Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wsparcie»:


Total: 41 results - 0.088 seconds

zaproszenie dla przedsiębiorców złotoryja 100%

Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miasta Wojcieszów i Złotoryja na Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, które odbędzie się w poniedziałek 26 września 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/13/zaproszenie-dla-przedsi-biorc-w-z-otoryja/

13/09/2016 www.pdf-archive.com

zaproszenie dla przedsiębiorców powiat jaworski legnicki 100%

Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Ruja, Wądroże Wielkie na Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, które odbędzie się w wtorek 27 września 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/13/zaproszenie-dla-przedsi-biorc-w-powiat-jaworski-legnicki/

13/09/2016 www.pdf-archive.com

System wsparcia osób starszych 95%

109 Wsparcie osób starszych w środowisku zamieszkania we Francji – Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka .

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/system-wsparcia-os-b-starszych/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 86%

wsparcie w postaci przygotowania językowego, kulturowego oraz pedagogicznego przed wyjazdem w wymiarze godzin 30, 10 oraz 10.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 86%

wsparcie w postaci przygotowania językowego, kulturowego oraz pedagogicznego przed wyjazdem w wymiarze godzin 10, 10 oraz 30.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Numeryczny System Kontroli Prasy Hydraulicznej(2) 86%

Wsparcie technologii serwokontroli. ... Wsparcie technologii serwokontroli.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/17/numeryczny-system-kontroli-prasy-hydraulicznej-2/

17/05/2012 www.pdf-archive.com

Numeryczny System Kontroli Gilotyny Hydraulicznej 86%

Wsparcie technologii serwokontroli. ... Wsparcie technologii serwokontroli.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/21/numeryczny-system-kontroli-gilotyny-hydraulicznej/

21/06/2012 www.pdf-archive.com

Szanowni Państwo 83%

Szanowni Państwo Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe na leczenie naszej córki Klaudii Kamińskiej we włoskiej klinice Emato-Oncologia Pediatrica Istituto Giannina Gaslini Largo Gaslini, 516147 Genova Gaslini lub w niemieckiej klinice Pediatric Hematology and Oncology w Greifswaldzie.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/05/szanowni-pa-stwo/

05/12/2014 www.pdf-archive.com

Poradnik EMT-Tactical LSMPD SEU (devgaming.pl) 83%

- Parchin • Słownik BLS - Basic Life Support - Podstawowe wsparcie podtrzymywania życia ALS - Advance Life Support - Zaawansowanie wsparcie podtrzymywanie życia Safe Haven - bezpieczne miejsce;

https://www.pdf-archive.com/2016/03/08/poradnik-emt-tactical-lsmpd-seu-devgaming-pl/

08/03/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T CIRG 12 07 2016 81%

    PORADNIK   EMERGENCY   MEDICAL   TECHNICIAN   ­  TACTICAL    Wstęp    Poniższy   poradnik   jest   oparty   na   prawdziwym   podręczniku   amerykańskich  paramedyków   bojowych,   tam   określanych   jako   EMT­Tactical    oraz   mojej   wiedzy  osobistej   jako   uczeń   licealnej   klasy   medycznej.   EMT­T   to   operatorzy   jednostek  bojowych   wchodzących   w  skład   drużyn   ogniowych.   Ich   zadaniami   jest  zapewnienie   pierwszej   pomocy   rannym   oficerom,   cywilom,   bądź   podejrzanym,   a  także   opieka   psychologiczna   nad   poszkodowanymi.   W  poradniku   mogą   się  pojawić   słowa   anglojęzyczne,   jednak   nie   są   one   specjalnie   zaawansowane   i  myślę,   że   każdy   z  Was   sobie   z  nimi   poradzi,   miłej   lektury.   ­  Parchin    Słownik    BLS   ­  Basic   Life   Support   ­  Podstawowe   wsparcie   podtrzymywania   życia  ALS   ­  Advanced   Life   Support   ­  Zaawansowanie   wsparcie   podtrzymywanie   życia  RKO/   ­  resuscytacja   krążeniowo   oddechowa  LSFD­EMS   ­  Ratownicy   EMS      Podstawowe   zasady   udzielania   pomocy   w  warunkach   bojowych      1) 2) 3) 4) 5)                                         Detect   ­  Rozpoznaj   ­  W  sytuacji   bojowej   miej   oczy   dookoła   głowy,  bezzwłocznie   lokalizuj   i  identyfikuj   zagrożenia.  Engage   ­  Atakuj   ­  Zażegnaj   zagrożenia   jak   najszybciej   to   możliwe.  Safe?   ­  Bezpiecznie?   ­  Upewnij   się,   że   jesteś   bezpieczny.   Dopiero   wtedy  przystąp   do   akcji   ratunkowej.  Observe   ­  O bserwuj   ­  Nawet   po   rozpoczęciu   akcji   ratunkowej   możesz  zostać   celem   ataku.   Nie   skupiaj   się   jedynie   na   rannym,   zachowaj  czujność.   Trójkąt   ­  Pamiętaj,   abyś   zawsze   był   ‘na   szczycie’.   Nie   daj   się,   aby  sytuacje   dookoła   przytłoczyły   Cię.   Musisz   zachować   zimną   krew   nawet   w  najgorszej   sytuacji.  Algorytm   ratunku          R   ­  Reaguj   na   zagrożenie.  E   ­  Ewakuuj   rannego   z  zagrożenia   bojowego.  S   ­  Dotrzyj   do   bezpiecznej   strefy.  C   ­  Poinformuj   dowództwo   ­  MOBILE   COMMAND   CENTER.  U   ­  Bezzwłoczna   pomoc,   jak   najszybciej   pomóż   rannemu.  E   ­  Ewakuuj   rannego   poza   teren   operacyjny,   oddaj   go   w  ręce   ratowników   Task  Force.  R   ­  Zachowaj   czujność,   Twoja   praca   jeszcze   nie   dobiegła   końca    Algorytm   CLEAR    C   ­  Confirm   Identity­   zamiary   poszkodowanego   (sprzymierzony/wróg/nieznane)  L   ­  Locate   Weapons   ­  zlokalizuj   ew.   broń   poszkodowanego,   zabezpiecz   ją  E   ­  Evaluate   ­  oceń   stan   poszkodowanego  A   ­  Acquire   intelligence   ­  dowiedz   się,   w  jaki   sposób   został   ranny/Co   wie?  R   ­  Retention   ­  miej   na   uwadze   Twoją   broń   osobistą   i  długą   podczas   udzielania  pomocy.        Pomoc   m edyczna   (najważniejsze)    Jest   to   esencja   tego,   co   będzie   należało   do   Waszych   głównych   obowiązków.    Zadbaj   o  bezpieczeństwo   własne   (rękawiczki   nitrylowe).  Oceń   przytomność   poszkodowanego,   skalą   AVPU:  ● A   (Alert)   ­  Przytomny  ● V   (Verbal)   ­  Reaguje   na   głos  ● P   (Pain)   ­  Reaguje   na   ból  ● U   (Unresponsive)   ­  Nieprzytomny      Bezprzyrządowe   zabezpieczenie   odcinka   szyjnego   kręgosłupa.    A   (Airway)   Kontrola   drożności   oraz   udrożnienie   dróg   oddechowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/07/emt-t-cirg-12-07-2016/

07/12/2016 www.pdf-archive.com

SEU EMT-T Handbook 80%

Słownik    BLS ­ Basic Life Support ­ Podstawowe wsparcie podtrzymywania życia  ALS ­ Advance Life Support ­ Zaawansowanie wsparcie podtrzymywanie życia  Safe Haven ­ bezpieczne miejsce; bezpieczeństwo  Threat ­ zagrożenie  RKO ­ resuscytacja krążęniowo oddechowa  LSFD­EMS ­ Ratownicy EMS                    3.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/09/seu-emt-t-handbook/

09/03/2016 www.pdf-archive.com

klaudia aukcja 80%

Szanowni Państwo Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe na leczenie naszej córki Klaudii Kamińskiej we włoskiej klinice Emato-Oncologia Pediatrica Istituto Giannina Gaslini Largo Gaslini, 516147 Genova Gaslini lub w niemieckiej klinice Pediatric Hematology and Oncology w Greifswaldzie.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/klaudia-aukcja/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

EMT-T SEU Handbook 80%

Słownik    BLS ­ Basic Life Support ­ Podstawowe wsparcie podtrzymywania życia  ALS ­ Advance Life Support ­ Zaawansowanie wsparcie podtrzymywanie życia  Safe Haven ­ bezpieczne miejsce; bezpieczeństwo  Threat ­ zagrożenie  RKO ­ resuscytacja krążęniowo oddechowa  LSFD­EMS ­ Ratownicy EMS                    3.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/emt-t-seu-handbook/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T CIRG 80%

Słownik    BLS   ­  Basic   Life   Support   ­  Podstawowe   wsparcie   podtrzymywania   życia  ALS   ­  Advanced   Life   Support   ­  Zaawansowanie   wsparcie   podtrzymywanie   życia  Safe   Haven   ­  bezpieczne   miejsce;   bezpieczeństwo  Threat   ­  zagrożenie  RKO/CPR   ­  resuscytacja   krążeniowo   oddechowa  LSFD­EMS   ­  Ratownicy   EMS                    3.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/25/emt-t-cirg/

25/07/2016 www.pdf-archive.com

historia 80%

604147053, 600060219 Szanowni Państwo Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe na leczenie naszej córki Klaudii Kamińskiej we włoskiej klinice Emato-Oncologia Pediatrica Istituto Giannina Gaslini Largo Gaslini, 516147 Genova Gaslini lub w niemieckiej klinice Pediatric Hematology and Oncology w Greifswaldzie.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/historia/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 68%

0000202772 APEL Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach zwraca się z prośbą o materialne wsparcie weterana opozycji antykomunistycznej Stanisława Karpika, którego całe mienie we wrześniu 2014 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

Disseration Elektroanalytik und Sensorik Uni Bochum 67%

Sabine Müller     Danksagung:    Ich  möchte  mich  bei  all  den  Leuten  bedanken,  die  mir  während  meiner  Doktorzeit  geholfen   haben – nicht nur als Kollegen, sondern auch als Freunde:    Prof.  Dr.  Wolfgang  Schuhmann,  dass  er  an  mich  geglaubt  hat  und  mich  in  seine  Forschungsgruppe  aufgenommen hat. Für die wissenschaftliche Zeit, die er mir gegeben hat, um meine Kenntnisse zu  verbessern und zu verbreitern. Ich danke für das Vertrauen, das ich nicht nur in wissenschaftlichen,  sondern auch in nicht wissenschaftlichen Diskussionen erfahren habe. Danke für die Unterhaltungen,  die mich stärker gemacht haben und mir erlaubt haben, viele Dinge mit anderen Augen zu sehen. Ich  könnte noch viel schreiben ‐ deswegen sage ich einfach: Danke schön!!!    Prof.  Dr.  Sabine  Müller  für  die  Wärme,  den  Glauben  an  unser  Projekt  und  an  mich.  Für  die  wissenschaftliche  Hilfe  und  Diskussionen,  die  wir  nicht  immer  von  Angesicht  zu  Angesicht  führen  konnten.  Ich  bedanke  mich,  dass  ich  immer  nach  Greifswald  kommen  konnte  und  herzlich  willkommen war. Ich habe mich auch bei deiner Arbeitsgruppe zu Hause gefühlt. Ich könnte mich für  so viel Bedanken, dass ich keinen Platz mehr für die Arbeit hätte. Vielen Dank für Alles.    Slawomir  Gwiazda  für  die  gute  Zusammenarbeit,  Diskussionen  und  die  warme,  angenehme  Atmosphäre,  die  er  im  Labor  verbreitet  hat.  Ich  danke  ihm  für  die  Hilfe  bei  der  sprachlichen  und  wissenschaftlichen Korrektur dieser Arbeit und seine professionelle und ehrliche Meinung.    Andreas  Kersten  für  die  Hilfe  bei  den  SPR‐Messungen.  Ich  danke  ihm,  dass  er  ‐  auch  als  zu  Beginn  nichts  funktioniert  hat  ‐  mit  mir  weiter  versucht  hat,  gute  Ergebnisse  zu  bekommen.  Für  die  Diskussionen und die Zeit, die er mir gegeben hat.    Ich danke Prof. Dr. Christian Herrmann für den Platz in seinem Labor, Dr. Adrian Syguda für die Hilfe  bei  den  biochemischen  Untersuchungen  mittels  RT‐PCR,  die  wissenschaftliche  Diskussion  und  die  Zeit. Dr. Diana Constantinescu danke ich für die Zeit, die Sie mir gegeben hat und Unterstützung bei  der  Durchführung  einiger  Experimente.  Dr.  Irene  Drude  für  die  freundliche  und  hilfreiche  Unter‐ stützung während meiner Zeit als Doktorand. Ich danke für Diskussionsbereitschaft, ihre Zeit und ihre  Geduld.  Ich  danke  der  Arbeitsgruppe  in  Greifswald  für  die  warmherzige  Aufnahme  und  Hilfe.  Ich  danke Frau Dr. Bettina Appel für die chemische Synthese der RNA.    Dr. Magdalena Gebala möchte ich für ihre wissenschaftliche Hilfe danken; dass du an mich gedacht  hast ‐ deswegen konnte ich hier sein. Für die frühere Zeit, die mir viel geholfen hat und in der ich viel  gelernt  habe.  Ich  danke  Dir  für  diese  Zeit,  die  wir  zusammen  verbracht  haben  –  und  die  immer  in  meinen Gedanken bleibt.    Ich danke Dr. Thorsten Schilling für seine (meistens ) gute Laune und die wunderbare Atmosphäre.  Dass er mich immer wieder zum Mit‐Ihm‐Lachen bringen konnte. Insbesondere möchte ich mich für  die sprachliche Korrektur dieser Arbeit bedanken.    Dr.  Sebastian  Neugebauer  für  die  hervorragende  wissenschaftliche  und  sprachliche  Korrektur  von  Teilen der vorliegenden Arbeit. Für die Diskussionen und die gute Zusammenarbeit, Michaela Nebel  für  die  schöne  Zeit  und  die  freundliche  Atmosphäre.  Ich  danke  für  ihre  motivierenden  Worte  und  insbesondere für die Hilfe bei den sprachlichen Korrekturen dieser Doktorarbeit. Für ihre Objektivität  und ehrliche Meinung.        Ich möchte auch Jörg, meinem Deutschlehrer, Dankeschön sagen. Ohne seine Hilfe, Strenge bei der  Arbeit und seine Freundschaft. Ohne ihn hätte ich diese Arbeit nicht auf Deutsch schreiben können.  Ich danke dir für unser Deutsch‐Polnisch‐Tandem, die Unterhaltungen und dass du von Anfang an an  mich geglaubt hast.    Ich danke Andrea für viele Unterhaltungen und wunderbare Abende im Schauspielhaus, meinen bei‐ den  Schreibtischnachbarn  Justus  und  Aleksander  für  die  Begleitung  und  die  Teilnahme  an  meinem  Arbeitsleben. Frau Bettina Stetzka möchte ich danke sagen für die Hilfe bei allen großen und kleinen  Anliegen. Ich danke Ihr, dass sie immer gute Laune hat und immer mit hilfreicher Hand zur Stelle war.    Prof. Dr. Michael Bron für die Geduld und die Zeit, die er mir gegeben hat. Für die ruhige, freundliche  und freundschaftliche  Atmosphäre in seiner Arbeitsgruppe an der Universität Halle.    Allen Mitgliedern der AG Schuhmann für die angenehme und hilfsbereite Arbeitsatmosphäre. Für die   gute Zusammenarbeit, die Diskussionen und die Freizeit, die wir zusammen verbracht haben. Für die  Grillabende, Spiele und eine wunderschöne Zeit. Insbesondere Thomas Erichsen für die „Erste Hilfe“  in  Sachen  Computer.  Für  seine  guten  Worte  und  freundliche  Art.  Für  seine  Objektivität  und  Ehrlichkeit, dass er bis ans Ende meiner Arbeit die Geduld nicht verloren hat und die  Hoffnung auf  eine gemeinsame Tasse Kaffee beim Arbeitsgruppen‐Frühstück nicht aufgegeben hat.    Prof.  Dr.  Nina  Dimcheva  für  ihre  Freundschaft  und  ihre  wissenschaftliche  Hilfe.  Dass  sie  immer  bei  mir war und ist.    Ich möchte mich bei Dorota und Magda bedanken, dass sie meine Freude sind. Für die Unterstützung  und die guten Worte. Dass sie immer bei mir sind.  Dziekuje Dorocie i Magdzie, ze sa moimi przyjaciolmi. Dziekuje za wsparcie i dobre slowa. Za to, ze  zawsze przy mnie sa.  „Przyjaciel to ktos, przy kim masz odwage byc soba.“    Meiner Schwester, meinen Eltern, meinen Großeltern und Sylwester für die Unterstützung und Hilfe,  wann immer ich sie gebraucht habe. Ohne Sie könnte ich nicht ich sein.  Mojej  siostrze,  rodzicom,  dziadkom  i  Sylwkowi  za  wsparcie  i  pomoc,  kiedy  jej  potrzebowalam.  Bez  nich nie moglaby byc tym kim jestem. Dziekuje.    Meinem  Freund  Christian  Kulp  danke  ich  dafür,  dass  er  immer  an  meiner  Seite  gestanden  hat.  Ich  bedanke mich bei Ihm für sein Verständnis während schlechter Zeiten, lange Arbeitsstunden, dass er  immer motivierende Worte gefunden hat und immer an mich geglaubt hat. Ich danke ihm für seine  Freundschaft und Liebe und dass er mir immer den Rücken gestärkt hat. Du hast mir die Kraft und  den  Glauben  gegeben,  dass  ich  das  hier  schaffen  kann.  Insbesondere  möchte  ich  mich  hier  für  lebhafte  wissenschaftliche  Diskussionen  während  meiner  Experimente,  aber  auch  während  ich  geschrieben habe, bedanken. Für die in vielen Stunden vor dem Computer diskutierten sprachlichen  Korrekturen der vorliegenden Arbeit, die wir dann gemeinsam vorgenommen haben. Du hast mir die  Glauben gegeben, dass ich auf Deutsch schreiben kann. Ich danke Dir, dass du bist.  „Chce Ci podziekowac za tyle, tyle rzeczy, ale najbardziej za to, ze jestes.“        „Carpe diem!!!“              Horace      Inhalt  LISTE DER MATERIALIEN UND GERÄTE .................................................................................... I  1.  EINFÜHRUNG .............................................................................................................................. 1  2.  STAND DER TECHNIK .............................................................................................................. 3  2.1  Eigenschaften und Funktionen von RNA .................................................................................... 3  2.2  Aufgaben von Ribozymen ................................................................................................................ 8  2.3  Das Hairpinribozym ........................................................................................................................ 11  2.4  Grundlagen der chemischen Oligonukleotidsynthese ....................................................... 18  2.5  Von Untersuchungen mit markierter RNA zu markierungsfreien Technologien .... 24  2.6    Selbstorganisierende Monolagen als Grundprinzip für den Aufbau von RNA‐Assays 29  2.7  Motivation und Ziel dieser Arbeit .............................................................................................. 33  3.  EIGENE ARBEITEN UND DISKUSSION .............................................................................. 35  3.1  Vorüberlegungen zu dieser Arbeit ............................................................................................ 35  3.2  Überprüfung der Spaltungsreaktion mittels Li‐Cor ............................................................ 39  3.3  Impedanzspektroskopische Analyse des RNA‐Assays ....................................................... 44  3.4  Impedanzspektroskopische Analyse der Spaltungsreaktion .......................................... 48  3.5  Analyse des RNA‐Assays und der Spaltungsreaktion mittels  Oberflächenplasmonenresonanzspektroskopie .................................................................. 52  3.6  Optimierung der Analysemethode ............................................................................................ 60  3.7  Getrennte Immobilisierung von RNA‐Substrat und MCH .................................................. 71  3.8  Der Einfluss von Ionen auf den Assay ....................................................................................... 80  3.9  Analyse der Spaltungsreaktion mittels RT‐PCR, Transkription und  Gelelektrophorese ........................................................................................................................... 85  3.10  Untersuchung des selektierten Ribozyms auf Aktivität für die Spaltungsreaktion 95     

https://www.pdf-archive.com/2017/01/06/disseration-elektroanalytik-und-sensorik-uni-bochum/

06/01/2017 www.pdf-archive.com

SERIA WYCINAREK PLAZMOWYCH PROFILOWYCH XR 63%

Zapewnione jest również wsparcie telefoniczne i internetowe.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/21/seria-wycinarek-plazmowych-profilowych-xr/

21/06/2012 www.pdf-archive.com

01(01) październik 2014 62%

LEKKA ma na celu także wsparcie rozwoju samych zawodników wiedzą, pomysłami i doświadczeniem.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/01/01-01-pa-dziernik-2014/

01/10/2014 www.pdf-archive.com

oferta2014 59%

Współczesny student jest konsumentem, który łatwo łapie potrzeby kreowane przed firmy i marki, na co wpływ ma także wsparcie otrzymywane od rodziców.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/17/oferta2014/

17/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin akcji Pocztówka z Iranu 59%

W ramach podziękowania za wsparcie Akcji, każdy z Uczestników otrzyma pocztówkę, wysłaną przez Organizatora z Iranu 3.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/18/regulamin-akcji-poczt-wka-z-iranu/

18/09/2017 www.pdf-archive.com

Oferta - Wymiana oświetlenia WM Sarenki, 31.10. 2016r. 59%

Na okres gwarancji otrzymują Państwo nasze wsparcie techniczne dotyczące zamontowanego oświetlenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/15/oferta-wymiana-os-wietlenia-wm-sarenki-31-10-2016r/

15/11/2016 www.pdf-archive.com

Konkurs wersja ostatnia 59%

Organizatorki dziękują za Wasze wsparcie ☺ Sponsorzy zostali podzieleni na worki w zależności od rodzaju nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2018/09/27/konkurswersjaostatnia/

27/09/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Pocztówka z Nepalu 59%

W ramach podziękowania za wsparcie Akcji, każdy z Uczestników otrzyma pocztówkę, wysłaną przez Organizatora z Nepalu.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/03/regulamin-poczt-wka-z-nepalu/

03/05/2018 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 58%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com