Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wykonawcy»:


Total: 18 results - 0.016 seconds

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 100%

a) „zamawiającym” – należy przez to rozumieć podmiot będący wyłącznie pełnoletnią osobą fizyczną, mieszkańcem miasta i gminy Zawiercie lub pełnoletnią osobą fizyczną, która wykaże szczególnie silne związki z miastem i gminą Zawiercie, przy czym ocena czy powyższa okoliczność zachodzi stanowi wyłączną kompetencję wykonawcy;

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 96%

Organizator ma prawo usunąć odpowiedzi konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora lub Wykonawcy, lub prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub inne niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

Tom III-Przedmiary 93%

ZAPLECZE WYKONAWCY 15 Urządzenie zaplecza Wykonawcy ryczałt x 16 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy miesiąc 30,00 17 Likwidacja zplecza Wykonawcy ryczałt x x x x x DM.00.00.03.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/05/tom-iii-przedmiary/

05/02/2014 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 82%

wykonawcy fotografii i posiadacza praw autorskich osobowych i majątkowych do wykonanych dzieł-fotografii , tj.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 75%

2.5 Wykonanie musi zawierać w sobie Nick, jedno zdanie, dlaczego wybrano właśnie ten utwór oraz nazwę utworu i wykonawcy.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

PZP 08-09.06.2015 r. 71%

Warunki udziału w postępowaniu w tym uprawnienia budowlane, zasady opisania sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału, uprawnienia budowlane, żądane dokumenty od wykonawcy w ofercie.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/18/pzp-08-09-06-2015-r/

18/05/2015 www.pdf-archive.com

Instrukcja Fototapeta Lateksowa 68%

Montaż fototapety lateksowej Wykonawcy:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/instrukcja-fototapeta-lateksowa/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Instrukcja Fototapeta Papierowa 68%

Montaż fototapety papierowej Wykonawcy:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/instrukcja-fototapeta-papierowa/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Instrukcja Fototapeta Samoprzyplepna 68%

Montaż fototapety samoprzylepnej Wykonawcy:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/instrukcja-fototapeta-samoprzyplepna/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Instrukcja Fototapeta Vinylowa na Flizelinie 68%

Montaż fototapety vinylowej na flizelinie Wykonawcy:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/instrukcja-fototapeta-vinylowa-na-flizelinie/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 66%

Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty (zł, brutto) Cena oferty (zł, netto) Liczba punktów 1 Stowarzyszenie M.O.S.T "Możemy Obrać Swój Tor";

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 63%

Podpis w imieniu Zleceniodawcy Czytelny podpis Zleceniobiorcy DANE PERSONALNE WYKONAWCY/ 2017 WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I KOMPLETNIE 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 62%

USTALENIA FORMALNO – PRAWNE Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji stanowią własność wykonawcy i mogą być stosowane jedynie w celu określonym umową zawartą między wykonawcą i zamawiającym.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 61%

30.000 euro, • wykonawcy zainteresowani pozyskaniem wiedzy praktycznej, • osoby kontrolujące zamówienia publiczne, • inne osoby zainteresowane poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 50%

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości – na łamach strony internetowej oraz profilach społecznościowych Organizatora, danych osobowych w postaci udostępnienia profilu społecznościowego wykonawcy prac konkursowych.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 50%

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości – na łamach strony internetowej oraz profilach społecznościowych Organizatora, danych osobowych w postaci udostępnienia profilu społecznościowego wykonawcy prac konkursowych.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 46%

Podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com