Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wyjazdem»:


Total: 11 results - 0.008 seconds

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 100%

 wsparcie w postaci przygotowania językowego, kulturowego oraz pedagogicznego przed wyjazdem w wymiarze godzin 30, 10 oraz 10.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 99%

 wsparcie w postaci przygotowania językowego, kulturowego oraz pedagogicznego przed wyjazdem w wymiarze godzin 10, 10 oraz 30.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 89%

Miejsce zbiórki oraz godzina odjazdu, zostaną określone po zamknięciu list do tygodnia przed wyjazdem.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 85%

W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem ucznia umieszczonego na liście głównej ( wysoka absencja w szkole, nieobecność na zajęciach przygotowawczych lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację projektu), zostanie on wykluczony z projektu zagranicznych praktyk a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

asda 71%

Uważam że możliwo ć uczestnictwa w praktykach za granicą jest dla mnie ułatwieniem, ponieważ opcja pochwalenia się wyjazdem za granice, w celu ksztalcenia się, podczas starania się o prace w zawodzie zwiazanym z drukowaniem.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/27/asda-1/

27/09/2016 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 61%

CO ZYSKUJESZ Z POLISĄ WARTA TRAVEL „Zwykle przed wyjazdem jest mało czasu na wszystko, dlatego wybraliśmy sprawdzoną i wygodną ochronę”.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 55%

Wyjazd na planowane leczenie Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów związanych z leczeniem, jeśli przed wyjazdem istniały wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

praca-jan-mazurek 46%

Porwanie księdza nastąpiło na kilka dni przed jego planowanym i nieformalnym wyjazdem do Rzymu.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/11/praca-jan-mazurek/

11/12/2017 www.pdf-archive.com

zalacznik 2 37%

Chęć wykupienia wyżywienia należy zgłosić w biurze najpóźniej 7 dni przed wyjazdem, aby Biuro zagwarantowało dostępność tej opcji.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/zalacznik-2/

19/03/2015 www.pdf-archive.com

INNOWIERCA 36%

Powiedzia∏am, jak przykro jest mi widzieç go w ostatniej chwili, tu˝ przed wyjazdem z Polski, ale jemu wyraênie to nie przeszkadza∏o.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/innowierca/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 25%

34)  państwo znajdujące się w rejonie świata zagrożonym aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym – państwo, przed wyjazdem do którego na dzień zawarcia umowy ubezpie­ czenia z powodu zagrożenia aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, ostrzega na swojej oficjalnej stronie internetowej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW Ministerstwo Spraw Zagranicznych podając komunikat „Nie podróżuj” lub „Opuść natychmiast”;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com