Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wyborach»:


Total: 16 results - 0.019 seconds

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego - artykuł 100%

rokiem życia we wszystkich 28 krajach członkowskich (włącznie z Chorwacją, która do unii wstąpiła dopiero 1 lipca 2013 roku) z których wynika, iż ponad jedna trzecia najmłodszych, uprawnionych do głosowania Europejczyków, nie jest zainteresowana wzięciem udziału w wyborach.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego-artyku/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego 99%

rokiem życia we wszystkich 28 krajach członkowskich (włącznie z Chorwacją, która do unii wstąpiła dopiero 1 lipca 2013 roku) z których wynika, że ponad jedna trzecia najmłodszych, uprawnionych do głosowania Europejczyków, nie jest zainteresowana wzięciem udziału w wyborach.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Siec 70%

3/ Trzeci problem, który jest dostrzegalny to frekwencja obywateli na wyborach.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

Lista podpisów PSL 69%

WYKAZ PODPISÓW UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZGŁASZANEJ PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE W OKRĘGU WYBORCZYM NR …..… W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 R.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/14/lista-podpis-w-psl/

14/03/2014 www.pdf-archive.com

REJESTRACJA-MARIANA-KOWALSKIEGO Z RUCHU NARODOWEGO 69%

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego WYKAZ PODPISÓW Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marianowi Januszowi Kowalskiemu w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/rejestracja-mariana-kowalskiego-z-ruchu-narodowego/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

Prośba-o-wydanie-zaświadczenia-o-prawie-do-głosowania 69%

………………………, dnia………………………… ……………………………………… /imię i nazwisko/ ……………………………………… /adres/ ……………………………………… /PESEL/ Urząd ………………………………… Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/06/pro-ba-o-wydanie-za-wiadczenia-o-prawie-do-g-osowania/

06/05/2015 www.pdf-archive.com

Wykaz podpisów poparcia PSL Sejm 69%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WYKAZ PODPISÓW UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW NA POSŁÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE W OKRĘGU WYBORCZYM NR …..… W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/01/wykaz-podpis-w-poparcia-psl-sejm/

01/08/2015 www.pdf-archive.com

Wykaz podpisów poparcia PSL Senat 69%

(imię-imiona i nazwisko) ZGŁASZANEMU PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE W OKRĘGU WYBORCZYM NR …..… W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/01/wykaz-podpis-w-poparcia-psl-senat/

01/08/2015 www.pdf-archive.com

Odezwa do mieszkańców 57%

Szanowni mieszkańcy, bardzo prosimy i apelujemy do Was, abyście wzięli udział w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku i zagłosowali na Komitet Wyborczy Franka Marcola, kandydata na Wójta oraz kandydatów na radnych z jego komitetu, czas najwyższy skończyć z fałszem i obłudą.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/14/odezwa-do-mieszka-c-w/

14/11/2014 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 47%

wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Proszowicach na miejsce Posła Norberta Kaczmarczyka mandat radnego uzyskał Marcin Czerwiec z  komitetu Kukiz’15.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

00 11 KUHKL FC Cały 46%

Razem też podjęliśmy decyzję w sprawie startu w wyborach.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/08/00-11-kuhkl-fc-ca-y/

08/11/2014 www.pdf-archive.com

Biuletyn 6 maj 2016 A5 44%

Po wyborach Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP ukonstytuował się następująco:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/biuletyn-6-maj-2016-a5/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Sekcja Duszy 1 2 38%

Myślał o potworach, o czarach, o wyborach jakie czekają go w wirtualnym świecie.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/07/sekcja-duszy-1-2/

07/06/2015 www.pdf-archive.com

NSZ. Jak narodowcy zostali Żołnierzami Wyklętymi 36%

Organizacja, opozycyjna względem Józefa Piłsudskiego, osiągnęła duży sukces w pierwszych wyborach parlamentarnych, uzyskując 1/3 mandatów w Sejmie.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nsz-jak-narodowcy-zostali-o-nierzami-wykl-tymi/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 33%

Zwycięska w wyborach okazała się prawica i centrum.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

Południk Praski Nr 5 Internet 28%

Pamiętajmy o tym koniecznie przy najbliższych wyborach.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/po-udnik-praski-nr-5-internet/

06/03/2018 www.pdf-archive.com