Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wyrazy»:


Total: 18 results - 0.043 seconds

Zapożyczenia językowe 100%

Zapożyczenia językowe Zapożyczenia językowe Zapożyczenia językowe inaczej pożyczki, wyrazy obce – zjawisko przechodzenia pewnych cech jednego języka do innego.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zapo-yczenia-j-zykowe/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 93%

prawidłowo czyta wyrazy i krótkie teksty, wypowiada się na podany temat, bierze udział z zabawach integracyjnych, słucha wypowiedzi rówieśników, rozumie czytany tekst, wie, że imiona rozpoczyna się pisać wielka literą, buduje zdania z rozsypanki wyrazowej, kształtnie pisze, potrafi wskazać wśród liter samogłoski i spółgłoski, rozumie pojęcia głoska, litera, wyraz, zdanie, korzysta z różnych źródeł informacji - plan, rozkład jazdy, recytuje z pamięci wiersz, wie na czym polega praca kolejarza, nadaje tytuły ilustracjom, opowiada kolejne wydarzenia na podstawie ilustracji, buduje pytania i odpowiedzi;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

Szymkiewicz Krzysztof - Arkusz 76%

Zad.2.2 Pisownia typu „Kropka Nad I” narusza zasady stosowania dużych liter, ponieważ wielką literą piszemy wyrazy, które są nazwami własnymi, bądź wyrazy rozpoczynające zdania.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/19/szymkiewicz-krzysztof---arkusz/

19/03/2020 www.pdf-archive.com

list 68%

Łączę wyrazy szacunku Piotr Horodyński, Ordo Dracul

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/list/

06/09/2012 www.pdf-archive.com

jezykozaw 63%

Wyrazy funkcjonują w 3 wymiarach:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/04/jezykozaw/

04/02/2014 www.pdf-archive.com

Pismo - STRAŻ DLA ZWIERZĄT 61%

Dlatego też należą się Państwu najszczersze wyrazy szacunku i uznania z powodu okazanego nam serca.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/08/pismo-stra-dla-zwierz-t/

08/10/2012 www.pdf-archive.com

rosyjski (1) 58%

Dwa wyrazy nie pasują do żadnego zdania.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/rosyjski-1/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

Rozdział 2. Kojot 47%

Rozdział 2.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/rozdzia-2-kojot/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 43%

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

dyspraskja 42%

Problem zaczyna się, gdy następuje konieczność połączenia sylab w grupy, wyrazy.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/dyspraskja/

28/01/2014 www.pdf-archive.com

Rock gotycki od strony językoznawczej 32%

(…) Wyrazy przeciwstawne (…) odnoszą się do pojęcia zła, nocy, ciemności, śmierci, które dominują nad dobrem, dniem, światłem, życiem”.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/30/rock-gotycki-od-strony-j-zykoznawczej/

30/10/2017 www.pdf-archive.com