Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wykonuje»:


Total: 40 results - 0.046 seconds

Konspekt zajęć zimowych 100%

ale U1 wykonuje krążenie RR w tył 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/24/konspekt-zaj-zimowych/

24/02/2015 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 88%

wskazuje kolejny element, uzupełnia brakujące elementy, rysuje obrazki w powiększeniu i w pomniejszeniu, rysuje szlaczek według własnego pomysłu, kontynuuje regularność w podanym szlaczku, łączy elementy od największego do najmniejszego i odwrotnie, porównuje swój wzrost ze wzrostem kolegów i koleżanek, orientuje się w przestrzeni, rozróżnia strony ciała, rozróżnia lewą i prawą stronę z punktu widzenia innych osób, rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne, poprawnie zapisuje słownie liczby od 0 do 10, wykonuje działania matematyczne w oparciu o kostki do gry, tworzy sad zgodnie z poleceniem, porusza się po klasie, wykorzystując znajomość stosunków przestrzennych, dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym, samodzielnie zapisuje i oblicza działania;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

Dragon Age Inkwizycja - Poradnik [smoki] 88%

Każdy se smoków wykonuje również atak właściwym dla siebie żywiołem, zadając obrażenia od ognia, mrozu lub elektryczności.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/08/dragon-age-inkwizycja-poradnik-smoki/

08/12/2014 www.pdf-archive.com

lista 14 76%

U-pipe, który wykonuje wszystkie instrukcje, oraz V-pipe, który wykonuje wyłącznie instrukcje arytmetyczno-logiczne i skoki.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/lista-14/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.1 backup 70%

Innymi słowy, trener wykonuje akcję jednym zawodnikiem a następnie rozpoczyna akcję kolejnym itd.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/16/bblrb6plbeta0-1-backup/

16/01/2016 www.pdf-archive.com

file 69%

https://www.pdf-archive.com/2016/01/24/file/

24/01/2016 www.pdf-archive.com

Lista9ABC 68%

jeden z wątków przed wykonaniem operacji ustawia zmienną globalną semafor=true, następnie wykonuje operacje i po ich skooczeniu ustawia semafor=false, drugi wątek w tym czasie czeka (ma większośd kodu zabezpieczoną przez if (!semafor)).

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista9abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

ref2.PDF 68%

Powierzone zadania wykonuje z należytym zaangażowaniem, systematycznie i dokładnie.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/ref2/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Instrukcja przygotowania zdjęć - superheat 62%

Kliknij na niego, jeśli to konieczne, wybierz preferencje, a dalej w zakładce generals, w polu Language wybierz “Polski” Program, po naciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+Print screen (wciskamy jednocześnie klawisz Ctrl i Print screen znajdujący się zazwyczaj w okolicach prawego górnego roku klawiatury, nie naciskamy klawisza +) wykonuje zrzut całego ekranu i umożliwia wybór spośród kilku sposobów zapisu i udostępnienia obrazu.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/30/instrukcja-przygotowania-zdj-superheat/

30/01/2013 www.pdf-archive.com

sciaga angol do pdf 62%

payload - ładowanie/część wirusa która wykonuje złośliwe zadania;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/18/sciaga-angol-do-pdf/

18/12/2014 www.pdf-archive.com

newsletter 14 06 01 62%

9-16 czerwca 2014 r Newsletter Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/06/newsletter-14-06-01/

06/06/2014 www.pdf-archive.com

dyspraskja 61%

jazda na rowerze,  jest chaotyczne w działaniu,  ma trudności w posługiwaniu się nożyczkami, kredkami,  nie potrafi utrzymać porządku w miejscu pracy (biurko, ławka, pokój),  w dziwaczny sposób wykonuje czynności ruchowe,  unika aktywności ruchowych,  ma trudności w orientacji w przestrzeni i rozumienia wyrażeń określających stosunki przestrzenne,  jest labilne emocjonalnie.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/dyspraskja/

28/01/2014 www.pdf-archive.com

rsdb 57%

-Trigger (procedura wyzwalana) - to program w języku PL/SQL, który reaguje na zdarzenia zachodzące w bazie danych i wykonuje się po zajściu określonych warunków SCHEMAT:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/rsdb/

31/05/2017 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 55%

Wirusy towarzyszące – wirusy tego typu wyszukują i zarażają pliki *.exe, a następnie umieszczają plik o tej samej nazwie z rozszerzeniem *.com i umieszczają w nim swój własny kod wykonywalny, przy czym system operacyjny najpierw wykonuje plik z rozszerzeniem *.com.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

Woolhope Herald 1 maja 53%

Zacny rzemieślnik krasnolud Thorin zaprasza do swojego stanowiska, gdzie chyżo i profesjonalnie wykonuje swoje rękodzieło skórzane.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/05/woolhope-herald-1-maja/

05/05/2012 www.pdf-archive.com

Pochodnia zasady gry 53%

Rzut karny wykonuje zawodnik pokrzywdzony rzucając „płomieniem” ze środka boiska.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/pochodnia-zasady-gry/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

KopiaPWiR-kolokwiumPTM 53%

chronionego wykonuje dedykowane zadanie b) wywołanie procedury ob.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/kopiapwir-kolokwiumptm/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

fiza 53%

Wyznacz pracę jaką wykonuje człowiek jeżeli masa człowiek+łódź=M.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/25/fiza/

25/01/2014 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 51%

Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

regulamin 48%

W celu skorzystania z usługi, w zależności od wyboru, Użytkownik wykonuje połączenie telefoniczne pod numerem wskazany na stronie lub wysyła wiadomość SMS na numer wskazany na stronie.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com

od alicji 47%

Przywódca właściwie wykonuje swoje zadania a także posiada i wykorzystuje umiejętności stawiania sobie i zespołowi właściwych zadań, a następnie stwarza atmosferę do ich osiągnięcia.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/29/od-alicji/

29/01/2018 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 44%

W stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych i prowadzącej działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej samorządu powiatowego, starosta wykonuje uprawnienia wynikające z przepisów art.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com