Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wschodnia»:


Total: 8 results - 0.014 seconds

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe 100%

Km końca Maksymalna prędkość [km/h] 6 ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA P 14,254 36,600 60 6 ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA P 36,600 105,700 80 6 ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA P 105,700 153,100 100 6 ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA P 153,100 177,592 80 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 4,170 11,200 40 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 11,200 28,461 60 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 28,461 52,860 60 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 52,860 53,800 70 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 53,800 55,200 40 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 55,200 56,800 80 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 56,800 101,900 80 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 101,900 105,500 70 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 105,500 107,100 70 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 107,100 248,400 80 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 248,400 264,700 65 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 264,700 268,570 80 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 268,570 269,470 65 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK N 269,470 271,533 50 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK P 4,062 5,170 40 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK P 5,170 11,200 60 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK P 11,200 28,461 60 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK P 53,832 55,160 40 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK P 55,160 56,800 80 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK P 56,800 101,900 80 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK P 101,900 105,500 70 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK P 105,500 107,100 70 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK P 107,100 248,400 80 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK P 248,400 264,660 65 8 WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY N 3,328 38,800 60 8 WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY N 38,800 104,250 60 8 WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY N 104,250 112,692 80 8 WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY N 112,692 125,756 60 8 WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY N 125,756 130,000 80 8 WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY N 130,000 138,800 60 8 WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY N 138,800 142,923 90 8 WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY N 142,923 147,300 90 Stan na dzień:

https://www.pdf-archive.com/2016/09/21/wykaz-maksymalnych-pr-dko-ci-poci-gi-towarowe/

21/09/2016 www.pdf-archive.com

29.06.12 zmiany w organizacji ruchu 97%

5102/3 „Kaszub” relacji Gdynia Główna – Warszawa Wschodnia kursuje w relacji zmienionej Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia z postojami na odcinku Kutno – Warszawa Zachodnia:

https://www.pdf-archive.com/2012/07/13/29-06-12-zmiany-w-organizacji-ruchu/

13/07/2012 www.pdf-archive.com

info2 51%

i Azja Centralna 850 000 (1,2 – 1,6 mln) 1,5 mln 240 000 (220 – 260 tys.) 850 000 (700 000 – 1 mln) (710 – 970 tys.) Karaiby Azja Wschodnia (1,4 – 1,7 mln) Środkowy Wschód i Afryka PN Pd i Pd-Wsch Azja 310 000 (3,4 – 4,3 mln) 3,8 mln (250 – 380 tys.) Ameryka Pd 2 mln (1,8 – 2,2 mln) Afryka Subsaharyjska 22,4 mln Oceania (20,8 – 24,1 mln) 59 000 (51 000 – 68 000) Ogółem 33,4 (31,1 – 35,8) mln 5

https://www.pdf-archive.com/2010/12/08/info2/

08/12/2010 www.pdf-archive.com

konferencja 2017 50%

I Międzynarodowa Studencko – Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza „Europa Wschodnia w badaniach interdyscyplinarnych” PROGRAM KONFERENCJI DZIEŃ PIERWSZY – 19 września 2017 1.63 – Sala Rady Wydziału, Wydział Historyczny Uniwersytetu im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/konferencja-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

1 Rozkład tymczasowy kierunek Słupsk - Sławno 48%

Kielce Suchednów Skarżysko- Kamienna Radom Dęblin Warszawa Wschodnia Warszawa Centralna Warszawa Zachodnia Łowicz Gł.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/25/1-rozk-ad-tymczasowy-kierunek-s-upsk-s-awno/

25/10/2011 www.pdf-archive.com

2 Rozkład tymczasowy kierunek Sławno - Słupsk 45%

Sochaczew Warszawa Gdańska Warszawa Wschodnia Warszawa Centralna Warszawa Zachodnia Piaseczno Warka Radom Szydłowiec Skarżysko- Kamienna Suchednów Kielce Jędrzejów Sędziszow Miechów Kraków Gł.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/25/2-rozk-ad-tymczasowy-kierunek-s-awno-s-upsk/

25/10/2011 www.pdf-archive.com

Pesymizm żołnierza-tułacza. Recenzja filmu ''John Rambo'' 33%

Niespokojny duch “John Rambo” rozpoczyna się prezentacją materiałów dokumentalnych ukazujących najbardziej drastyczne aspekty wojny domowej, jaka toczy się od sześćdziesięciu lat na terenie Birmy (Azja Południowo-Wschodnia).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/pesymizm-o-nierza-tu-acza-recenzja-filmu-john-rambo/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 28%

Istniały tu trzy państwa ukraińskie – Zachodnia i Wschodnia Ukraina, oraz bolszewicka Republika Ukrainy.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com