Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wykres»:


Total: 21 results - 0.045 seconds

K1 zestawienie 100%

b) wykres funkcji y = 2| log2 x| .

https://www.pdf-archive.com/2013/10/15/k1-zestawienie/

15/10/2013 www.pdf-archive.com

Sztuczna 97%

[-4, 4] Wykres funkcjii w zadanym przedziale function wynik = SylwiaKaleta( x ) %SYLWIAKALETA Summary of this function goes here % Detailed explanation goes here wynik=-0.0001.*(abs(sin(x(:,1)).*sin(x(:,2)).*exp(abs(100sqrt(x(:,1).^(2)+x(:,2).^(2))./pi)))+1).^0.1 end Zadana funkcja zapisana w MatLabie Porównując otrzymany wykres funkcji z wykresem zamieszczonym w pliku „Funkcje Testowe 3D” dochodzimy do wniosku, że funkcja została zapisana poprawnie.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/sztuczna/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

Wojciech Połowniak 88%

Tutaj wstaw Twoją grafikę (zdjęcie, wykres, tabelę, itd.) Fritzting, narzędzie do tworzenia schematów elektroniczncyh Źródło:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/wojciech-po-owniak/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Zadania laborki 87%

Narysowad wykres zależności ?' i tg?

https://www.pdf-archive.com/2015/10/14/zadania-laborki/

14/10/2015 www.pdf-archive.com

Opracowanie 77%

Narysować wykres fazorowy uproszczony transformatora przy obciąŜeniu… (podany będzie charakter obciąŜenia) PowyŜszy wykres jest dla obciąŜenia RL 7.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/09/opracowanie/

09/02/2011 www.pdf-archive.com

Badanie spręzyny- Karol Kraus budownictwo nst 76%

Drugim naszym pomiarem będzie zmierzeniu czasu 20 drgao sprężyny dla każdego z obciążenia Uzyskane wyniki.(tabela1) Ociązenie(g) 20 40 60 110 160 Wydłuzenie spręzyny(mm) 30 51 77 139 190 Czas drgan(s) 1 pomiar 2 pomiar 3 pomiar średni czas 20 drgao 7,12 7,44 7,38 7,31 8,41 8,26 8,65 8,44 11,24 11,47 11,16 11,29 14,96 14,8 14,94 14,90 17,12 17,13 17,6 17,28 3.Opracowanie wyników Wykres 1.1 przedstawia zależnośd wydluzenia sprężyny (x) od obciążenia(m).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/24/badanie-spr-zyny-karol-kraus-budownictwo-nst/

24/02/2015 www.pdf-archive.com

numeryczne 1pdf 76%

end indeks = i wynik = s Zad 3 Narysować wykres funkcji f(x)=sin(x)+cos(2x) w przedziale <0,8π>

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/numeryczne-1pdf/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Wniosek 73%

Czytając wykres na poprzedniej stronie wychodzi:

https://www.pdf-archive.com/2011/11/09/wniosek/

09/11/2011 www.pdf-archive.com

SS Ogr ZADANIA 70%

Narysować wykres funkcji rozkładu prawdopodobieństwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-zadania/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

SS Ogr Przyklady z wykladow 67%

• z tabeli dystrybuanty (druga tabela) 1) 2) P(0  X  2)  F(2)  F(0)  (p1  p2 )  0  0,3  0  0,3 P(0  X  2)  F(2)  F(0)  P(X  2)  0,3  0,5  0,8  0, 3 3) P(X  1,5)  F(1,5)  0,3 • z tabeli rozkładu prawdopodobieństwa (pierwsza tabela) 1) P(0  X  2)  P(X  0)  P(X  1) = p1 + p2 = 0,1 + 0,2 =0,3 2) P(0  X  2)  P(X  0)  P(X  1)  P(X  2) = p1 + p2 + p3 = 0,1 + 0,2 + 0,5 = 0,8 3) P(X  1,5)  P(X  0)  P(X  1)  0,3 Wykres funkcji rozkładu prawdopodobieństwa Wykres dystrybuanty PRZYKŁAD 2.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-przyklady-z-wykladow/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Schemat punktowania -2016 67%

2 Szkicujemy wykres trójmianu kwadratowego y  2 x 2  5x  3 , x1  y -3 0 1 2 x3 z którego odczytujemy zbiór rozwiązań rozwiązywanej nierówności x    , 3  12 ,    .

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/schemat-punktowania-2016/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

MTI welding translation 63%

Wykres powróci do ostatniej powiększonej skali czasu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/18/mti-welding-translation/

18/02/2017 www.pdf-archive.com

Cwiczenie 4 - Zadania 61%

smoothed periodograms) i rysującą wykres czasowo częstotliwościowy w postaci siatki 3D (funkcja mesh).

https://www.pdf-archive.com/2017/11/20/cwiczenie-4-zadania/

20/11/2017 www.pdf-archive.com

58c143ff21e3d z 58%

(0-1) Na wykresie przedstawiono wykres funkcji f .

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/58c143ff21e3d-z/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

11.demografia.fakultet10.11 57%

(1 pkt) Wykres przedstawia fazy rozwoju demograficznego ludności.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/13/11-demografia-fakultet10-11/

13/09/2011 www.pdf-archive.com

matematyka 2009 1 10 56%

0–1 Zdający otrzymuje 1 punkt, jeśli bezbłędnie narysuje wykres funkcji f .

https://www.pdf-archive.com/2013/06/03/matematyka-2009-1-10/

03/06/2013 www.pdf-archive.com

matematyka arkusz 2016 54%

(0-1) Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/matematyka-arkusz-2016/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

58c1441d67653 z 54%

2 1 2 1 Możemy również obliczyć pierwiastki trójmianu kwadratowego x 2  3 x  2 , rozkładając go na czynniki liniowe x 2  3x  2  x 2  x  2 x  2  x( x  1)  2( x  1)  ( x  1)( x  2) x  1  0 lub x  2  0 x  1 lub x  2 Szkicujemy wykres trójmianu kwadratowego y  x 2  3x  2 , z którego odczytujemy zbiór rozwiązań nierówności x  ( ;

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/58c1441d67653-z/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

110711 biul ad 54%

Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/12/110711-biul-ad/

12/07/2011 www.pdf-archive.com

OPRACOWANIE ELEKTRONIKA1 47%

Jest to wykres poziomów energetycznych jakiegoś obszaru materiału półprzewodnikowego jako całości.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/opracowanie-elektronika1/

19/06/2011 www.pdf-archive.com

Nauka - Mental Game of Poker 45%

Ten wykres można odnieść szerzej do różnych kontekstów życiowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/12/nauka-mental-game-of-poker/

12/08/2015 www.pdf-archive.com