Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «vrati»:


Total: 4 results - 0.006 seconds

borko 100%

Njegov motiv je bio da se vrati na funkciju i da im vrati milo za drago, uz sebe je privukao i jednog jakog poljoprivrednika koji je za svoje angažovanje planirao povraćaj uloženih sredstava pride ko zna šta.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/borko/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

referendum 1 73%

Da odlučimo ustavom da Todorman vrati ukradeno?

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/referendum-1/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

referendum 2 68%

Da odlučimo ustavom da Todorman vrati ukradeno?

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/referendum-2/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

26.07.2005 59%

Prema rije~ima `upnika `upe Stara Rijeka Ilije Arlovi}a, kojoj pripada selo Bri{evo, te{ko je o~ekivati da se bilo ko od nekada{njih stanovnika vrati svojoj ku}i.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com