Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 December at 01:32 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «vrchol»:


Total: 3 results - 0.01 seconds

tin-ukol3 100%

Vrchol prvn´ıho z´asobn´ıku odpov´ıd´a pozici hlavy simulovan´eho turingova stroje.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/13/tin-ukol3/

13/12/2011 www.pdf-archive.com

ET-2014 4t 38%

V porovnaní s letom 2008, kedy ceny nehnuteľností v EÚ dosiahli svoj vrchol, boli v treťom štvrťroku vlaňajška európske byty a domy o cca – 7 % lacnejšie.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-4t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 8t 37%

Moody´s ale očakáva, že zadlženosť Španielska bude naďalej rásť a vrchol dosiahne v roku 2016 na úrovni 102 % HDP.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-8t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com