Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «viktigste»:


Total: 8 results - 0.016 seconds

Dypt Arbeid av Cal Newport 100%

Er fordelene i det hele tatt rettet mot dine viktigste personlige mål, og vil verktøyene hjelpe deg med å forfølge de målene?

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/dypt-arbeid-av-cal-newport/

18/07/2016 www.pdf-archive.com

Veilder - Google Dokumenter 86%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Noen religiøse strømninger i vår tid - Arbeidsplan 86%

Skriv litt notater slik at du får med det viktigste  Gjør oppgave 1, 2, 3, 4 og 5 side 96.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/noen-religi-se-str-mninger-i-v-r-tid-arbeidsplan/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

The Willpower Instinct GN 80%

Hva er det viktigste langtidsmålet du vil fokusere energien din på?

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/the-willpower-instinct-gn/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

Arkitektperle, Hyttemagasinet 77%

Den viktigste egenskapen ved selve hytta er utsikten, dette fantastiske landskapet.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/12/arkitektperle-hyttemagasinet/

12/02/2014 www.pdf-archive.com

Solving the Procrastination Puzzle GN 69%

En av de viktigste forutsetningene for vellykket endring er en dyp forpliktelse til den endringen.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/solving-the-procrastination-puzzle-gn/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

rf1 56%

Bli litterær, det er det viktigste, eller bare salgbar.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/07/rf1/

07/05/2011 www.pdf-archive.com

Notater fra en Venn GN 40%

Løsninger «Jeg vil aldri glemme den viktigste leksjonen jeg lærte på racerbilskolen...

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/notater-fra-en-venn-gn/

18/07/2016 www.pdf-archive.com