Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wykorzystanie»:


Total: 90 results - 0.037 seconds

Chlodnica 100%

Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wykorzystanie rysunku 2 1 General tolerance according to:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/29/chlodnica/

29/10/2015 www.pdf-archive.com

Bojler 50l 98%

Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wykorzystanie rysunku DX4 65x3 1 General tolerance according to:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/26/bojler-50l/

26/11/2015 www.pdf-archive.com

Nr 40 - Analiza użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej na podstawie wybranych zdarzeń 96%

Wykorzystanie broni służbowej do zatrzymania pojazdu.....................................38 2.6.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/09/untitled-pdf-document/

09/05/2020 www.pdf-archive.com

1BADANIA OPERACYJNE PL Sokołowska 92%

Programowanie liniowe – metoda graficzna, wykorzystanie SOLVERA 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/1badania-operacyjne-pl-soko-owska/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu wez kogos na Sushi 89%

Napisać komentarz w poście konkursowym, w którym trzeba wskazać, którego ze swoich znajomych uczestnik konkursu chciałby zabrać na wspólne wykorzystanie Nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/regulamin-konkursu-wez-kogos-na-sushi/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow 81%

Wykorzystanie programu FastStone Image Viewer i.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/13/cw-02---kampania-reklamowa---dla-studentow/

13/05/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 74%

Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystywanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo do dokonywania dowolnych opracowań i modyfikacji prac oraz wykorzystanie w innych celach promocyjno – reklamowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 73%

https://www.facebook.com/Lech oraz na wykorzystanie w komunikacji promocyjnej marki.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

zgoda 68%

Wrocław, 08.09.2015 Zgoda Wyrażam zgodę na nieodpłatnie udostępnienie moich zdjęć przez Fundację Kobieta z Brzuszkiem oraz wykorzystanie ich do celów promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/zgoda/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 68%

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA * Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach oraz prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

Faber - MEBLE HOTELOWE 68%

MEBLE HOTELOWE Faber Sp.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/14/faber-meble-hotelowe/

14/06/2016 www.pdf-archive.com

Formularz zgłoszeniowy drużyny do Ligi 68%

wykorzystanie moich danych osobowych dla celów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/formularz-zg-oszeniowy-dru-yny-do-ligi/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 68%

zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Cisownicy oraz wykorzystanie wizerunku dziecka w celu prezentowania statutowych działań placówki (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 68%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów obsługi imprezy, a także wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika podczas promocji wydarzenia na stronach internetowych, a także w środkach masowego przekazu i innych wydawnictwach związanych z imprezą.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/karta-zg-oszenia-uczestnictwa/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

karty d1 d2 68%

Substrat Drewno którego wykorzystanie, właściwości fizyczne, jakość, stan i obróbka są zgodne z aktualnymi standardami.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/karty-d1-d2/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 67%

Wydział ZiE PG BAZY DANYCH /ŚRODOWISKA BAZ DANYCH Projekt zaliczeniowy - wymagania Cel Celem projektu jest wykorzystanie zdobytej podczas zajęć wiedzy z zakresu baz danych, a w szczególności – języka SQL dla zadanego zbioru wymagań.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

SILESIA MODERN - kompozyty 66%

Szanowni Państwo Nowoczesne technologie oraz umiejętne ich wykorzystanie stają się na dzień dzisiejszy  podstawą ekonomicznego działania,  przyszłościowego myślenia,  opłacalnej produkcji.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/07/silesia-modern-kompozyty/

07/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-II-biegu-kanteckiego 66%

Zastrzega sobie również fotografowanie, filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku uczestników biegu na potrzeby reklamowe i promocyjne.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/regulamin-ii-biegu-kanteckiego/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 64%

Zleceniobiorca wyraża zgodę na dokumentację fotograficzną swojej osoby podczas wykonywania Usługi, oraz wykorzystanie swojego wizerunku w formie fotografii.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2015 64%

Jednocześnie zespół wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora nazwy zespołu, logotypu, zdjęć oraz przesłanego demo do celów promocji koncertów w ramach PKS.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/08/regulamin-przegl-du-kapel-studenckich-2015-1/

08/02/2015 www.pdf-archive.com

Ledecka 64%

Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/17/ledecka/

17/02/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 2016 03 22 13 10 57 206.PDF 64%

§1.4 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęd, nagrao filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem, wykonanych podczas trwania turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/24/regulamin-2016-03-22-13-10-57-206/

24/03/2016 www.pdf-archive.com