Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «widzenia»:


Total: 50 results - 0.024 seconds

pm w3 prezentacja 100%

Z inżynierskiego punktu widzenia bardziej interesujące stały się inne punkty widzenia w zastosowaniu techniki mikroprocesorowej:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w3-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

RECONE 92%

70g Obiektyw i kąt widzenia:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/13/recone/

13/11/2017 www.pdf-archive.com

notatka 2 90%

Z punktu widzenia organizacji produkcji najkorzystniejsza jest symulacja 3 charakteryzująca się najmniejszym czasem realizacji zamówienia, a także małymi kolejkami na maszynach i u pracowników.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/05/notatka-2/

05/11/2014 www.pdf-archive.com

Grajdo%c5%82ek%20kaja%20pop 88%

Z technicznego punktu widzenia już sam projekt pomieszczenia byłby interesującym przedsięwzięciem i mógłby być wykorzystany w pracy dyplomowej.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/25/grajdo-c5-82ek-20kaja-20pop/

25/10/2011 www.pdf-archive.com

infradzwieki stan 2016 82%

1|S tr o n a Infradźwięki - z fizycznego punktu widzenia wszystkie dźwięki poniżej progu ludzkiej słyszalności, tj.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/16/infradzwieki-stan-2016/

16/03/2016 www.pdf-archive.com

RECSMART 80%

2.8µm x 2.8µm Obiektyw i kąt widzenia:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/13/recsmart/

13/11/2017 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 71%

28)  operację – zabieg medyczny wykonany w placówce medycz­ nej przez lekarza uprawnionego do jego wykonania, w znie­ czuleniu ogólnym lub miejscowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu powstałych w następstwie wypadku ubez­ pieczeniowego i przeprowadzony metodą:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

''Inka 1946'' Natalii Korynckiej-Gruz 71%

A może staruszki, które faktycznie mijamy, skrywają interesujące (z historycznego punktu widzenia) sekrety?

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/inka-1946-natalii-korynckiej-gruz/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw Narodowi Polskiemu 69%

Z mojego punktu widzenia jest to działanie krzywdzące zarówno dla Polaków, jak i dla cudzoziemców, którzy zostają wprowadzeni w błąd, tzn.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nie-m-w-fa-szywego-wiadectwa-przeciw-narodowi-polskiemu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

SKRYPT - anteny WIFI 65%

Z punktu widzenia sprawności układu urządzenie-kabel-antena wymagane jest, by wszystkie elementy tory transmisyjnego miały taka samą impedancję.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/10/skrypt-anteny-wifi/

10/02/2012 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 62%

Konwencja dopuszczała także pewne rozwiązania kontroli przestrzegania zasad konwencji polegające na tym, że każde państwo ma prawo kontrolować inne statki, z punktu widzenia przestrzegania norm umów międzynarodowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

rsdb 61%

Rozproszone bazy danych to zbiór lokalnych baz danych w różnych węzłach sieci które z punktu widzenia aplikacji stanowią jedną bazę danych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/rsdb/

31/05/2017 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja B 61%

Niewątpliwie państwo czerpie duży zysk dzięki nim, tak więc z tego punktu widzenia kraj nie mógłby funkcjonować.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/25/pieni-dz-i-bankowo-wersja-b/

25/12/2016 www.pdf-archive.com

1BADANIA OPERACYJNE PL Sokołowska 57%

Betlej Badania operacyjne 4 Wykorzystanie modeli Z punktu widzenia zastosowań praktycznych, cały kompleks metod optymalizacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu można podzielić na dziesięć następujących grup problemowych:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/1badania-operacyjne-pl-soko-owska/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

Tragedia Hiroszimy. Animowane wizje zagłady 56%

Animowane wizje zagłady “Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie” Albert Einstein Bezwarunkowa kapitulacja W poprzednim artykule, zatytułowanym “Japoński punkt widzenia:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/tragedia-hiroszimy-animowane-wizje-zag-ady/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

wyklad cz 1 56%

W tabelach tymczasowych każdy użytkownik ma możliwość "widzenia"

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-1/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 56%

Powódka podkreśliła, że czynniki obiektywne, a zatem sprawdzalne z punktu widzenia konsumenta, jak w szczególności wysokość rynkowych kursów wymiany franka szwajcarskiego, tylko częściowo wpływają na ostateczny koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, skoro kurs sprzedaży waluty obcej określony w tabeli kursowej zawiera marżę kupna lub sprzedaży, która to wartość zależna jest wyłącznie od woli pozwanego.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

178 8 56%

W każdym dialogu uwzględnić trzeba punkt widzenia innych ludzi.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/18/178-8/

18/02/2014 www.pdf-archive.com

ciąga 55%

Paradygmat to ogólny sposób widzenia świata decydujący o tym, jaki rodzaj pracy naukowej powinien być podejmowany i jakie wyniki są akceptowalne w danej epoce i w danym miejscu.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

spis ksiązek 53%

kosman 1986 3 Punkt widzenia Michał zoszczenko 1985 4 Twarde ojczyzny Roman bratny 1986 5 Myśli niesforne zbigniew waydyk 1985 6 Gdy słońce było bogiem Zenon kosidowski 1959 7 Artur Rubinstein moje młode lata Tadeusz szafar 1986 8 Artur Rubinstein moje długie życie-2 tomy Juliusz kydryński 1988 9 Źródłem życia jest życie Sri srimad 1991 10 Już nie płacz Joy fielding 1998 11 Lilith ewa i...

https://www.pdf-archive.com/2014/10/30/spis-ksi-zek/

30/10/2014 www.pdf-archive.com

ZAPYTANIE OFERTOWE szkoleniowe gry planszowe 53%

a) propozycji zakresu merytorycznego szkolenia b) przedstawienie dedykowanej do szkoleń kadry trenerskiej c) dodatkowych elementów, istotnych z punktu widzenia oferenta VI.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/zapytanie-ofertowe-szkoleniowe-gry-planszowe/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Zapożyczenia językowe 52%

wzjat'sja za czto nibut', punkt widzenia od fr.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zapo-yczenia-j-zykowe/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 52%

Z punktu widzenia całości rozwoju danej nauki korzystny jest stan równowagi między ogółem prac analitycznych a pracami syn-tetycznymi.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Nauka - Mental Game of Poker 51%

Z punktu widzenia funkcjonowania mózgu jest to nic innego jak przygotowanie odpowiednich jego obszarów (myślenie analityczne, racjonalne) do pracy oraz wyciszenie z ewentualnych emocji, które towarzyszyły nam wcześniej (układ limbiczny).

https://www.pdf-archive.com/2015/08/12/nauka-mental-game-of-poker/

12/08/2015 www.pdf-archive.com