Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wycofa»:


Total: 1 results - 0.002 seconds

Karta zgłoszeniowa 2 100%

W przypadku gdy firma zgłosi uczestników na dwa szkolenia, a następnie z jakiejkolwiek przyczyny wycofa zgłoszenie na jedno z nich cena za udział w szkoleniu automatycznie wzrośnie do wartości pierwotnej (280 zł / os.).

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/karta-zg-oszeniowa-2/

08/01/2015 www.pdf-archive.com