PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 10 August at 12:34 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «wiedzy»:


Total: 100 results - 0.064 seconds

1 100%

przejęcie wiedzy od ekspertów i jej opracowanie;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/1/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 91%

Badania podstawowe - prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

Co to jest AI 87%

• Narysować zależ ość stop ia ko pete ji progra u od szy koś i szuka ia i wielkoś i jego bazy wiedzy.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/co-to-jest-ai/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 87%

Jest potwierdzeniem zdobycia profesjonalnej wiedzy oraz cenionych na rynku kompetencji z zakresu zarządzania projektami.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 83%

Załatwienie sprawy, jej rozstrzygnięcie lub rozwiązanie zależy od naszej wiedzy i umiejętności, czyli kompetencji.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

wylecz.to 83%

O portalu Łatwa i szybka dostępność treści medycznych w Internecie sprawia, że źródło to staje się jednym z podstawowych obszarów poszukiwania wiedzy z zakresu zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/wylecz-to/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

Wojciech Połowniak 80%

Uczestniczący poznają podstawy automatyzacji domowej i robotyki w prosty sposób, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technologicznej czy narzędzi potrzebnych do stworzenia własnego robota.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/wojciech-po-owniak/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 80%

naukę jako instytucje, naukę jako zasób wiedzy i naukę jako metodę.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 78%

naukę jako instytucje, naukę jako zasób wiedzy i naukę jako metodę.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

Siec 77%

Głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie przysługujących im praw i obowiązków, czynnego uczestniczenia w życiu publicznym, wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

listlm 75%

Ja, mimo iż pochodzę z klanu, który kojarzy się bardziej z poszerzaniem wiedzy poprzez jej doświadczanie, także zajmuję się zgłębianiem sekretów i ukrytej wiedzy.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/09/listlm/

09/09/2012 www.pdf-archive.com

Science Garden - prezentacja 75%

Zajęcia w ramach projektu mają przygotować do zdobywania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/25/science-garden-prezentacja/

25/03/2017 www.pdf-archive.com

Jak wybrać profesjonalnego prawnika 75%

Prawo jest rozległą dziedziną wiedzy, a ustawy oraz rozmaite przepisy ulegają zmianom tak często, że nie sposób być z nimi na bieżąco.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/27/jak-wybra-profesjonalnego-prawnika/

27/07/2017 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 74%

Do zdobywania nowych prawd naukowych, a więc postępu wiedzy naukowej, przyczynia się wskazywanie i uzasadnianie problemów i hipotez naukowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Wykaz podręczników kl. IA 2012 2013 73%

Podręcznik wiedzy o kulturze Wydawnictwo Nr dopuszczenia do uŜytku szkolnego cz.1 463/1/2012 cz.2 463/2/2012 Pearson 320/2/2011/ Central Europe z1 Sp.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/26/wykaz-podr-cznik-w-kl-ia-2012-2013/

26/06/2012 www.pdf-archive.com

VIII Dni Humana 73%

0800 - Studenckie Koło Slawistyczne - Międzydyscyplinarne seminarium naukowo-metodologiczne – sala 104 0800-0900 - Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego „ALBION” - „Humor angielski jako reakcja na wydarzenia kulturowe i historyczne - projekcje i komentarze” – sala 103 0800-0930 - Studenckie Koło Naukowe „Nowe Media” - Konkurs wiedzy o mediach– sala 109 09 -09 Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski - prezentacja koła– sala 21 00 30 0900-1030 - Pokaz studencki połączony z rosyjskim karaoke - aula Teatralna 0945-1115 - Koło Naukowe Doktorantów Filozofii - prezentacja koła– sala 115 0945-1100 - Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej - „Mały ruch graniczny w stosunkach polsko-rosyjskich” – sala 17 1100-1230 - Studenckie Koło Naukowe „Inter Gentes” – „1 z 10 w wersji międzynarodowej” – konkurs– sala 17 1100-1230 - Koło Inicjatyw Filozoficznych – prezentacja koła– sala 115 800- Pruthenia - Warsztaty garncarskie – namiot przy budynku Wydziału Humanistycznego 0800-0845 - dr T.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/07/viii-dni-humana/

07/05/2014 www.pdf-archive.com

Program całość 72%

a) nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach służby pełnionej w jednostce ratowniczo-gaśniczej, 4 przygotowanie do funkcjonowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w tym w Państwowej Straży Pożarnej.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

ciąga 72%

naukę jako instytucje, naukę jako zasób wiedzy i naukę jako metodę.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 70%

30.000 euro, • wykonawcy zainteresowani pozyskaniem wiedzy praktycznej, • osoby kontrolujące zamówienia publiczne, • inne osoby zainteresowane poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 69%

Do zdobywania nowych prawd naukowych, a więc postępu wiedzy naukowej, przyczynia się wskazywanie i uzasadnianie problemów i hipotez naukowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

pracalice 69%

Pomimo stosunkowo bogatej wiedzy na temat wierzeń Celtów, którą czerpać można tak ze źródeł antycznych, jak i późniejszych średniowiecznych, o wiele bardziej skąpe są informacje dotyczące obrzędów, a jeszcze mniej danych znaleźć można o takich strukturach jakimi są sanktuaria.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/18/pracalice/

18/10/2012 www.pdf-archive.com

Nauka - Mental Game of Poker 69%

Posiadanie określonej wiedzy w wielu zawodach odgrywa coraz mniejsze znaczenie, natomiast elastyczność i umiejętność szybkiego adaptowania się do zmian środowiska, uczenia nowych rzeczy staje się coraz bardziej kluczowa.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/12/nauka-mental-game-of-poker/

12/08/2015 www.pdf-archive.com

jak zdobyć serca i umysły publiczności - oferta 68%

NIE PRZEDŁUŻAJ Inspiring People JAK ZDOBYĆ SERCA I UMYSŁY PUBLICZNOŚCI JAK ZDOBYĆ SERCA I UMYSŁY PUBLICZNOŚCI - SZKOLENIE Wystąpienia publiczne to zbiór kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), których można się nauczyć.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/15/jak-zdoby-serca-i-umys-y-publiczno-ci-oferta/

15/09/2014 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 66%

• organizowanie wspólnych śniadań na terenie szkoły, • zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej, • zapewnienie odpowiedniego miejsca do spożywania pełnowartościowego posiłku, • zapewnianie obiadów szkolnych (jeśli są prowadzone) zgodnych z zaleceniami/normami, • zmiana na terenie szkoły asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością na prozdrowotny, • ograniczenie na terenie szkoły reklamy żywności i napojów niekorzystnych dla zdrowia, • prowadzenie „reklamy pozytywnej” (plakaty) • rozwijanie wśród uczniów wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne), • edukacja rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia, • organizowanie zajęć motywujących dzieci i młodzież do samodzielnych prozdrowotnych wyborów żywieniowych (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Me&Economy 66%

Problem nieprzekładalności wiedzy teoretycznej na praktyczną w szkołach oraz brak czasu na pokazywanie uczniom jak cenne są umiejętności zarządzania własnym budżetem sprawiły, że Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” przygotowało i zrealizowało niniejszy projekt.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/05/me-economy/

05/08/2014 www.pdf-archive.com