Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wpisowego»:


Total: 15 results - 0.035 seconds

regulamin 100%

Zgłoszenie po terminie lub na starcie powoduje wzrost wpisowego o 2 zł i ryzyko niepełnych świadczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/11/regulamin/

11/07/2013 www.pdf-archive.com

regulamin-mesa-2015-2016 (1) 93%

Wpłacenie wpisowego w kwocie 350 zł do 15 września, nieuiszczenie kwoty przez drużynę jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem i niedopuszczeniem do rozgrywek MESA (wpisowe można dokonać u Mariusza Glanowskiego w Świnnej Porębie po wcześniejszym uzgodnieniu dnia ) 4.7.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/regulamin-mesa-2015-2016-1/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 83%

Wpłacenie wpisowego oznacza akceptację regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 82%

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

rajd 2015.11.14 Bledzew Pniewo Lubniewice 79%

Przy zgłoszeniach grupowych jeden opiekun na 10 osób nie ponosi kosztów wpisowego.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/06/rajd-2015-11-14-bledzew-pniewo-lubniewice/

06/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Liga 75%

Drużyny ponoszą koszt wpisowego w wysokości 50 zł (od zawodnika), płatny do dnia rozpoczęcia rozgrywek.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/regulamin-liga/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Turniej Fifa 17 hotshots 74%

Jeśli któraś ze zgłoszonych osób nie zapłaci wpisowego w terminie 2 dni miejsce zostanie zwolnione i wpisane będą następne osoby.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/20/regulamin-turniej-fifa-17-hotshots/

20/10/2016 www.pdf-archive.com

Zupa z Bagien 2016 regulamin 71%

18zł/osoba (lub 12zł/osoba dla zawodników urodzonych w roku 2000 lub później), płatne gotówką w sekretariacie zawodów przed startem  Zwolnienie z wpisowego:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/zupa-z-bagien-2016-regulamin/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GP 2015-1 71%

www.foxitsoftware.com/shopping 4.2.Do udziału w GP będą dopuszczeni kierowcy, którzy wypełnią zgłoszenie, dokonają wpłaty wpisowego ,posiadają ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii i pojazd którym startują przejdzie pozytywnie badanie techniczne zgodności auta z regulaminem SCS.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/regulamin-gp-2015-1/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 71%

Zgłoszenia i opłaty wpisowego przyjmowane są w dniu 10 czerwca 2017r.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin turnieju CS go 2 edycja 68%

kontakt@stowarzyszeniepolskiegosportu.pl - Od momentu zarezerwowania miejsca drogą mailowa, drużyna ma 48 godziny na wpłatę wpisowego na konto Tyskiego Sportu.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/31/regulamin-turnieju-cs--go-2-edycja/

31/03/2020 www.pdf-archive.com

Zawody na 1 4 mili REGULAMIN 66%

4.2 Do udziału w zawodach będą dopuszczeni kierowcy, którzy wypełnią zgłoszenie, dokonają wpłaty wpisowego ,posiadają ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii lub licencje sportową i pojazd którym startują przejdzie pozytywnie badanie techniczne zgodności auta z regulaminem zawodów.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/25/zawody-na-1-4-mili-regulamin/

25/03/2015 www.pdf-archive.com

KALP 59%

Każda drużyna jest zobowiązana do wpłaty całej kwoty wpisowego do terminu wyznaczonego przez organizatorów na wskazane konto.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/02/kalp/

02/03/2014 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 47%

§ 12 Członek Spółdzielni jest obowiązany do wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia go o uzyskaniu członkostwa.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-polmaraton-lodz 42%

Każdy uczestnik I Półmaratonu Łódzkiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/regulamin-polmaraton-lodz/

04/09/2017 www.pdf-archive.com