Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wirusa»:


Total: 7 results - 0.02 seconds

Dokument bez nazwy 100%

Integrują się z plikiem pozostawiając nienaruszoną większą część jego kodu, a wykonywanie programu odwraca się w ten sposób, że kod wirusa wykonywany jest jako pierwszy, potem dopiero następuje uruchomienie programu, który najczęściej już nie działa, ze względu na uszkodzenie aplikacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

Zanieczyszczenia szczepionek 93%

Są łatwym łupem dla każdego nowego wirusa, zwłaszcza dla wirusów ze zdolnością do niszczenia układu odpornościowego.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/zanieczyszczenia-szczepionek/

13/11/2014 www.pdf-archive.com

sciaga angol do pdf 84%

misdirection - zmyłka/ukrywanie się wirusa;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/18/sciaga-angol-do-pdf/

18/12/2014 www.pdf-archive.com

sklad-szczepionek[1] 80%

osób, które otrzyma³y dawkê przypominaj¹c¹ szczepionki przeciw wœciekliŸnie przechodzi chorobê posurowicz¹, która jest wynikiem uczulenia na ludzkie albuminy , ulegaj¹ce przemianom chemicznym pod wp³ywem substancji u¿ywanych do inaktywacji wirusa w procesie otrzymywania szczepionki [8].

https://www.pdf-archive.com/2014/06/29/sklad-szczepionek-1/

29/06/2014 www.pdf-archive.com

wet giw 70%

ASF (wyniki otrzymane w dniu 29 marca 2015 r.) potwierdziło obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w badanej próbce.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/wet-giw/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

Dylematy moralne w ''Elfen Lied'' - konspekt 58%

Mordują, katują, okaleczają, roznoszą wirusa, mnożą się w zastraszającym tempie.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/dylematy-moralne-w-elfen-lied-konspekt/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

12 kopii 51%

a) Alexander celowo zainfekował się wirusem T-Veronica, by stać się silniejszym i objąć przewodnictwo nad korporacją Umbrella, b) Ashford zaraził się przypadkiem wirusem przez nieostrożność podczas pracy, c) Alexander ciężko zachorował i jedynym ratunkiem było podanie eksperymentalnego wirusa, d) dzieci Alexandra, Alexia i Alfred w akcie zemsty zainfekowały ojca wirusem T-Veronica.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/12-kopii/

23/10/2016 www.pdf-archive.com