Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «vilket»:


Total: 31 results - 0.041 seconds

Motioner djurskydd 100%

Har kontrollanten kunnat hitta något att anmärka på och göra ett föreläggande om, så har de även rätt att ta betalt för sitt besök, vilket ger incitament att “leta fel”.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/03/motioner-djurskydd/

03/10/2017 www.pdf-archive.com

danasuppg 96%

För ett fordon med massa m är den kinetiska energin 1 2 −1 ≈ 13.89m s−1 är ungefär 96m for den okända 2 mv vilket för hastigheten v = 50 km h massan m.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/02/danasuppg/

02/03/2015 www.pdf-archive.com

assistansanordnare-formedling 85%

Vilket innebär att om marknaden varit helt avreglerad utan något tillståndsplikt, så skulle vi sannolikt ha det tredubbla antalet assistansanordnare.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/25/assistansanordnare-formedling/

25/02/2014 www.pdf-archive.com

Rapport (Chocogift UF) 85%

Om vi skulle ta ut vår vinst idag skulle den ligga på 20 639 kronor, vilket är mer än vad vi tidigare beräknat och vi är otroligt stolta och nöjda.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/13/rapport-chocogift-uf/

13/04/2018 www.pdf-archive.com

Argumentation 81%

Motionären lyfter i sina motioner frågan om rättssäkerhet i djurskyddsärenden vilket är en angelägen fråga.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/03/argumentation/

03/10/2017 www.pdf-archive.com

Synpunkter klagomål-Pdf 2017-02-02-11-10 78%

Mamman uppger att hon har druckit och att testet kommer visa på en större mängd alkohol, vilket det också 1 (3) UPPGIFTSNAMN UPPGIFTSVÄRDE gör.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/synpunkter-klagom-l-pdf-2017-02-02-11-10/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

Månadens-varelse-januari 76%

Detta blev Olegs första mänskliga offer vilket skulle plåga och tynga hans sinne mycket.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/08/m-nadens-varelse-januari/

08/02/2018 www.pdf-archive.com

Handledning för handläggare 2015-09-04 76%

Detta för att undvika skadade kanter, vilket försvårar inmatningen i den optiska läsaren.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/21/handledning-for-handl-ggare-2015-09-04/

21/08/2016 www.pdf-archive.com

Handledning för handläggare 2016-02-17 75%

Detta för att undvika skadade kanter, vilket försvårar inmatningen i den optiska läsaren.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/21/handledning-for-handl-ggare-2016-02-17/

21/08/2016 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivningsprövning 75%

Åklagaren anser att den rättspsykiatriska vården ska fortsätta och hänvisar till det yttrande som Åklagarmyndigheten gav in till förvaltningsrätten den 15 februari 2011 i målnr 435-11 i vilket det anförs bl.a.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtsson-utskrivningsprovning/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Inledning 69%

Låg närvaro Det har varit för låg närvaro på lektionerna vilket utan tvekan påvekar dawahn negativt.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/25/inledning/

25/01/2015 www.pdf-archive.com

Inlämning nr 3 rev 69%

Kolonnen anses välisolerad vilket innebär att alla värmeförluster till omgivningen kan försummas.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/24/inl-mning-nr-3-rev/

24/04/2016 www.pdf-archive.com

E2b. Nej-talong PKU vuxen, v 5.1 69%

Vill du veta mer om biobankslagen och sparande av prov, se www.biobanksverige.se Nej-talong PKU-prov vuxen (Fyll gärna i den tillsammans med sjukvårdspersonal) Ange provuppgifter som identifierar vilket prov det gäller (VÄNLIGEN TEXTA):

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/e2b-nej-talong-pku-vuxen-v-5-1/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

Hud, VT16 69%

Består främst av fettceller vilket fungerar som värmeisolerande och stötdämpande vid mekanisk påfrestning.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/01/hud-vt16/

01/05/2017 www.pdf-archive.com

Hussam aljundi..CV 67%

Arbetet inom teknikcenter gav mig många olika färdigheter vilket kan komma till användning vid senare anställningar.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/26/hussam-aljundi-cv/

26/07/2017 www.pdf-archive.com

ISILIFE rekryterar Linn Olsson 66%

- Linn har trots sin unga ålder en stor erfarenhet som toppbloggare och både känsla för- och kunskap inom branschen vilket jag värderar högt när vi välkomnar Linn till ISILIFE-teamet, säger Dean.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/01/isilife-rekryterar-linn-olsson/

01/08/2016 www.pdf-archive.com

dugga 111121 64%

Bestäm med motivering i vilket fall masscentrums fart är störst respektive minst.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/dugga-111121/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

Radiotelefonit 64%

Motsatsen är s k duplex, vilket medger sändning i båda riktningarna samtidigt, men detta används ej i flygradiosammanhang.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/radiotelefonit-pdf/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Blankett E9 22 ansökan tillstånd 62%

Det sista återexportlandet när det gäller återexportintyg är det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från gemenskapen.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/12/blankett-e9-22-ansokan-tillst-nd/

12/04/2012 www.pdf-archive.com

Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 22 - FUP 2 62%

352937088162141 Vilket SIM-kort/adress satt i telefonen vid beslag:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/13/hudiksvalls-tr-b-2486-16-aktbil-22-fup-2/

13/04/2017 www.pdf-archive.com

Information Media-Experterna 60%

Men utöver organisk sökmotoroptimering finns det möjlighet att betala för nyckelord, vilket gör att så kallade ”sponsrade länkar” till ditt företag hamnar ovanför eller vid ­sidan om de organiska sökresultaten.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/information-media-experterna/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivning 57%

Tala om vilken dom eller vilket beslut N i överldagar genom att anteckna förvaltningsrättens namn och målnummer.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtsson-utskrivning/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtssonutskrivningsprövning 2 57%

Tala om vilken dom eller vilket beslut Ni överklagar genom att anteckna förvaltningsrättens namn och målnummer.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtssonutskrivningsprovning-2/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtsson fortsatt vård 56%

Tala om vilken dom eller vilket beslut Ni överklagar genom att anteckna förvaltningsrättens namn och målnummer.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtsson-fortsatt-v-rd/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

gardentherapy 54%

Förälskad i Trädgården gör dig glad och lycklig En stunds trädgårdspyssel gör underverk för själen – vilket egentligen är en gammal kunskap.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/06/gardentherapy/

06/05/2011 www.pdf-archive.com