Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wykorzystane»:


Total: 28 results - 0.052 seconds

D20010747Lj (1) 100%

1033), c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych, g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;

https://www.pdf-archive.com/2016/02/11/d20010747lj-1/

11/02/2016 www.pdf-archive.com

Klauzula o poufnosci 94%

nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… Otrzymane informacje i dane o charakterze poufnym zostaną wykorzystane jedynie do celów związanych z realizacją usługi audytu innowacyjności dla firmy ……..

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

PROJECT NR 2 – sieci komputerowe 94%

n – twój nr z dziennika lekcyjnego (umieścić na stronie tytułowej pracy) Rozmieścić gniazda abonenckie do przyłączenia stanowisk komputerowych w budynkach, przebieg korytek oraz położenie urządzeń aktywnych i pasywnych (UWAGA – podobnie jak w warunkach rzeczywistych nie wszystkie pomieszczenia muszą być wykorzystane chociaż mogą).

https://www.pdf-archive.com/2016/04/21/project-nr-2-sieci-komputerowe/

21/04/2016 www.pdf-archive.com

kartaZgłoszenia 94%

883 ) ponadto wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu, - posiadam dobry stan zdrowia, nie posiadam przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/kartazg-oszenia/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 92%

* dane osobowe kandydata i jego rodziców (opiekunów) podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystane tylko do użytku wewnętrznego Barcin, 26.03.2013r.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

Projekt 91%

(spawn, szeregowanie karuzelowe, priorytet dobrad) Każdy proces po wykonaniu odczytu i ustaleniu stanu zaworów powinien zwolnid procesor (funkcja int sched_yield(void);) Rys 1- model procesu Kompilację programu pr4a.c ze względu na wykorzystane biblioteki należy wykonad następującą instrukcją:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/19/projekt/

19/11/2015 www.pdf-archive.com

konkursTysovia (1) 87%

Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/konkurstysovia-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu Tommy 86%

Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/26/regulamin-konkursutommy/

26/10/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu Tommy Cafe 85%

Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/22/regulamin-konkursu-tommy-cafe/

22/10/2019 www.pdf-archive.com

klaudia aukcja 84%

Wszystkie środki pieniężne na subkoncie w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/klaudia-aukcja/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

historia 84%

Wszystkie środki pieniężne na subkoncie w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/historia/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 74%

Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym celu podania do wiadomości publicznej jego imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz zdjęcia profilowego.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

Konkurs - rymowanka 73%

Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym celu podania do wiadomości publicznej jego imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz zdjęcia profilowego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/konkurs-rymowanka/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Podsumowanie Sezonu II PH(2) 69%

W 7 kolejce pierwszej straty punktów doznało ProHax Team remisując z Casus Belli, co zostało wykorzystane przez Born To Win oraz Rewolwerowców skracając do nich dystans w tabeli.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/09/podsumowanie-sezonu-ii-ph-2/

09/08/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 12 (19 maja - 2 czerwca) 62%

gazeta_mu@gazeta.pl facebook.com/tygodnikunited Większość grafik użytych w tygodniku jest wykorzystane w ramach licencji Creative Commons.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/tygodnik-united-nr-12-19-maja-2-czerwca/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 56%

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 56%

Treści udzielonych porad prawnych nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane lub utrwalone na zewnętrznych serwerach lub nośnikach danych, z wyjątkiem nośników stanowiących wyłączną własność zamawiającego.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

Eula bentley 51%

Mogą Państwo prawo sporządzić uzasadnioną liczbę kopii zapasowych Oprogramowania, pod warunkiem że kopie te nie zostaną zainstalowane lub wykorzystane w żadnych innych celach poza archiwizacją.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/eula-bentley/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

Akira. Moc Absolutna deprawuje absolutnie 50%

Animacja trwa 124 minuty i trzeba przyznać, że zostały one wykorzystane w maksymalnym stopniu.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/akira-moc-absolutna-deprawuje-absolutnie/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

instrukcja-obs-ugi-do-pralki-WHIRLPOOL-AWO-D-5320-P PL 50%

• Materiały opakowaniowe mogą być w 100% wykorzystane jako surowce wtórne i oznaczone są odpowiednim symbolem .

https://www.pdf-archive.com/2016/07/23/instrukcja-obs-ugi-do-pralki-whirlpool-awo-d-5320-p-pl/

23/07/2016 www.pdf-archive.com

Gdy Anioł okazuje się Upiorem 48%

Film nakręcono z olbrzymim rozmachem, a wykorzystane w nim kostiumy, dekoracje, rekwizyty oraz efekty specjalne i wizualne robią piorunujące wrażenie.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/gdy-anio-okazuje-si-upiorem/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Lacrimosa. Gothic metal i Kościół Nowoapostolski 47%

W uszy słuchacza rzucało się zwłaszcza komputerowe chrobotanie wykorzystane w utworze “A.U.S.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/29/lacrimosa-gothic-metal-i-ko-ci-nowoapostolski/

29/05/2017 www.pdf-archive.com

Paranoja i paranoicy. Czym jest osobowość paranoiczna 46%

Wyznaje bowiem zasadę „wszystko, co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie”.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/18/paranoja-i-paranoicy-czym-jest-osobowo-paranoiczna/

18/05/2020 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 46%

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska (lub pseudonimu) Laureata.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 45%

Zdjęcia mogą być wykorzystane w kontekście dokumentacji wykonanej Usługi, w raportach i reklamie Zleceniodawcy, przy realizacji materiałów drukowanych z tym związanych oraz w kanale online (np.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com