Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wielu»:


Total: 200 results - 0.048 seconds

OPIS strony pomagamy.dbv.pl 100%

W wielu przypadkach, jedynym źródłem utrzymania jest zasiłek.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/02/opis-strony-pomagamy-dbv-pl/

02/10/2013 www.pdf-archive.com

Pracowita strona człowieka-JobBaloon com 97%

Wielu młodych wyjeżdża w poszukiwaniu ”zasilaczy” do swojej kariery.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/25/pracowita-strona-cz-owieka-jobbaloon-com/

25/06/2013 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr 4 (24-31 marca) 95%

Wielu szokuje jednak suma ewentualnego transferu – 37 milionów funtów.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/tygodnik-united-nr-4-24-31-marca/

31/03/2014 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(16) Listopad 94%

Wiadomo, że nasza gra jest przez wielu nazywana „polską tibią”, co raczej nie jest komplementem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-16-listopad/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

Pismo - STRAŻ DLA ZWIERZĄT 94%

Powstanie tego rodzaju placówki dowodzi tezie, że nasze wspólne marzenia dążące do szczęścia wszystkich zwierząt w Polsce i na świecie są możliwe do fizycznego zrealizowania, mimo jawnego i trudnego do zrozumienia sprzeciwu wielu środowisk.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/08/pismo-stra-dla-zwierz-t/

08/10/2012 www.pdf-archive.com

zycie i smierc calosc II wyd 93%

Przecie¿ kobieta, dziêki swym w³aœciwoœciom fizycznym i umys³owym, nie nadaje siê ca³kowicie do pracy zarobkowej w wielu dziedzinach ¿ycia gospodarczego, 331 a w wielu innych mê¿czyzny nigdy nie zast¹pi.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/13/zycie-i-smierc-calosc-ii-wyd/

12/03/2011 www.pdf-archive.com

Katalog - 2018 - edycja 1 - www 92%

W myśl tego od wielu już lat tworzymy drzwi, które każdego dnia z powodzeniem używane są w domach w całej Polsce.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/08/katalog-2018-edycja-1-www/

08/03/2018 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 91%

Prace syntetyczne stanowią efekt składania w spoistą całość wielu szczegółów, wielu prac, wielu wyników badań.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

NN 7 90%

Wielu zginie broniąc miasta stołecznego, wielu odniesie rany.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/02/nn-7/

01/07/2012 www.pdf-archive.com

rozkaz komendanta ZDZP L1 2015 90%

- dh Wiesławie Gaura za profesjonalne, staranne oraz konsekwentne prowadzeni czasopisma „Nawigator” - pwd Ewelinie Czarneckiej oraz Bartoszowi Konsorskiemu za dyspozycyjność, reprezentowanie ZDZP w wielu instytucjach oraz zaangażowanie w organizację rajdu jesiennego.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/06/rozkaz-komendanta-zdzp-l1-2015/

06/01/2015 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 89%

Prace syntetyczne stanowią efekt składania w spoistą całość wielu szczegółów, wielu prac, wielu wyników badań.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

ER1127 89%

Łódź to nie tylko centrum przemysłowe, to także miasto z ogromnymi tradycjami, licznymi zabytkami, miejsce wielu inicjatyw kulturalnych i jilmowego klimatu, to również prężny ośrodek akademicki.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/01/er1127/

01/11/2018 www.pdf-archive.com

Allan, Lutz - Życie Bez Pieczywa 89%

Chciałbym też podziękować wielu wykładowcom, profesorom i naukowcom, z którymi współpracowałem.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/10/allan-lutz-ycie-bez-pieczywa/

10/12/2012 www.pdf-archive.com

polski kompas 2017 7 1 (1) 88%

Bezrobocie spada do rekordowo niskich poziomów, rośnie PKB, resort finansów z powodzeniem łata vatowską dziurę, a program „Rodzina 500+” przynosi zaskakujące wielu analityków i ekspertów gospodarczych efekty.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/polski-kompas-2017-7-1-1/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Christian B. Allan, Wolfgang Lutz - Życie bez pieczywa 88%

Chciałbym też podziękować wielu wykładowcom, profesorom i naukowcom, z którymi współpracowałem.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/10/christian-b-allan-wolfgang-lutz-ycie-bez-pieczywa/

10/03/2017 www.pdf-archive.com

wyklad cz 1 87%

Oprócz tabel relacyjnych i indeksów system Oracle umożliwia wykorzystanie wielu innych struktur takich jak między innymi perspektywy (widoki), procedury, funkcje, wyzwalacze, pakiety, migawki, użytkownicy.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-1/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 87%

 Information gain (ID3) - błędne wyniki dla atrybutów o wielu wartościach  Gain Ratio (C4.5) - preferuje niezrównoważone podziały, gdzie jeden z podzbiorów jest znacznie mniejszy niż drugi  Gini Index (CART) - błędne wyniki dla atrybutów o wielu wartościach, problemy dla zbiorów danych o dużej liczbie klas Entropia - oczekiwana ilośd informacji wymagana do sklasyfikowania obiektu ze zbioru U gdzie pi - prawdopodobieostwo, że dowolny obiekt ze zbioru U należy do klasy Ci Grupowanie danych Algorytm hierarchiczny scalający  Parametry wejściowe:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

rozprawka-gry 86%

Oczywiście przyjemnością nie musi być jedynie sama gra, a dowodem na to jest wielu kolekcjonerów z całego świata.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/21/rozprawka-gry/

21/11/2016 www.pdf-archive.com

Grajdo%c5%82ek%20kaja%20pop 86%

Za przykład może posłużyć hipotetyczny projekt budowy ruchomych głośników kierunkowych dających słuchaczom wrażenie „latającego” po widowni dźwięku oraz wielu innych przedsięwzięć związanych z zapewnieniem słuchaczom rozrywki na jeszcze wyższym poziomie.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/25/grajdo-c5-82ek-20kaja-20pop/

25/10/2011 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(14) Wrzesień 85%

Znienawidzony przez wielu, oczekiwany przez nielicznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-14-wrzesie/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

Jestem porządnym człowiekiem 85%

„Jestem porządnym człowiekiem, takie” (!) Co tu komentować – arogancja i buta pełna, jakby prezes TK wzorce zachowania czerpał z postawy wielu „wybitnych” biskupów.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/jestem-porz-dnym-cz-owiekiem/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

RUCH NARODOWY A PRAWICA1 84%

Przeglądając pisma publicystów Towarzystwa, takich jak Wiktor Heltman, można odnieść wrażenie, że już tam wypracowano zarys wielu idei branych później na sztandary przez endecję.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/28/ruch-narodowy-a-prawica1/

28/07/2015 www.pdf-archive.com

Schizoidia i schizoidzi. Czym jest osobowość schizoidalna 83%

Człowiek schizoidalny odbiera sobie szansę na rozwinięcie wielu umiejętności społecznych i faktycznie czyni siebie niezdolnym do prawidłowego funkcjonowania w jakiejkolwiek wspólnocie.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/22/schizoidia-i-schizoidzi-czym-jest-osobowo-schizoidalna/

22/01/2020 www.pdf-archive.com

praca1 82%

Przesądziła o tym chęć posiadania takiej wiedzy, która wykorzystywana jest w wielu programach komputerowych komputerow wspomagających projektanta przy wyborze odpowiedniego przekroju.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com