdf-archive.com

07a Tilsynsrapport 20160419084458 sonjaT-Helses 54%

Første del av evakuering av bygget består av å flytte pasienter over til brannseksjonen det ikke brenner i, det vil derfor være viktig at seksjoneringen er markert på tegninger.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/02/07a-tilsynsrapport-20160419084458-sonjat-helses/

02/06/2016 www.pdf-archive.com