Search


PDF Archive search engine
Last database update: 14 May at 16:54 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «vrtiia»:


Total: 1 results - 0.004 seconds

statut 100%

Ovim se Statutom ureduje status, naziv i sjediSte Djedjeg vrtiia, naziv i sjediSte podruinice i-'ei eg vrtica, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze Djeijeg vrtiia, djelatnost, -strcjswo, uvjeti i nadin rada, radno vrijeme Djedjeg vrtiia, vodenje i upravljanje Djeijim vrtiiom, c.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com