Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «warunkami»:


Total: 60 results - 0.037 seconds

Universe+ 49 zl 12 m dla Abonentow 100%

Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych niniejszymi Warunkami Promocji, zaś Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/universe-49-zl-12-m-dla-abonentow/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka 94%

Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych niniejszymi Warunkami Promocji, zaś Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/canal-platinum-0-zl-12-m-dla-abonentow-nowa-stopka/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 91%

umowa kredytu na cele mieszkaniowe (...) nr (...) z 4 lipca 2008 roku wraz z ogólnymi warunkami kredytowania w zakresie udzielania kredytów na cele mieszkaniowe oraz kredytów i pożyczek hipotecznych w (...) Banku S.A., k.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

DZIAŁALNOŚĆ W CZECHACH 29.05.2015 85%

"WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W REPUBLICE CZESKIEJ'' Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach, m.in.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/05/dzia-alno-w-czechach-29-05-2015/

05/05/2015 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 78%

   Pochodzące z zewnątrz Przepływające między wewnętrznymi jednostkami (w ramach korporacji) Skierowane do odbiorców (gotowych produktów) Logistyka międzynarodowa różni się od krajowej warunkami ramowymi procesów logistycznych:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 70%

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

Formularz rejestracyjny dla członków PL (1) 67%

  na  poziomie   ............................) W Holandii mieszkam od Po studiach mam plan 2011 wrócić   do  Polski zostać   w  Holandii   na  stałe jeszcze   nie   zdecydowałem/łam Oświadczam,   że   zapoznałem/łam     się  z  treścią  statutu  stowarzyszenia  PL-Student-NL oraz aneksem, dołączonym   do   formularza   registracyjnego i   zgadzam   się   z   zawartymi   w   obu   dokumentach warunkami.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/07/formularz-rejestracyjny-dla-cz-onk-w-pl-1/

07/02/2014 www.pdf-archive.com

Wymiana 67%

Zapoznałem/łam się z warunkami wymiany.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/07/wymiana/

07/07/2014 www.pdf-archive.com

D 007 0014015 0001 66%

Gwiezdne Wojny - historie” (zwanej dalej „Prezent/Prezenty”) na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”).

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014015-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014016 0001 66%

Gwiezdne Wojny - historie” (zwanej dalej „Prezent/Prezenty”) na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”).

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014016-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin (1) (1) 65%

Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem nie łączą się z warunkami innych promocji organizowanych przez CZILL Klub.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/regulamin-1-1/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

Wizz Air Hungary Kft 65%

Należy zapoznać się z ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu, które są dostępne w witrynie wizzair.com.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/10/wizz-air-hungary-kft/

10/06/2012 www.pdf-archive.com

regulamin promocji 64%

W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/14/regulamin-promocji/

14/11/2017 www.pdf-archive.com

D 007 0014014 0001 64%

Gwiezdne Wojny - historie” (zwanej dalej „Prezent/Prezenty”) na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”).

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014014-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

Niżnik 63%

Niżnik Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam (w imieniu swoim oraz innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności), że zapoznałem się z programem imprezy, warunkami uczestnictwa oraz pozostałymi istotnymi informacjami wymaganymi ustawą "O usługach turystycznych", znajdującymi się w katalogu z przedmiotową ofertą, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 62%

Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 62%

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Polityką dotyczącą zwrotów a niniejszymi Warunkami, moc wiążącą mają niniejsze Warunki.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin 60%

Zakup przedmiotów wysyłanych z zagranicy może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku VAT oraz cła Zapoznaj się z warunkami dostawy oraz obowiązującymi regulacjami w tym zakresie https://allegro.pl/pomoc/artykul/9dae5weBkt1 REGULAMIN 1.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/12/regulamin/

12/05/2020 www.pdf-archive.com

Kosztorys Wesela 2018 (1) 59%

 zapoznanie się z warunkami technicznymi sali, ogólny wywiad techniczny i środowiskowy.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/26/kosztorys-wesela-2018-1/

26/02/2018 www.pdf-archive.com

be 58%

97 · 97 a2m + a2n = (a1 + (m − 1)r)2 + (a1 + (n − 1)r)2 = 2 2 97 2 a1 + 2a1 (m − 1)r + (m − 1)2 r 2 + a21 + 2a1 (n − 1)r + (n − 1)2 r 2 = = 2 97 2 2a1 + 2a1 r(m + n − 2) + r 2 ((m − 1)2 + (n − 1)2 ) = 2 Po przyrównaniu obu stron 97 a21 + 96 · a1 r + 3088 · r 2 97 2a21 + 2a1 r(m + n − 2) + r 2 ((m − 1)2 + (n − 1)2 ) = 2 Otrzymujemy układ równań ( m + n = 98 (m − 1)2 + (n − 1)2 = 6167 który ma wyłącznie jedno rozwiązanie zgodne z warunkami zadania m = 21, n = 77.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/26/be/

26/02/2012 www.pdf-archive.com

raport autoDNA RHP VF1BMSW0638486368 57%

Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/17/raport-autodna-rhp-vf1bmsw0638486368/

17/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 56%

 Umowa Najmu oznacza umowe, na mocy ktorej BESTCENA EU LLC zobowiazuje sie oddac Klientowi Produkt do uzytku na czas i na warunkach okreslonych w umowie, Klient zas zobowiazuje sie płacic BESTCENA EU LLC opłate z tytułu najmu okreslona w umowie, zgodnie z ogolnymi warunkami Umowy Najmu okreslonymi przez BESTCENA EU LLC;

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/regulamin-pdf/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 56%

 Umowa Najmu oznacza umowę, na mocy której BESTCENA EU LLC zobowiązuje się oddać Klientowi Produkt do użytku na czas i na warunkach określonych w umowie, Klient zaś zobowiązuje sie płacić BESTCENA EU LLC opłatę z tytułu najmu określoną w umowie, zgodnie z ogólnymi warunkami Umowy Najmu określonymi przez BESTCENA EU LLC;

https://www.pdf-archive.com/2015/01/22/regulamin-pdf/

22/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 54%

Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

Zadanie2 54%

W tych dwóch przypadkach spotykamy się z różnymi warunkami środowiska.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/22/zadanie2/

22/11/2012 www.pdf-archive.com