Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «vzhledem»:


Total: 28 results - 0.07 seconds

Auxíkova kuchařka na průběh funkce 100%

Pokud vyjde nula, může se jednat o inflexní bod (IB), tedy bod, kde se mění průběh funkce vzhledem k tečně (konkávní x konvexní).

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/aux-kova-kucha-ka-na-pr-b-h-funkce-1/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

Votočvohoz.cz - podmínky 85%

Mrzí mě tato opatření, ale vzhledem k velkému počtu podvodnic na votoči nechci znovu patřit mezi podvedené.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/01/voto-vohoz-cz-podm-nky/

01/05/2014 www.pdf-archive.com

PS---Zaverecna-zprava-o-kampani 81%

Vzhledem k tomu, že se u evropských voleb jedná o volby tzv.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/ps-zaverecna-zprava-o-kampani/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-cs 74%

3) Vzhledem k tomu, že se jedná o potravinářský průmysl a prohlídková trasa vede výrobní částí závodu, případné zastavení provozu z důvodu údržbové a sanitační práce (pravidelné i mimořádné) je běžnou součástí našeho provozu.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-cs/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

mav-lab1 71%

Zdůvodněte odchylky a rozdíly naměřených hodnot u jednotlivých reproduktorů (vzhledem k jejich vlastnostem a konstrukci).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mav-lab1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

tin-pr01-rj1 69%

ε je jednotkový prvek vzhledem k operaci ·.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/21/tin-pr01-rj1/

21/09/2011 www.pdf-archive.com

91 69%

Vzhledem k současnému výskytu nádorových a kardiovaskulárních onemocnění by měla být politika proti kuřáctví jednou z hlavních priorit nejen Vlády ČR, ale celé společnosti.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

SoilMod 65%

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada modů, které nějakým podobným způsobem přibližují standardní hru LS/FS15 k realitě je možné, že dojde ke kolizi s těmito dalšími mody.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/soilmod/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 64%

1 a 2 a 4 Základní listiny práv a svobod a vzhledem k tomu, že k uveřejnění napadených článků a fotografie došlo před 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

HODNOCENÍ-KAMPANĚ- -IVAN 63%

Ve struktuře týmu však toto nebylo požadováno a vzhledem k efektivitě práce jsem mu celý volební štáb (včetně někteří kandidáti) toto doporučil.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/hodnocen-kampan-ivan/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

Poliklinika Pod Marjánkou 58%

Naopak nově připravovaná varianta počítá napřed s rekonstrukcí a dostavbou části ve tvaru U, přemístění všech lékařů, dokončení rekonstrukce zbylé části objektu při maximálním oddělení stavebních částí od provozních - otázka, jak uvádíte, agresivního pražského developera je vzhledem ke všeobecnosti těžko uchopitelná.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/19/poliklinika-pod-marj-nkou/

19/04/2016 www.pdf-archive.com

Hodnocení-kampaně-EP2014 v1.1 53%

Vzhledem k objemu se nezvolila distribuce přes zasílatelskou službu, neboť jeden balík by vyšel na několik set korun (a balíků

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/hodnocen-kampan-ep2014-v1-1/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

Pomahat a chranit 51%

14/2008 Sb.“ Vzhledem k tomu, že policejní passaty nejsou označeny podle zvláštního právního předpisu, nesmí být vybaveny ani zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/11/pomahat-a-chranit/

11/04/2012 www.pdf-archive.com

K.2 51%

Svým vzhledem připomíná více posprejovanou stěnu, než někoho, kdo by měl sedět na hradě.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/k-2/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

kvarticka paty cislo 49%

Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost působit i na jiných školách, troufám si tvrdit, že naši studenti nejsou hloupější, jak se mnozí domnívají, ale pozorovala jsem často menší ochotu na sobě pracovat a menší pokoru ve vztahu k učitelům.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/24/kvarticka-paty-cislo/

24/06/2013 www.pdf-archive.com

PREZIDENT 2013 47%

-----------------------------------------------------Vzhledem k tomu, že žádná výjimečná ,,superosobnost“ – zjevná celonárodní autorita, mezi kandidáty není, co do politických názorů se s žádným z nich také na 100% neshodnu, rozhodl jsem se, že budu klást důraz primárně na ,,imidž“ (image) kandidáta, tj.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/21/prezident-2013/

21/11/2012 www.pdf-archive.com

5Derivátový trh 46%

LIBOR, PRIBOR), a to v téže měně s čistým vypořádáním hotovostí Futures na dluhové cenné papíry - úrokový futures na výměnu pevné částky v hotovosti za dluhový cenný papír, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti a cenného papíru Měnový futures - jedná se o futures na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně - je tedy primárně sázkou na budoucí spotový měnový kurs a sekundárně na budoucí spotové bezrizikové IR obou měn - vzhledem k fungujícímu trhu s měnovými forwardy měnové futures v Evropě vůbec nevznikly Akciový futures - jedná se o futures na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí cenu akciového nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR - používají se futures na jednotlivou akcii a na akciový index Komoditní futures - jedná se o futures na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti - je tedy sázkou na budoucí cenu komoditního nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR 3 Swapy Úrokový swap - jedná se o swap na výměny pevných částek hotovosti za dosud neznámé částky hotovosti, a to v téže měně - neznámé částky hotovosti závisí na budoucí spotové bezrizikové IR a nezávisí na rizikové úrokové míře kteréhokoliv subjektu - je tedy sázkou na budoucí spotové bezrizikové IR Klasický úrokový swap - úrokový swap na výměny pevných částek hotovosti za dosud neznámé částky hotovosti odvozené od určité referenční IR (např.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/5deriv-tov-trh/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

11-4 42%

Vzhledem k nadhledu, s nímž se příliš nevěnoval širší publikaci výsledků své práce, byly tyto příležitosti mnohdy jedinou možností využít a docenit obdivuhodnou komplexnost a systematičnost jeho znalostí oboru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/11-4/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

skvor 41%

zvukovou techniku, hudební akustiku, akustiku hudebních nástrojů, sdělovací techniku, radioelektroniku, fyziologickou akustiku, psychoakustiku, architekturní akustiku, ultrazvuk, akustiku hluku a vibrací, multimediální techniku a vzhledem k šíři a interdisciplinaritě jednotlivých podoborů lze uvést řadu disciplín dalších.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/skvor/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Financi trhy 39%

Vzniklé CP (AAA) mají různé priority splácení 1.4 Finanční rizika - potenciální finanční ztráta subjektu na finančním trhu v budoucnosti a) očekávaná ztráta = existující (ve výši očekávaných ztrát by se měly tvořit OP) b) neočekávaná ztráta = potenciální 1) úvěrové riziko (riziko je selhání dlužníka a jeho nedostání závazkům) 2) tržní riziko 3) likvidní riziko 4) operační riziko 5) obchodní riziko 6) systémové riziko – pokud 1 z předešlých rizik způsobí potíže i mnoha dalším subjektům či větší části finančního systému 1) Úvěrové riziko - riziko ztráty ze selhání dlužníka tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu, a tím způsobí věřiteli ztrátu - riziko ztráty vzhledem k potencionálnímu zvýšení hodnoty závazku vůči partnerovi u úrokového či akciového nástroje v důsledku zlepšení finanční situace emitenta úrokového či akciového nástroje a) přímé úvěrové riziko – rizikem ztráty ze selhání dlužníka v plné nebo částečné hodnotě.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/financi-trhy/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 39%

jsou spojeny s rozdílnými ztrátami a s rozdílným úvěrovým hodnocením 1.4 Finanční rizika - potenciální finanční ztráta subjektu na finančním trhu v budoucnosti a) očekávaná ztráta = existující (ve výši očekávaných ztrát by se měly tvořit OP) b) neočekávaná ztráta = potenciální 1) úvěrové riziko (riziko je selhání dlužníka a jeho nedostání závazkům) 2) tržní riziko 3) likvidní riziko 4) operační riziko 5) obchodní riziko 6) systémové riziko – pokud 1 z předešlých rizik způsobí potíže i mnoha dalším subjektům či větší části finančního systému 1) Úvěrové riziko - riziko ztráty ze selhání dlužníka tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu, a tím způsobí věřiteli ztrátu - riziko ztráty vzhledem k potencionálnímu zvýšení hodnoty závazku vůči partnerovi u úrokového či akciového nástroje v důsledku zlepšení finanční situace emitenta úrokového či akciového nástroje a) přímé úvěrové riziko – rizikem ztráty ze selhání dlužníka v plné nebo částečné hodnotě.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 36%

Je to zcela pochopitelné vzhledem k dostupnosti pøíslušného zboží v obchodní síti.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

AAA auto Smlouva a Podminky2 33%

V této souvislosti smluvní strany, zejména prodávající, činí nesporným a považuji uvedenou smluvní pokutu co do výše za zcela přiměřenou a oprávněnou zejména vzhledem k možnému poškozeni dobrého jména kupujícího.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/05/aaa-auto-smlouva-a-podminky2/

05/02/2012 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 28%

Pokud tedy budou mít 130mm středobasové reproduktory takto rozpadlé závěsy, nezbude Vám pravděpodobně jiná možnost, než je vyměnit za co nejpodobnější modernější ekvivalent, protože jejich případná oprava je sice možná, ale vzhledem k jejich vlastnostem a zůstatkové ceně ekonomicky naprosto neúnosná.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 24%

Vzhledem k tomu, že pohyb kmitačky je zde dán rovnováhou mezi silou působící na kmitačku (tzv.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com