Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wojskowych»:


Total: 14 results - 0.035 seconds

raport wsi 100%

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WERYFIKACYJNEJ Antoni MACIEREWICZ RAPORT o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

regulamin 80%

1 sierpnia 2016 roku 8:00 – 16:00 – żywa diorama historyczna – Strzelcy oraz wolontariusze (chętni mieszkańcy) przebrani w stroje epokowe rozdają ulotki (grypsy) informujące o wybuchu powstania i konieczności przybycia na Plac Paderewskiego na godzinę 17:00 12:00-18:00 – zajęcia z Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej na Placu Paderewskiego dla chętnych 15:30 – 16:00 – parada motocyklistów i pojazdów wojskowych głównymi ulicami miasta, aby zachęcić mieszkańców do przybycia na Plac Paderewskiego o 17:00 16:00-18:00 – dioramy historyczne, pokaz sprzętu i uzbrojenia wojskowego 17:00 – minuta ciszy w asyście syreny alarmowej oraz ryku silników motocykli 17:05 – 18:00 – występ artystyczny artystów z POPP oraz Dawida Krzyka 18:00 – zakończenie obchodów VI.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/regulamin/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

Schemat turniejowy 63%

Ta izba uważa, że Polska nie powinna uczestniczyć w międynarodowych misjach wojskowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/schemat-turniejowy/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

4219-LICKU-OSA-91040908591 49%

Poprzez przytaczanie fragmentów prywatnych zapisków byłych weteranów jak i czerpanie wprost z oficjalnych materiałów wojskowych, praca ta ma na celu pokazanie wojny Wietnamskiej od strony Amerykańskiej holistycznie – zarówno z pierwszych flank jak i z bezpieczeństwa obozu.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/27/4219-licku-osa-91040908591/

27/09/2016 www.pdf-archive.com

Miasto 39. Narodziny i obrona Starachowic-Wierzbnika 49%

W 1920 roku doszło do podpisania historycznej umowy między Ministerstwem Spraw Wojskowych a zarządem TSZG.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/miasto-39-narodziny-i-obrona-starachowic-wierzbnika/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Bez tytułu 1 48%

Słychać było jak uderzenie pustego kanistra o podłogę i stukot ciężkich wojskowych buciorów.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/07/bez-tytu-u-1-1/

07/02/2017 www.pdf-archive.com

Tamtej jesieni serca chwyciły za broń 41%

Podchorążowie, przemierzając uśpione miasto, mijają na swojej drodze kilku wysoko postawionych wojskowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/tamtej-jesieni-serca-chwyci-y-za-bro/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

NSZ. Jak narodowcy zostali Żołnierzami Wyklętymi 33%

Narodowe Siły Zbrojne W czasie II wojny światowej działało na ziemiach polskich wiele organizacji wojskowych wywodzących się z największych przedwojennych obozów politycznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nsz-jak-narodowcy-zostali-o-nierzami-wykl-tymi/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Pakt Piłsudski-Lenin 33%

Już w jednym z pierwszych zdań książki autor pokazuje, że nawet umiejscowienie na osi czasu bitwy nad Niemnem przerasta jego możliwości rysowania hipotetycznych scenariuszy wojskowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/20/pakt-pi-sudski-lenin/

20/08/2016 www.pdf-archive.com

INNOWIERCA 32%

W rzeczywistoÊci by∏ to schemat struktury Goràcego S∏oƒca w bazach wojskowych na pó∏kuli pó∏nocnej.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/innowierca/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK 32%

Pewnego wieczoru, gdy załatwiał jakąś sprawę z grupą parafian, na plebanię wtargnęło czterech mężczyzn w wojskowych mundurach.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/29/ksi-dz-o-nierz-wykl-ty-niezwyk-y-dow-dca-roak/

29/03/2017 www.pdf-archive.com

ziemia międzyrzecka szkice - fragmenty 31%

Napoleon zajął całe drugie piętro, gdzie przyjmował, wspólnie z marszałkiem Berthierem licznych wojskowych i urzędników.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/ziemia-mi-dzyrzecka-szkice-fragmenty/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

B.O.B. magazine (3) 31%

Z drugiej strony czysta estetyka – uwielbialiśmy przesiadywać w różnych opuszczonych lokacjach, bardzo często w opuszczonych jednostkach wojskowych, bunkrach i podobnych (oczywiście szukając bursztynowej komnaty) (śmiech).

https://www.pdf-archive.com/2015/11/03/b-o-b-magazine-3/

03/11/2015 www.pdf-archive.com

Wojna koreańsko-koreańska. Wybrane wizje filmowe 30%

Stalin zaakceptował nowego sojusznika, a nawet wysłał do Państwa Środka grupę doradców wojskowych i gospodarczych.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/wojna-korea-sko-korea-ska-wybrane-wizje-filmowe/

08/10/2016 www.pdf-archive.com