Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wykazu»:


Total: 7 results - 0.009 seconds

referat-informatyka 100%

W przypadku bibliografii, inaczej wykazu literatury, bądź wykazu źródeł stanowi ona wykaz dokumentów, z których autor danego dzieła korzystał, bądź na których się opierał, by stworzyć swój utwór.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z DIAGNOZĄ 89%

Konsultacje indywidualne w ramach seminarium dyplomowego – 25 godzin dydaktycznych Praktyki Zawodowe - 60 godzin - zajĊcia realizowane w placówkach wskazanych przez słuchaczy lub przez nasz oĞrodek według wykazu z Dziennika Praktyk Zawodowych Godziny te realizowane są w trakcie trwania studiów podyplomowych i dokumentowane w Dziennikach Praktyk Zawodowych HARMONOGRAM ZAJĉû STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - d Z W/ W 'K'/ E  / 'EK Rok AKADEMICKI 2017/2018 Data 26.01.2018 27.01.2018 9.02.2018 10.02.2018 9.03.2018 10.03.2018 6.04.2018 7.04.2018 20.04.2018 21.04.2018 27.04.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/17/terapia-pedagogiczna-z-diagnoz-1/

17/01/2018 www.pdf-archive.com

Harmonogram Terapia Krotoszyn (1) 87%

Konsultacje indywidualne w ramach seminarium dyplomowego – 25 godzin dydaktycznych Praktyki Zawodowe - 60 godzin - zajęcia realizowane w placówkach wskazanych przez słuchaczy lub przez nasz ośrodek według wykazu z Dziennika Praktyk Zawodowych Godziny te realizowane są w trakcie trwania studiów podyplomowych i dokumentowane w Dziennikach Praktyk Zawodowych

https://www.pdf-archive.com/2018/02/03/harmonogram-terapia-krotoszyn-1/

03/02/2018 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 72%

Rozliczenie składki odbywa się na koniec okresu ubezpieczenia, na podstawie faktycznej liczby Ubezpieczonych w trakcie trwania umowy, na podstawie zgłoszonego przez Ubezpieczającego wykazu osób przystępujących i/lub występujących z umowy ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Herosi w liczbie czterdziestu 61%

“Postać Józefa Wysockiego nieczęsto trafia do ‘wykazu’ polskich bohaterów narodowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/herosi-w-liczbie-czterdziestu/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

pit28 47%

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com