Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «vrednostnih»:


Total: 1 results - 0.003 seconds

KONČNA BROŠURA - UGD - zakon o prevzemih 100%

Nadzor nad prevzemi je v pristojnosti Urada za varstvo konkurence in Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/kon-na-bro-ura-ugd-zakon-o-prevzemih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com