Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wszelkich»:


Total: 100 results - 0.018 seconds

Regulamin turnieju CS 100%

Oszukiwanie - Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zakazane.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/13/regulamin-turnieju-cs/

13/03/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin turnieju CS go 2 edycja 97%

Oszukiwanie - Surowo karane jest używanie błędów gry - Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zakazane.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/31/regulamin-turnieju-cs--go-2-edycja/

31/03/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin.PDF 97%

Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zakazane.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/24/regulamin/

24/02/2017 www.pdf-archive.com

OFERTA-28.01.2014 89%

450ml 11,CIF Środek czyszcząco-odkamieniający do wszelkich powierzchni.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/oferta-28-01-2014/

28/01/2014 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 81%

zarządzania materiałami promocyjnymi i wyposażeniem otrzymanymi do wykonania Usługi w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami otrzymanymi na szkoleniach i w materiałach informacyjnych, oraz gwarantujący ich prawidłowe użytkowanie i zachowanie w nienagannym stanie technicznym i ukompletowaniu, w trakcie wykonywania czynności jak i we wszelkich zleconych formach transportu tego wyposażenia, w tym w formie wszelkich przesyłek, e.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 80%

4 lub 5 powyżej lub gdy umowa wygaśnie na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący – Najemca uprawniony jest do żądania zwrotu wszelkich nakładów poczynionych przez Najemcę w przedmiocie najmu z uwzględnieniem ich amortyzacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 80%

 W ramach niniejszego pełnomocnictwa iRTVAGD.pl ma dostep do Strony Internetowej w lokalnej wersji jezykowej, BESTCENA EU LLC przyznaje iRTVAGD.pl rowniez prawo do administrowania jej zawartoscia w celu dokonywania biezacych aktualizacji na Stronie Internetowej oraz utrzymania zgodnosci jej tresci ze wszystkimi istotnymi zobowiazaniami, jak rowniez do podejmowania wszelkich koniecznych merytorycznych działan zwiazanych z obsługa klienta i logistyka.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/regulamin-pdf/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 79%

 W ramach niniejszego pełnomocnictwa iRTVAGD.pl ma dostęp do Strony Internetowej w lokalnej wersji językowej, BESTCENA EU LLC przyznaje iRTVAGD.pl również prawo do administrowania jej zawartością w celu dokonywania bieżących aktualizacji na Stronie Internetowej oraz utrzymania zgodności jej treści ze wszystkimi istotnymi zobowiązaniami, jak również do podejmowania wszelkich koniecznych merytorycznych działań związanych z obsługą klienta i logistyką.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/22/regulamin-pdf/

22/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 79%

Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 75%

W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, d.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

listzz 70%

Dołożę wszelkich starań, by zagadkę rozwiązać.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/09/listzz/

09/09/2012 www.pdf-archive.com

export 70%

Kompatybilna z Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8 Gwarancja 24 miesiące Znak bezpieczeństwa/zgodności CE Dopuszczenie do obrotu w RP Tak Kraj pochodzenia Chiny Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/03/export/

03/10/2015 www.pdf-archive.com

lmdoc 70%

Jestem osobą kreatywną, spokojną, sumienną i dokładam wszelkich starań aby rzetelnie wywiązywać się z powierzonych mi obowiązków.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/lmdoc/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

Wniosek 70%

20.01.2016 ….Daniel Michaś…… Wniosek o usuniecie danych osobowych oraz wszelkich wpisów ze zbioru BMW Klub Łódź Działając na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/29/wniosek/

29/02/2016 www.pdf-archive.com

Klauzula o poufnosci 70%

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym otrzymanych drogą ustną bądź pisemną od firmy ………………………..nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji usługi audytu innowacyjnego dla firmy ……..

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 70%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 70%

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również do wynagrodzeń (istniejących i przyszłych), względem Organizatorów Ligi, z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Z ote Usta 2016 70%

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/14/regulamin-z-ote-usta-2016/

14/02/2017 www.pdf-archive.com

Rider techniczny - Borzeński&Kasprzak 70%

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/rider-techniczny-borze-ski-kasprzak/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

zgoda od rodzica grindhouse 70%

Grindhouse dokłada wszelkich starań, aby zapewnić gościom bezpieczeństwo.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/zgoda-od-rodzica-grindhouse/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

Konstytucja-WPA-PNG 70%

Jesteśmy wspólnotą obywateli, społeczeństwem wolnych ludzi.      ● Najwyższym prawem na terenie całego obszaru jest nienaruszalne prawo  własności.    ● Każdy człowiek ma pewną dowolność do dysponowania swoją uczciwie  nabytą własnością wedle własnych potrzeb.    ● Jako prawo własności należy rozumieć też prawo do wolności i  samostanowienia.    ● Żaden organ państwa nie posiada monopolu na sprawowanie władzy i każdy  obywatel może zrezygnować z jego usług, dokonując secesji wraz z całą  swoją własnością.  Secesja odbiera możliwość korzystania z wszelkich usług rządu i nie wiąże  się z żadnymi innymi wykluczeniami.    ● Każdy obywatel ma prawo do stanowienia prawa w obszarze swojej  własności.    ● Rząd nie posiada żadnych terytoriów prócz tych, które są jego własnością.    ● Rząd funkcjonuje na zasadach takich jak każda inna działalność  gospodarcza.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/konstytucja-wpa-png/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

ER1127 69%

Z naszej strony dołożymy wszelkich starań abyście Państwo przeżyli nie tylko wielkie wydarzenie naukowe, ale mieli możliwość odczucia łódzkiego klimatu wywodzącego się z wielokulturowej tradycji naszego miasta.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/01/er1127/

01/11/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy Neovadiol Bez Pauzy 68%

Dla uniknięcia wątpliwości Zadania Konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy oraz wszelkich innych kanałów komunikacji Organizatora, w tym mediów społecznościowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-vichy-neovadiol-bez-pauzy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

pit-28 68%

PIT/O, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/Z, PIT/ZG, NIP-2, ZAP-3,  pomoc w trakcie wypełniania PITa- na każdym kroku możesz liczyć na pomoc w uzupełnieniu konkretnej rubryki lub w doborze odpowiedniego załącznika,  automatyczne obliczenia- nasz program sam dokona za Ciebie wszelkich obliczeń na podstawie podanych przez Ciebie danych- nie popełnisz więcej błędu w rachunkach,  możliwość wysłania PIT przez internet- za pomocą naszego programu do PIT możesz wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną,  w pełni bezpłatny program- za korzystanie z naszego nic nie płacisz, jest on w pełni darmowy.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/pit-28/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy dzien chlopaka 68%

Dla uniknięcia wątpliwości Zadania Konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy oraz wszelkich innych kanałów komunikacji Organizatora, w tym mediów społecznościowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/regulamin-vichy-dzien-chlopaka/

30/09/2015 www.pdf-archive.com