Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wnosi»:


Total: 14 results - 0.027 seconds

ASTRA TK 9633F 100%

Nie wnosi się uwag.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/25/astra-tk-9633f/

25/12/2013 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 75%

Proszę także pamiętać, iż we wniosku o wszczęcie postępowania przy Rzeczniku powinien Pan wskazać, czy wnosi Pan o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu (tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 70%

Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

ShardTeam Aktualizacja 1.3.3 64%

Poniżej przedstawiamy, listę najważniejszych zmian, które wnosi aktualizacja 1.3.3.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/09/shardteam-aktualizacja-1-3-3/

09/09/2016 www.pdf-archive.com

wniosek 64%

(miejscowość, data) Zarząd Stowarzyszenia (...) (Adres) WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA (nazwa, siedziba), ZWANEGO DALEJ ,,STOWARZYSZENIEM” (Uprawniony wnioskodawca/y) (reprezentowany/i przez...) wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia (...), z siedzibą w (...), przy ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/wniosek/

30/10/2016 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 63%

Oskarżycielem publicznym jest organ paostwowy, który we własnym imieniu wnosi lub popiera oskarżenie (obwinienie) w sprawach o czyny zabronione, które ustawa nakazuje lub zezwala ścigad skargą publiczną.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 59%

Jeżeli Zamawiający wnosi o przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych na tę okoliczność sporządzona zostanie odrębna umowa na piśmie w myśl art.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Dokument 10 (3) 59%

Pomimo tego książka nadaje się do poczytania przed snem czy w okresie nudy i wnosi dosyć dużo do ogólnego uniwersum.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/12/dokument-10-3/

12/10/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr 4 (24-31 marca) 52%

Część środowiska piłkarskiego jest zdania, że ta decyzja powinna nadejść już wcześniej, ponieważ zawodnik nie wnosi niczego w linię defensywną United.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/tygodnik-united-nr-4-24-31-marca/

31/03/2014 www.pdf-archive.com

Prawo-gospodarcze-kazusy 45%

I dochodzimy do wniosku, ze moglibyśmy taką osobę sprawdzić czy wnosi takie opłaty.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/prawo-gospodarcze-kazusy/

19/01/2016 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 42%

, a nawet metod i nigdy nie wnosi nowych rozwiązań.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Wojna koreańsko-koreańska. Wybrane wizje filmowe 31%

Nie bawi, nie fascynuje, nie wzbudza sympatii i niczego nie wnosi.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/wojna-korea-sko-korea-ska-wybrane-wizje-filmowe/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 31%

Zleceniobiorca potwierdza, iż zna oczekiwania Zleceniodawcy odnośnie sposobu wykonania Usługi i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, a także deklaruje posiadanie wymaganych uprawnień i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności stanowiących przedmiot Umowy, oraz brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zleconej Usługi.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com