Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 November at 17:16 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wyceny»:


Total: 9 results - 0.02 seconds

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 100%

▪ błędne kwalifikacje w bilansie i rachunku zysków i strat ▪ nieprawidłowości w rachunku przepływów pieniężnych ▪ informacja dodatkowa niezgodna z Ustawą o rachunkowości ▪ mankamenty wyceny aktywów ▪ brak uzgodnień zmiany stanu produktów ▪ nieprawidłowe wyliczenia podatku odroczonego ▪ nie tworzenie rezerw ▪ błędy arytmetyczne, formalne i inne 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/zamkni-cie-ksi-g-rachunkowych-2014/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ 77%

Jednostkę wyceny treści wymagających spisania z pliku dźwiękowego, płyty lub kasety stanowi, jak w przypadku tłumaczenia dialogów filmowych, 1 (jeden) akt (10 minut).

https://www.pdf-archive.com/2011/07/31/skopos-regulamin-wsp-pracy-w-zakresie-t-umacze/

31/07/2011 www.pdf-archive.com

cennik - Arkusz1 73%

Tak więc zapraszam do indywidualnej wyceny zlecenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/cennik-arkusz1/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 71%

in., wyceny nieruchomości / ograniczonego prawa rzeczowego przeprowadzonej przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez MultiBank, opłat notarialnych i sądowych, oraz innych opłat związanych z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu, podatku od czynności cywilnoprawnych, innych opłat urzędowych oraz opłat związanych z ubezpieczeniem nieruchomości i innymi ubezpieczeniami w tym ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy (§6 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

ASTRA TK 9633F 61%

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego strona 4 DEKRA Polska Sp.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/25/astra-tk-9633f/

25/12/2013 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 46%

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

D2013000036301 38%

8) jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 34%

wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego, zaakceptowanego przez (...) ((...) w uzasadnionych przypadkach mógł zwolnić wnioskodawcę z obowiązku przedkładania wyceny nieruchomości);

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com