Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «vlasnik»:


Total: 7 results - 0.009 seconds

ER kupoprodaja specifikacija 1 azurirano 100%

Vlasnik nekretnine moze da poseduje vise nekretnina.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/er-kupoprodaja-specifikacija-1-azurirano/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

4.1.2006 90%

postao ve}inski vlasnik "Drina osiguranja"

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/4-1-2006/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

ANTARES SUSTAVI 71%

Svaki vlasnik poduzeda na kraju mjeseca obožava menadžerske izvještaje, statistike, složene izvještaje o prodanoj robi i uslugama.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/03/antares-sustavi/

03/12/2011 www.pdf-archive.com

28.10.2007 61%

Naime, nakon {to je Joli}ev kom{ija prodao dvije parcele {ume vlasniku jedne prijedorske pilane, taj novi vlasnik, kako nam je ispri~ao Joli}, falsifikovao je dokumente i tvrdio da je kupio i dvije parcele njegove, Joli}eve {ume.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2005 55%

U poru{enoj katoli~koj crkvi u ljubijskom selu Bri{evo slu`ena misa zadu{nica Nakon razbojni{tva nad pripadnikom EUFOR-a Ora{je Policajci ugasili po`ar ORA[JE - Pripadnici ora{ke Policijske stanice su u nedjelju oko pono}i u centru Ora{ja uz pomo} vatrogasnih aparata uspjeli lokalizirati po`ar na autobomilu askona, ~iji je vlasnik ~lan HDZ-a Pero Vinceti} (55) iz Donje Mahale pored Ora{ja, potvr|eno je ju~er u policiji.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Imperijalistička Okupacija Balkana 51%

Evelyn Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva, desna ruka kraljice, vođa Illuminata, vođa internacionalnih cionista, vlasnik Izraela, glavni bankar Vatikana, i kontrolor svjetske opskrbe novcem.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/23/imperijalisti-ka-okupacija-balkana/

23/10/2013 www.pdf-archive.com

plur 1 26%

Èetiri sata kasnije, isti nesretni autor bio je lakši za 5 litara znoja koji su ostali negdje na flooru Gjure, a postepeno je i shvatio da je veæ bar 2 sata vlasnik pozamašne glazbene kolekcije koja mu više ne znaèi ništa.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com