Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wymagane»:


Total: 50 results - 0.044 seconds

OFERT MOBILNY 4LATA 100%

Wszystkie wymagane przeglądy zgodnie z instrukcją 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/ofert-mobilny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

Instrukcja przygotowania zdjęć - superheat 96%

1 Wymagane zrzuty ekranu - Superheat, High Alchemy, Cleaning Grimy i Buring Bones .............

https://www.pdf-archive.com/2013/01/30/instrukcja-przygotowania-zdj-superheat/

30/01/2013 www.pdf-archive.com

Rider techniczny - Borzeński&Kasprzak 90%

SYSTEM FRONTOWY Wymagane są co najmniej dwie kolumny dwudrożne, pracujące sterofonicznie, ustawione po obu stronach sceny.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/rider-techniczny-borze-ski-kasprzak/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 85%

Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Doświadczenie szkoleniowe wykształcenie wyższe w stopniu magistra (bachelor’s degree/global equivalent) 35 godzin szkolenia (Contact nie mniej niż 3 lata/36 miesięcy doświadczenia Hours) zawodowego w zakresie zarządzania projektami przy czym wymagane jest minimum 4 500 godzin spędzonych na prowadzeniu i kierowaniu zadaniami projektowymi* lub 35 godzin szkolenia (Contact nie mniej niż 5 lat /60 miesięcy lat doświadczenia Hours) zawodowego w zakresie zarządzania projektami przy czym wymagane jest minimum 7 500 godzin spędzonych na prowadzeniu i kierowaniu zadaniami projektowymi* w przypadku braku wyższego wykształcenia, wymagany jest dyplom szkoły średniej (high school diploma/global equivalent) * Prowadzenie i kierowanie zadaniami projektowymi wskazane jest w Project Management Professional Examination Specification.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 85%

Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę § 13 Organami Spółki są:

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 75%

Times New Roman w rozmiarze 12), nagłówki i śródtytuły nie są w nim wymagane, w całym dokumencie wymagane jest używanie podwójnej interlinii, numer strony powinien być umieszczony w prawym górnym rogu każdej strony (włącznie ze stroną tytułową, jeżeli nie stanowi ona osobnej strony), a do numeracji używamy wyłącznie cyfr arabskich, podając cytat dłuższy niż cztery linijki tekstu należy oddzielić cały blok poprzez ustawienie jego marginesu o 1 cal (2,5cm) głębiej Strona |3 od lewego marginesu, a w obrębie cytatów należy stosować podwójną spację (w przypadku wyróżnienia cytatu w ten sposób należy zrezygnować z cudzysłowu).

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 71%

Klatki bezpieczeństwa nie są wymagane ale są zalecane.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

tasma dwustronna PP 7419 71%

· · · · wysoką siłą klejenia początkowego dobrą przyczepnością do powierzchni niskoenergetycznych uniwersalnym zastosowaniem odpornością na wilgoć Taśmy dwustronne PP nadają się idealnie do zastosowań gdzie niezbędna jest przeźroczystość i wymagane jest szybkie mocne sklejenie.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/26/tasma-dwustronna-pp-7419/

26/04/2015 www.pdf-archive.com

Klauzula o poufnosci 71%

d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

01. Russound vs Konkurencja PL 71%

Sterowanie urządzeniami przez IR Sterowany przez IR + Wymagane dodatkowe urządzenie Maj 2016

https://www.pdf-archive.com/2016/05/30/01-russound-vs-konkurencja-pl/

30/05/2016 www.pdf-archive.com

Game plan A62r 69%

3d3s Cbetujemy dla blefu, wymagane FEq=33%, mamy 37%.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/23/game-plan-a62r/

23/04/2015 www.pdf-archive.com

Game plan K87r 66%

Betując w pół pota wymagane FEq wynosi 33% aby zagranie było BE.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/27/game-plan-k87r/

27/04/2015 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 65%

• PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych „Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji” • PN-B-03421:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

SKRYPT - anteny WIFI 64%

Z punktu widzenia sprawności układu urządzenie-kabel-antena wymagane jest, by wszystkie elementy tory transmisyjnego miały taka samą impedancję.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/10/skrypt-anteny-wifi/

10/02/2012 www.pdf-archive.com

Game plan T87r 64%

Nie mamy tutaj +EV blef ponieważ wymagane FEq przy sizingu 50% pota wynosi 33%, natomiast mam 30%, ale nasze equity wynosi 32%.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/28/game-plan-t87r/

28/04/2015 www.pdf-archive.com

Karta technicza chalkboard baza 61%

Wymagane są minimum 2 warstwy.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/12/karta-technicza-chalkboard-baza/

12/10/2015 www.pdf-archive.com

Dragon Age Inkwizycja - Poradnik [smoki] 60%

Wymagane jest ukończenie zadań Drakologia, Jak zwabić smoka, Zwyczaje łowieckie, Ostrzejsze Białe Szpony i Manuskrypt pełen powagi dla orlezjańskiego naukowca (1 na mapie) – dopiero po ich ukończeniu dostępne staje się zadanie Wielka smoczyca otchłani, w którym można zabić smoka.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/08/dragon-age-inkwizycja-poradnik-smoki/

08/12/2014 www.pdf-archive.com

piewnik harcerski i turystyczny 60%

bezwzględnie wymagane :-) dla celów komercyjnych – absolutnie zabronione (copyright etc.) radix Płonie ognisko sł., muz.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/11/piewnik-harcerski-i-turystyczny/

11/09/2014 www.pdf-archive.com

Ustawienie rozrzadu - bezposredni wtrysk 59%

Przyrzą Przyrządy Wymagane wyposażenie :

https://www.pdf-archive.com/2015/04/15/ustawienie-rozrzadu-bezposredni-wtrysk/

15/04/2015 www.pdf-archive.com

2 polski zwiazek pol golfowych 59%

RS/433187/2/20150706081023 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIŃSKI 2.Imiona SŁAWOMIR 3.Numer PESEL/REGON 59100403774 4.Numer KRS ****** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JABŁOŃSKI 2.Imiona WITOLD KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON 69091608173 4.Numer KRS ****** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIENIAK 2.Imiona RADOSŁAW 3.Numer PESEL/REGON 77073016999 4.Numer KRS ****** Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór Brak wpisów Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZKU, W TYM RÓWNIEŻ W ZAKRESIE JEGO PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-polski-zwiazek-pol-golfowych/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

#2 58%

Nie wymagaj odemnie wyjaśnienia czemu on tak biegnie, nie jest to wymagane.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/2/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

1k zootechnik 58%

DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA I JEDNEGO Z WICEPREZESÓW.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-zootechnik/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 58%

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, według wzoru :

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com