Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wobec»:


Total: 140 results - 0.07 seconds

Nr 40 - Analiza użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej na podstawie wybranych zdarzeń 100%

Interwencja wobec sprawcy ugodzenia nożem......................................................5 1.2.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/09/untitled-pdf-document/

09/05/2020 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 87%

W związku z bezprawnym żądaniem podpisania oświadczenia o odmowie szczepień, wystosowanym wobec mnie przez personel medyczny zatrudniony w Państwa placówce, oraz groźbą nie udzielenia świadczeń zdrowotnych w postaci wykonania tzw.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 85%

Współczesna proza holokaustowa wobec „zwrotu etycznego” w badaniach literackich przerwa obiadowa mgr Tomasz Szturo (UG) „Nowy wspaniały świat”, czyli w objęciach genderu mgr Agnieszka Dauksza (UJ) Pożytki z wielości – „w stronę poetyki kulturowej” OBRADY PANELOWE sala 444 prow.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

Nielegalna imigracja 83%

Uwaga jednej z mieszkanek ośrodka [Ukrainki], iż znajdują się na terenie RP a nie Państwa Islamskiego, wobec czego nie można być zmuszanym do przestrzegania muzułmańskich zasad, została skwitowana stwierdzeniem jednego z Czeczenów, iż „państwo islamskie jest wszędzie tam gdzie żyją wyznawcy nauk Mahometa, a więc także w ośrodku w Lininie”4.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/nielegalna-imigracja-1/

26/07/2015 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 83%

Jakie są rodzaje przemocy stosowanej wobec osób najbliższych?

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Projek Konstytucji według PiS 80%

Wyeliminowane w nim zostały oczywiste wady konstytucji z 1997 roku i jej niespójność w sferze aksjologicznej, bałaganiarski system władz prowadzący do bezradności, zarówno wobec wyzwań społecznych, jak i potrzeb poszczególnych obywateli, a często także wobec własnego aparatu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/25/projek-konstytucji-wed-ug-pis/

25/10/2015 www.pdf-archive.com

apsys 80%

Mniemam że tak poważna firma (co uświadczałem przez cały poprzedni rok) nie będzie uchylad się wobec takiej sytuacji i stanie wobec niej w prawdzie.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/apsys/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

Stanowisko-Klubu-Nowoczesna 79%

 Uregulowanie problematyki szczepień pacjentów w taki sposób sposób, by z jednej strony były one domyślnym i standardowym sposobem postepowania zmierzającego ającego do zapobieżenia występowania chorób, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości na wyraźne i stwierdzone pisemnym oświadczeniem rodzica – odstąpienie od stosowania szczepień wobec danego dziecka.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/stanowisko-klubu-nowoczesna/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 76%

* Na polu gry obowiązuje zakaz agresywnego zachowania wobec innych osób- popychania, uderzania, rzucania przedmiotami, agresywnego kontaktu fizycznego.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 76%

W przypadku zaś nie uznania powyższych żądań wniosła o zasądzenie od strony pozwanej kwoty 37.085,43 zł wskutek uznania niektórych zapisów umowy kredytu za bezskuteczne wobec powódki wraz z odsetkami ustawowymi (od 1 stycznia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 76%

81.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wobec osób powszechnie znanych, jeżeli wizerunek wykonano w ramach pełnienia przez tą osobę funkcji publicznych oraz wobec osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Game plan 862r 76%

Zakładam, że sprawdzi nasz call TP+, wobec tego nie mamy tutaj dochodowego value beta na każdej karcie poza T.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/game-plan-862r/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 75%

W apelacji wskazano, iż ustalanie kursów walut w pozwanym Banku nie następuje arbitralnie i w sposób dowolny, lecz podlega ścisłym zasadom, stosowanym jednakowo wobec wszystkich kredytów.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

Game plan T87r 75%

Wiemy, że nie mamy value beta czy wobec tego opcją jest XC?

https://www.pdf-archive.com/2015/04/28/game-plan-t87r/

28/04/2015 www.pdf-archive.com

Schizoidia i schizoidzi. Czym jest osobowość schizoidalna 74%

– Po drugiej stronie lustra jest lepiej” Closterkeller – „Alicja” [z płyty „Cyan”, 1996 r.] Schizoid Personality Disorder (SPD) [F60.1 w klasyfikacji ICD-10] Schizoidalne zaburzenie osobowości (chorobliwa schizoidia – styl charakteru) przejawia się nieodpartą potrzebą zachowania psychofizycznej przestrzeni osobistej oraz emocjonalnego dystansu wobec innych ludzi.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/22/schizoidia-i-schizoidzi-czym-jest-osobowo-schizoidalna/

22/01/2020 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 73%

Nowak] DSM-III (1980) | Pierwsza poważna definicja sadyzmu “(1) wobec niedobrowolnego partnera, jednostka wielokrotnie umyślnie zadawała psychiczne lub fizyczne cierpienie w celu wywołania [u siebie - przypis NJN] podniecenia seksualnego (2) z dobrowolnym partnerem, wielokrotnie preferowany lub wyłączny tryb osiągania podniecenia seksualnego łączy upokorzenie z symulowanym lub łagodnie szkodliwym cierpieniem cielesnym (3) wobec dobrowolnego partnera, zranienie cielesne, które jest rozległe, trwałe lub potencjalnie śmiertelne, zadawane jest w celu osiągnięcia podniecenia seksualnego” [Z angielskiego przełożyła N.J.Nowak] DSM-5 (2013) | Współczesna definicja sadyzmu “Na przestrzeni co najmniej 6 miesięcy, powracające, intensywne, pobudzające seksualnie fantazje, popędy seksualne lub zachowania obejmujące akty (realne, nie symulowane), w których psychiczne lub fizyczne cierpienie (w tym upokorzenie) ofiary jest seksualnie podniecające dla osoby.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

wyk-RRC3-5,6 73%

Wobec faktu, »e d(0Rk ) = 0Rm oraz powy»szego dostajemy, »e funkcja d jest ci¡gªa w 0Rk .

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 73%

Liberalizm wobec imigracji, inkulturacji i otwartych granic 6.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/28/konferencja-liberalizm-eryda-nzs-kase-2/

28/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 72%

Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie przekazania zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy dokonanych płatności za zamówiony towar.

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 72%

W tej sprawie mimo iż przedstawiłem wielokrotnie niezbite dowody na to, że do przemocy wobec mojego malutkiego synka dochodzi - w Prokuraturze Radom Zachód, w Sądzie Rodzinnym w Radomiu i w Sądzie Okręgowym w Radomiu sprawa ta była prowadzona tak jakby chodziło o worek kartofli, a nie o małego krzywdzonego chłopca.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 72%

W tej sprawie mimo iż przedstawiłem wielokrotnie niezbite dowody na to, że do przemocy wobec mojego malutkiego synka dochodzi - w Prokuraturze Radom Zachód, w Sądzie Rodzinnym w Radomiu i w Sądzie Okręgowym w Radomiu sprawa ta była prowadzona tak jakby chodziło o worek kartofli, a nie o małego krzywdzonego chłopca.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15-1/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

sprzeciw+wyjaśnienia 70%

posterunkowych), przystępując do przesłuchania w charakterze osoby podejrzanej. ­ Ale to nie ja kierowałem... ­ zaoponowałem nieśmiało, wobec czego wczytała się uważnie w akta i przyznała mi rację – z materiału miało to w żaden sposób nie wynikać.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/sprzeciw-wyja-nienia/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 69%

- punktualnego stawiania się na treningach i zawodach - przestrzegania zasad bezpieczeństwa, - kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych, kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, kulturalnego zachowania się na zawodach - wykonywania poleceń wydanych przez trenera, - informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.), - uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu - dbania o sprzęt sportowy, - posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego w tym ochraniaczy, posiadania podczas treningu piłki treningowej, - występowania na zawodach w posiadanym stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe), - godnego reprezentowania klubu na zewnątrz, rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach, - brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera, - pomagać innym zawodnikom sekcji.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

OPIS strony pomagamy.dbv.pl 69%

Nasze APELE, to poniekąd KRZYK wobec tych, którzy są wrażliwi, KRZYK ich głosem - Pomóżcie nam zakupić lek przeciwbólowy, inny ratujący życie.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/02/opis-strony-pomagamy-dbv-pl/

02/10/2013 www.pdf-archive.com

STATUT 68%

2) Brać udział w działalności Klubu, 3) Wnioskować wobec władz Klubu, oceniać i poddawać krytyce ich działalność w sposób udokumentowany.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com