Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wojny»:


Total: 80 results - 0.056 seconds

I wojna -wiatowa 1914-1918 Historia 100%

Przeciwstawne dążenia wielkich europejskich mocarstw, sprzeczności wzajemnych interesów i rodzące je konflikty doprowadziły do wybuchu wojny.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/i-wojna-wiatowa-1914-1918-historia/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 97%

Wojny:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 94%

W Polsce powstała kwestia – jak należy się zachować w obliczu wojny – na którą ze stron postawić.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

Egzamin Cywilizacja 93%

Przebieg i konsekwencja wojny peloponeskiej Konflikty doprowadziły do stanu najwyższego napięcia i do wybuchu wojny peloponeskiej - trwającego dwadzieścia siedem lat (od 431 do 404 roku p.n.e.) konfliktu, w którym uczestniczyła większa część greckiego świata.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/egzamin-cywilizacja/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Pakt Piłsudski-Lenin 91%

Rafał Igielski Elukubracje pretensjonalnego ignoranta, czyli pojęcie autora książki ,,Pak Piłsudski-Lenin” na temat rosyjskiej wojny domowej Piotr Zychowicz, publicysta chcący uchodzić za czołowego rewizjonistę w przedmiocie głównych problemów historii Polski XX wieku, przyzwyczaił już czytelników do wygłaszania tez tyleż absurdalnych, co szkodliwych1.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/20/pakt-pi-sudski-lenin/

20/08/2016 www.pdf-archive.com

4219-LICKU-OSA-91040908591 91%

Różnice pomiędzy życiem żołnierzy Amerykańskiej piechoty a wojskowym zapleczem administracyjnym podczas Wojny w Wietnamie.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/27/4219-licku-osa-91040908591/

27/09/2016 www.pdf-archive.com

Tragedia Hiroszimy. Animowane wizje zagłady 90%

Wyścig zbrojeń Sławomir Gowin sugeruje, że prace nad bombą atomową, które rozpoczęły się jeszcze w latach trzydziestych, były swoistym wstępem do zimnej wojny.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/tragedia-hiroszimy-animowane-wizje-zag-ady/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Wojna koreańsko-koreańska. Wybrane wizje filmowe 90%

Aby to zrozumieć, wystarczy zajrzeć do książeczki “Korea i Wietnam 1950-1975” opublikowanej w ramach cyklu wydawniczego “Wojny, które zmieniły świat.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/wojna-korea-sko-korea-ska-wybrane-wizje-filmowe/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Japoński punkt widzenia. Druga wojna światowa 88%

Zasugerował jednak, że początków drugiej wojny światowej należy upatrywać w Azji, i to już na początku lat ‘30 XX wieku.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/japo-ski-punkt-widzenia-druga-wojna-wiatowa/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Wojna może zniszczyć, ale też uwznioślić 87%

Niby nic wielkiego, zwłaszcza w czasie wojny, ale czy ktoś z nas chciałby się ukrywać za zwłokami dużego zwierzęcia?

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/wojna-mo-e-zniszczy-ale-te-uwznio-li/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

''Śmierć Rotmistrza Pileckiego'' Ryszarda Bugajskiego 86%

Innym interesującym zabiegiem jest wykorzystanie w spektaklu autentycznych nagrań z czasów drugiej wojny światowej i powojennej odbudowy kraju.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/mier-rotmistrza-pileckiego-ryszarda-bugajskiego/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw Narodowi Polskiemu 86%

Jest to wyjątkowo dziwne, zważywszy na fakt, że po zakończeniu wojny USA, Kanada i kraje południowoamerykańskie ochoczo ugościły wielu Niemców i proniemieckich kolaborantów, którym w Europie groziły surowe kary za zbrodnie wojenne.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nie-m-w-fa-szywego-wiadectwa-przeciw-narodowi-polskiemu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

dywizjon 303 85%

I Ŝe tak na dobrą sprawę, jak wyznaje w swych późniejszych wspomnieniach, początkowo waŜniejsze były owe „podróŜe i przygody” niŜ same ksiąŜki, które dostarczały środków finansowych na kolejne wyprawy… Wybuch drugiej wojny światowej zaskoczył znanego juŜ wtedy literata-podróŜnika na dalekiej polinezyjskiej wyspie Tahiti, jednak udało mu się dotrzeć stamtąd do Francji, a po jej upadku do Anglii.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/dywizjon-303/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Stanisław Skalski. Lotnik, bohater, nacjonalista 85%

Wikicytaty/Wikiquote) Od autorki Wszyscy znamy nazwisko Stanisława Skalskiego, najwybitniejszego polskiego lotnika czasów II wojny światowej, bohatera bitwy o Anglię, człowieka cenionego w Polsce i za granicą.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/stanis-aw-skalski-lotnik-bohater-nacjonalista/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Ho Chi Minh. Wietnamski Gomułka i jego nacjonalkomunizm 84%

Zachował jednak w sercu tradycyjny, wietnamski patriotyzm, co dało o sobie znać podczas II wojny światowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/ho-chi-minh-wietnamski-gomu-ka-i-jego-nacjonalkomunizm/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Pesymizm żołnierza-tułacza. Recenzja filmu ''John Rambo'' 83%

Tytułowy bohater produkcji - amerykański żołnierz, weteran wojny wietnamskiej - znów wyjeżdża w dalekie strony, żeby ocalić swoich rodaków przetrzymywanych i dręczonych przez wschodnie wojsko.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/pesymizm-o-nierza-tu-acza-recenzja-filmu-john-rambo/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Bohaterka na miarę Pileckiego i Moczarskiego 80%

Bohaterska postawa podczas drugiej wojny światowej, udział w lagrowym ruchu oporu, tworzenie raportów, aktywność wywiadowcza w Polsce Ludowej, ubeckie tortury, niezasłużony wyrok śmierci… Wszystko się zgadza.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/bohaterka-na-miar-pileckiego-i-moczarskiego/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Służył w BCh, trafił do MO, wspierał Żoł. Wykl. 80%

W czasie wojny wybitny partyzant, charyzmatyczny dowódca chłopskiej armii.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/s-u-y-w-bch-trafi-do-mo-wspiera-o-wykl/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Miasto 39. Narodziny i obrona Starachowic-Wierzbnika 80%

Niestety, starachowiczanin nie przeżył II wojny światowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/miasto-39-narodziny-i-obrona-starachowic-wierzbnika/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Beton1 79%

Hans Amsel -4- OBRONA PRZECIWLOTNICZA W KRAJOBRAZIE MIASTA T en krótki artykuł jest poświęcony opisaniu dwóch aspektów zmian w krajobrazie miasta, których dokonały przedsięwzięcia związane z przystosowaniem Wrocławia do działań wojny powietrznej.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/beton1/

15/08/2014 www.pdf-archive.com

usarzów 77%

W przeddzien wojny pomi~dzy Austriq a Rosjq kiedy garse Pola­ - Strona 13 ­ Wiadomosci Ziemianskie, nr 21, 10 marca 2005 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/14/usarz-w/

14/04/2016 www.pdf-archive.com

NSZ. Jak narodowcy zostali Żołnierzami Wyklętymi 77%

Narodowe Siły Zbrojne W czasie II wojny światowej działało na ziemiach polskich wiele organizacji wojskowych wywodzących się z największych przedwojennych obozów politycznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nsz-jak-narodowcy-zostali-o-nierzami-wykl-tymi/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

od napoleona do wiosny ludow test a.PDF 77%

Teraz, aby dojść do trzeciego stopnia Rewolucji, trzeba przede wszystkim wojny, a nie pokoju, trzeba oswobodzić Włochy, trzeba Niemcom pomóc wyzbycia się przeszłości, trzeba wesprzeć ludy pracujące nad zniszczeniem Austrii;

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/od-napoleona-do-wiosny-ludow-test-a/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Nowy Dokument programu Microsoft Word 4 77%

Widmo wojny zostaje chwilowo oddalone, gdyż wielki mistrz nie dąży do starcia.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/02/nowy-dokument-programu-microsoft-word-4-pdf/

02/11/2014 www.pdf-archive.com