Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «xarici»:


Total: 300 results - 0.016 seconds

Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi 9 Sinif 100%

BAL 56 YER 1 Xarici dil Azərbaycan dili Riyaziyyat Xarici dil CƏMİ Sual sayı 30 30 0 60 DOĞRU 28 28 0 56 SƏHV 2 2 0 4 QİYMƏT 0 0 0 0 Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/07/burax-l-imtahan-c-n-n-tic-v-r-qi-9-sinif/

07/03/2016 www.pdf-archive.com

Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi 11 Sinif 100%

BAL 87 YER 1 CAABDAAAAABBAEDABAECDAEECBAACE Xarici dil CAABDAAAAABBAEDABAECDAEECBAACE ++++++++++++++++++++++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Xarici dil CƏMİ Sual sayı 30 30 30 90 DOĞRU 30 27 30 87 SƏHV 0 3 0 3 QİYMƏT 0 0 0 0 Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/07/burax-l-imtahan-c-n-n-tic-v-r-qi-11-sinif/

07/03/2016 www.pdf-archive.com

2 Sinif 100%

BAL 56 YER 1 Xarici dil Azərbaycan dili Riyaziyyat Xarici dil CƏMİ Sual sayı 30 30 0 60 DOĞRU 28 28 0 56 SƏHV 2 2 0 4 QİYMƏT 0 0 0 0 Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/17/2-sinif/

17/03/2016 www.pdf-archive.com

2 Sinif Rus 100%

BAL 34 YER 1 CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA Xarici dil AACDDBCDDBDCBEEDCDEDBDDEDBBCAB -+--+-----+--+----+----+-+---Azərbaycan dili Riyaziyyat Xarici dil CƏMİ Sual sayı 30 30 30 90 DOĞRU 15 12 7 34 SƏHV 15 18 23 56 QİYMƏT 0 0 0 0 Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/17/2-sinif-rus/

17/03/2016 www.pdf-archive.com

3 Sinif Rus 100%

BAL 33 YER 1 BDBEBD EDDEC ABC CAB DD ++-+++ -++++++ --- +-+ ++ CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA Xarici dil ABABDAAAAADBCEEACEE DACECDECCA --+-++++++++-+-+--+ ++-++---++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Xarici dil CƏMİ Sual sayı 30 30 30 90 DOĞRU 0 15 18 33 SƏHV 0 6 11 17 QİYMƏT 0 0 0 0 Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/17/3-sinif-rus/

17/03/2016 www.pdf-archive.com

9 100%

A BAL 32 YER 1 Xarici dil Azərbaycan dili Riyaziyyat Xarici dil CƏMİ Sual sayı 30 30 0 60 DOĞRU 16 16 0 32 SƏHV 14 14 0 28 QİYMƏT 4 4 0 4 Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/28/9/

28/12/2016 www.pdf-archive.com

11 100%

A BAL 45 YER 1 DAEBEBCCCCCEBDACBBDCBDBCBCBBDC Xarici dil AAEDDCBDACCEDDACBDBEBDEBAEBCEB -++------+++-++++---++----+--Azərbaycan dili Riyaziyyat Xarici dil CƏMİ Sual sayı 30 30 30 90 DOĞRU 15 18 12 45 SƏHV 15 12 18 45 QİYMƏT 4 4 3 4 Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/28/11/

28/12/2016 www.pdf-archive.com

9 100%

A BAL 40 YER 1 C AA - +++ ++-++--+-- ++++++-+++++ CADDEBDCAB CBBEDBACEDAC Xarici dil Azәrbaycan dili Riyaziyyat Xarici dil CӘMİ Sual sayı 30 30 0 60 DOĞRU 21 19 0 40 SӘHV 8 7 0 15 QİYMӘT 4 4 0 4 Buraxılış imtahanı üçün nәticә vәrәqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/9/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

11 100%

A BAL 54 YER 1 BCBCDADBECCBCEACACCCEDEBCBCCBD Xarici dil ADDEEDDBEEDCCAEEAECAEDDDBBCCCD ------+++---+---+-+-++---+++-+ Azәrbaycan dili Riyaziyyat Xarici dil CӘMİ Sual sayı 30 30 30 90 DOĞRU 21 21 12 54 SӘHV 9 9 18 36 QİYMӘT 4 4 3 4 Buraxılış imtahanı üçün nәticә vәrәqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/11/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (3-cü siniflər) 99%

Xarici dil BAL 331,25 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 0 60 DOĞRU 12 14 13 15 0 54 SƏHV 3 1 2 0 0 6 XALİS 11,25 13,75 12,5 15 0 52,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (3-cü siniflər) 99%

Xarici dil BAL 356,25 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 0 60 DOĞRU 14 15 13 15 0 57 SƏHV 1 0 2 0 0 3 XALİS 13,75 15 12,5 15 0 56,25 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/24/mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r/

24/10/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (4-cü siniflər) 99%

Xarici dil CADBA +++++ BAL 205 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 0 5 5 40 DOĞRU 11 11 0 5 5 32 SƏHV 2 3 0 0 0 5 XALİS 10,5 10,25 0 5 5 30,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/29/mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r/

29/03/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (3-cü siniflər) 99%

Xarici dil CAAAA +-+-+ BAL 212,5 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 0 5 5 40 DOĞRU 15 11 0 5 3 34 SƏHV 0 4 0 0 2 6 XALİS 15 10 0 5 2,5 32,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/29/mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r/

29/03/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (3-cü siniflər) 99%

Xarici dil BAL 337,5 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 0 60 DOĞRU 14 14 15 12 0 55 SƏHV 1 1 0 3 0 5 XALİS 13,75 13,75 15 11,25 0 53,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/31/mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r/

31/10/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (4-cü siniflər) 99%

A Xarici dil AACBAACABBABBCB +-+++++++++++++ BAL 437,5 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 15 75 DOĞRU 15 15 14 15 14 73 SƏHV 0 0 1 0 1 2 XALİS 15 15 13,75 15 13,75 72,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r-1/

26/12/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (3-cü siniflər) 99%

A Xarici dil CABBACCBCBACBBA ++++--+++++++++ BAL 400 YER 4 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 15 75 DOĞRU 14 14 13 14 13 68 SƏHV 1 1 2 1 2 7 XALİS 13,75 13,75 12,5 13,75 12,5 66,25 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/28/mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r/

28/02/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (4-cü siniflər) 99%

Xarici dil BABACABABBCAACB +-++-++++-+++++ BAL 393,75 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 15 75 DOĞRU 14 15 12 13 12 66 SƏHV 1 0 3 2 3 9 XALİS 13,75 15 11,25 12,5 11,25 63,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/28/mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r/

28/02/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (4-cü siniflər) 99%

Xarici dil BCAAAAACAAAABAC ++++++-++++++++ BAL 437,5 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 15 75 DOĞRU 15 15 14 15 14 73 SƏHV 0 0 1 0 1 2 XALİS 15 15 13,75 15 13,75 72,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (3-cü siniflər) 99%

Xarici dil BAAACBBCBBBCBCB +++++++++++++++ BAL 415 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 10 15 15 70 DOĞRU 15 15 10 13 15 68 SƏHV 0 0 0 0 0 0 XALİS 15 15 10 13 15 68 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/29/mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r/

29/01/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (4-cü siniflər) 99%

Xarici dil BBCBACBABCBBABB ++++++-+++-++++ BAL 412,5 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 15 75 DOĞRU 15 15 14 12 13 69 SƏHV 0 0 1 3 2 6 XALİS 15 15 13,75 11,25 12,5 67,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r/

26/02/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (4-cü siniflər) 99%

A Xarici dil AABBAACBBBBACBB +-+++++++++++++ BAL 425 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 15 75 DOĞRU 14 15 13 15 14 71 SƏHV 1 0 2 0 1 4 XALİS 13,75 15 12,5 15 13,75 70 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/19/mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r/

19/03/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (3-cü siniflər) 99%

Xarici dil CBBBBBCBAABBCBC -++-+-++++-++++ BAL 300 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 15 75 DOĞRU 9 12 13 9 11 54 SƏHV 6 3 2 6 4 21 XALİS 7,5 11,25 12,5 7,5 10 48,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r/

26/12/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (3-cü siniflər) 99%

Xarici dil ABCCCBBACBCBCCB +++++++++++++++ BAL 437,5 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 15 75 DOĞRU 14 15 15 14 15 73 SƏHV 1 0 0 1 0 2 XALİS 13,75 15 15 13,75 15 72,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/19/mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r/

19/03/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (3-cü siniflər) 99%

Xarici dil BCAABAAACA ++++++--++ BAL 262,5 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 10 50 DOĞRU 8 10 9 9 8 44 SƏHV 2 0 1 1 2 6 XALİS 7,5 10 8,75 8,75 7,5 42,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/28/mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r/

28/05/2017 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (4-cü siniflər) 99%

A Xarici dil ACBAABBCBACBCAA ++++++--+++++++ BAL 418,75 YER 1 Azərbaycan dili Riyaziyyat İnformatika Həyat bilgisi Xarici dil CƏMİ Sual sayı 15 15 15 15 15 75 DOĞRU 12 15 15 15 13 70 SƏHV 3 0 0 0 2 5 XALİS 11,25 15 15 15 12,5 68,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/06/mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r/

06/04/2016 www.pdf-archive.com