Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wedle»:


Total: 40 results - 0.015 seconds

KOD rolnicy2 - do druku 100%

Nie będziecie mogli wedle własnego uznania decydować, kto Waszą ziemię odziedziczy.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/kod-rolnicy2-do-druku/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 8 (21-28kwietnia) 97%

Obecna umowa francuskiego obrońcy wygasa wraz z końcem trwającego sezonu, wedle wcześniejszych doniesień Evra miał opuścić klub po zakończeniu kontraktu, jednak zarząd zdecydował się zaoferować zawodnikowi trzyletni kontrakt.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/28/tygodnik-united-nr-8-21-28kwietnia/

28/04/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr3 (17-24 marca) 81%

Jednak wedle opowieści między innymi taksówkarza po zawodniku nie było widać za grosz kontuzji.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/24/tygodnik-united-nr3-17-24-marca/

24/03/2014 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 80%

Wedle pozwanego, żądanie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w całości na gruncie zarzutu opartego o abuzywność postanowień umowy, wymaga udowodnienia przez powodów roszczenia również co do wysokości i wykazania w jakim zakresie żądana przez pozwanego do zapłaty kwota jest mu nienależna.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

Apokalipsa wg Marhiusa 79%

„Idźcie na cały świat, i odznaczcie święty krzyż, na czole każdego bogobojnego człowieka, by tym, wiernym memu ojcu ludziom cierpienia oszczędzid.” I aniołowie ruszyli na świat cały odznaczając ludzi wedle słowa Paoskiego, a nie pominęli ani jednego człowieka, który na Bożą pieczęd zasługiwał.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/28/apokalipsa-wg-marhiusa/

28/03/2011 www.pdf-archive.com

farsze 78%

Soczewicę ugotować do miękkości wedle instrukcji na opakowaniu.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/18/farsze/

18/11/2013 www.pdf-archive.com

Konstytucja-WPA-PNG 78%

Jesteśmy wspólnotą obywateli, społeczeństwem wolnych ludzi.      ● Najwyższym prawem na terenie całego obszaru jest nienaruszalne prawo  własności.    ● Każdy człowiek ma pewną dowolność do dysponowania swoją uczciwie  nabytą własnością wedle własnych potrzeb.    ● Jako prawo własności należy rozumieć też prawo do wolności i  samostanowienia.    ● Żaden organ państwa nie posiada monopolu na sprawowanie władzy i każdy  obywatel może zrezygnować z jego usług, dokonując secesji wraz z całą  swoją własnością.  Secesja odbiera możliwość korzystania z wszelkich usług rządu i nie wiąże  się z żadnymi innymi wykluczeniami.    ● Każdy obywatel ma prawo do stanowienia prawa w obszarze swojej  własności.    ● Rząd nie posiada żadnych terytoriów prócz tych, które są jego własnością.    ● Rząd funkcjonuje na zasadach takich jak każda inna działalność  gospodarcza.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/konstytucja-wpa-png/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

apsys 78%

Autobus którego mógłbym oczekiwad w godzinach porannych powinien przyjechad wedle rozkładu który nie został w ogóle wycofany oraz unieważniony.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/apsys/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

Stanowisko-Klubu-Nowoczesna 77%

 Obwarowanie procedur pozyskiwania szczepionek do sz szpitali i przychodni, takimi wymogami co do jakości, by wyeliminować ryzyko podawania szczepionek pochodzących z niepewnych źródeł oraz nieprzebadanych wedle najwyższych europejskich standardów.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/stanowisko-klubu-nowoczesna/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

Dragon Age Inkwizycja - Poradnik [smoki] 66%

W przypadku smoków nie ma zastosowania zasada, wedle której postać nie otrzymuje punktów doświadczenia za pokonanie przeciwników będących trzy poziomy (i więcej) niżej niż Inkwizytor – przykładowo postać na 21.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/08/dragon-age-inkwizycja-poradnik-smoki/

08/12/2014 www.pdf-archive.com

oferta poprawiona chyba 66%

Uczestnik Partner Partner Strategiczny Koszty stoiska (wedle potrzeb) 2000 zł brutto 4000 zł brutto Billboard przy Metro Pole Mokotowskie małe logo duże logo Plakaty małe logo duże logo Zaangażowanie Ulotki małe logo duże logo duże logo Mailing organizacji studenckich nazwa uczestnika małe logo duże logo Strona www targów małe logo duże logo duże logo w nagłówku (baner główny) małe logo duże logo małe logo duże logo małe logo Indywidualne przedstawienie działalności partnera Indywidualne przedstawienie firmy Indywidualne przedstawienie firmy Indywidualne przedstawienie działalności partnera Indywidualne przedstawienie firmy Konkursy dedykowane Nie Nie Reklama na przystanku autobusowym przy SGH Strony organizacji studenckich na Facebooku Fanpage SKN Biznesu na Facebooku Fanpage "Targów dla mikrobiznesu"

https://www.pdf-archive.com/2013/01/15/oferta-poprawiona-chyba/

15/01/2013 www.pdf-archive.com

Me&Economy 65%

Warsztaty zostały zrealizowane w Gimnazjach w Miechowie i Kozłowie, w sumie każda z grup liczyła około 30 osób, rekrutowanych wedle ich chęci udziału.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/05/me-economy/

05/08/2014 www.pdf-archive.com

1. Regulamin 64%

O składzie zespołu decyduje jego kierownik, dowolnie i wedle własnego uznania.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/28/1-regulamin/

28/11/2017 www.pdf-archive.com

It - Pokemon edition 63%

I have to catch this wedle and finish this paragraph.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/14/it-pokemon-edition/

14/07/2016 www.pdf-archive.com

rozkaz-jezowa-ocena 63%

Wiadomo, że wedle spisu powszechnego z 1926 roku 782 tysiące obywateli Związku Sowieckiego miało w paszportach adnotację „narodowość polska”.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/22/rozkaz-jezowa-ocena/

22/01/2017 www.pdf-archive.com

united 61%

Co ciekawe, zawodnik wedle doniesień byłby w stanie zrezygnować z dziesięciu milionów funtów, które będą mu przysługiwać, jeśli ten dopełni całości kontraktu w zespole.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/united-1/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

szubarczyk 61%

Gdyby Rada Miasta respektowata zasady rzete|ności, rozwagi, praw,,innych,, oraz rozumiata istotę dia|ogu międzyku|turowego nie musiałaby sięgać po fasadowe, popuIistyczne, jarmarczne dziatania efektywnie naruszajqce podstawowe Prawa jednostek, w tym reaInego prawa mieszkańcow do wyboru wzorców światopog|qdowych wedle wtasnego uznania' Każdy osobiście może czcic, kogo uzna za stosowne, może tę osobistq cześćdek|arować pub|icznie, ale nikt nie ma prawa narzucać komuko|wiek innemu obiektu kultu - W tym patronów wyznaniowych czy re|igijnych _zw|aszcza formaInie narzucać obiektu ku|tu innym osobom na|eżqcym do prawnie tworzonej wspoInoty samorzqdowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/szubarczyk/

09/06/2015 www.pdf-archive.com

united 60%

Co ciekawe, zawodnik wedle doniesień byłby w stanie zrezygnować z dziesięciu milionów funtów, które będą mu przysługiwać, jeśli ten dopełni całości kontraktu w zespole.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/united/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 5 (7-14 kwietnia) 58%

Wedle doniesień 72-letni Szkot będzie pełnił tę funkcję w ciągu najbliższych lat.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/07/tygodnik-united-nr-5-7-14-kwietnia/

07/04/2014 www.pdf-archive.com

START 57%

można go później edytować wedle uznania za pomocą opcji „edytuj” TWORZENIE KARTY POSTACI 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/07/start/

07/07/2017 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 11 (12-19 maja) 55%

Wedle doniesień konkretniejsza oferta ma wynosić od 30 do 35 milionów funtów.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/19/tygodnik-united-nr-11-12-19-maja/

19/05/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 6 (7-14 kwietnia) 54%

Raport tygodniowy zakończymy informacją odnośnie celów transferowych, którym wedle słów Davida Moyesa nie będzie przeszkadzać brak udziału w Champions League.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/tygodnik-united-nr-6-7-14-kwietnia/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 54%

Metody analizy materiału klasyfikujemy wedle różnych kryteriów.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 53%

Metody analizy materiału klasyfikujemy wedle różnych kryteriów.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com