PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 November at 17:11 - Around 89000 files indexed.

Show results per page

Results for «yandan»:


Total: 16 results - 0.039 seconds

giris 100%

Diğer yandan dikkatli okuyucuların fark edeceği gibi kuşku götürmeyecek biçimde fotoğraf tarihi 14 FOTOĞRAFIN İMGELERİ açısından merkezi olan ancak buradaki tartışma bağlamı içinde kendisine yer bulamayan olay ve figürlerden yoksun bu kısım.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/giris/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Wofterios 97%

Diz çökmüştüm.Bir yandan Kral Gordon'a yalvaran ve ondan merhamet dileyen kardeşimin o acınası halini izliyor bir yandan ise bu güne kadar hayalini kurduğum intikam planım için Kuzey'den gelicek olan on bin yürekli askerimi bekliyordum.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/wofterios/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

Harmansah Borderlands 2017offprint 90%

Bu amtlar bir yandan siyasi 9eki~melere sahne olan smir bolgelerinde kralhk ideolojisini ya~atmakta, bir yandan da magaralar, su kaynaklan ve dtidenler gibijeolojik a91dan mucizevi olan ve dini onem ta~1yan bu yerel birimleri s1mrlar i9ine dahil etmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/10/harmansah-borderlands-2017offprint/

10/08/2017 www.pdf-archive.com

Suriye'de Yaşam Savaşı 88%

Bir yandan da muhaliflerin güçlenip İsrail’e karşı bir tehdit olmasını da istemiyor.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/suriye-de-ya-am-sava-1/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

Thomas Nagel - Herşey Ne Anlama Geliyor.1 81%

Diğer yandan, belki de kita­ bm içinde, onun basılmış görünüşü hakkmdaki izlenimlere, onu okuyup da bana tepkilerini bildiren insanların izlenimlerine ve bunun gibi şeylere yer vermek suretiyle iç alemimi daha ilginç kılmak için onu yazardım.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/04/thomas-nagel-her-ey-ne-anlama-geliyor-1/

04/12/2017 www.pdf-archive.com

Harmansah Borderlands FINAL 81%

Bununla kastettiği, sınırların bir yandan el emeği göz nuru ile işlenmiş ve siyasi olarak çekişmeli doğası olduğunu söyler, bir yandan da bu olgunun jeolojik temellerine işaret eder.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/10/harmansah-borderlands-final/

10/09/2017 www.pdf-archive.com

melegin atesi 79%

Bir yandan bu Ģekilde içinin daha rahat ettiğini düĢünüyordu genç adam.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/08/melegin-atesi/

08/04/2013 www.pdf-archive.com

vital words 77%

For YDS 1 although -e rağmen 2 though -e rağmen 3 even though -e rağmen 4 despite the fact that -e rağmen 5 while -iken, oysa 6 whereas -e rağmen, oysa 7 but fakat, ama, ancak 8 yet fakat, ama, ancak 9 however fakat 10 on the other hand öte yandan 11 nevertheless yine de 12 nonetheless yine de,buna rağmen 13 still yine de 14 in contrast aksine 15 on the contrary aksine 16 conversely aksine 17 as -dığı için,çünkü, -dıkça,-iken,gibi 18 since -dığı için, çünkü, -den beri 19 because -dığı için, çünkü 20 so bu yüzden 21 thus bu yüzden 22 hence bu yüzden 23 therefore bu yüzden 24 as a result sonuç olarak 25 as a consequence sonuç olarak 26 and so ve böylece, bu nedenle 27 consequently bu yüzden 28 that is why bu yüzden 29 which is why işte bu yüzden 30 if eğer, -se/sa 31 as long as -dığı sürece 32 so long as -dığı sürece 33 provided koşuluyla 1 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS 34 providing koşuluyla 35 on condition that koşuluyla 36 unless -mezse, mazsa 37 even if -se bile 38 only if koşuluyla 39 if only keşke 40 suppose that varsayki 41 as if -mış gibi 42 as though -mış gibi 43 when -dığı zaman 44 until -e kadar 45 before -den önce 46 after -den sonra 47 by the time -dığı zaman, -dığı zamana kadar 48 as soon as yapar yapmaz 49 once -den sonra 50 moreover dahası,ayrıca 51 what is more ayrıca 52 in addition ayrıca 53 furthermore ayrıca 54 also ayrıca, -de,-da 55 additionally ayrıca 56 besides -e ilaveten, ayrıca 57 otherwise aksi takdirde 58 or ya da,aksi takdirde 59 or else aksi takdirde 60 that is yani 61 by no means hiçbir şekilde 62 indeed gerçekten 63 in fact aslında, gerçekten 64 actually aslında, gerçekten 65 as such bu bağlamda 66 then o zaman,öyleyse,ondan sonra 67 thereby böylece, bu nedenle 2 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS 68 meanwhile bu arada 69 by the way bu arada 70 in the meantime bu arada, bu süre içinde 71 instead yerine 72 by all means elbette,kuşkusuz 73 similarly benzer şekilde 74 accordingly bu doğrultuda, buna göre 75 even so öyle olsa bile 76 likewise aynı biçimde,benzer şekilde 77 afterwards ardından 78 as a matter of fact aslında, gerçekte 79 as far as kadar 80 no matter ne olursa olsun 81 whatsoever hiç mi hiç 82 lest -mesin diye 83 even after -den sonra bile 84 even before -den önce bile 85 even then o zaman bile 86 even when -dığı zaman bile 87 in order that -sın diye 88 so that -sın diye 89 in that çünkü 90 nor ne, ne de 91 except hariç 92 just as tıpkı 93 on the grounds that -e dayanarak 94 now that -dığı için 3 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS KONTROL LİSTESİ Bu listeden bilip bilmediğinizi kontrol ediniz.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/19/vital-words/

19/04/2014 www.pdf-archive.com

Konstantiniyye3 63%

Öte yandan İslam devleti kurulduktan dökmek ve bu halka bomba yağdırmak için sonra küfür diyarlarında kalıp hala davetle uçaklarını kaldıran tağut Erdoğan’ın besleme uğraşanlar, hem kıtal cihadını terk etmiş hem de örgütü ateist PKK saldırıya geçti.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/10/konstantiniyye3/

10/12/2017 www.pdf-archive.com

2014sayı1 60%

Öte yandan da sırtını hükümete yaslamış olan “yandaş” sendikalar, himayesine girdikleri hükümete yaranmak amacıyla 1 Mayıs’ı bölmek için var gücüyle çalıştı.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/16/2014say-1/

16/05/2014 www.pdf-archive.com

cocuk odasi icin dekorasyon fikirleri1559 59%

Eger odaniz yeterince buyuk ve uygunsa bir yandan da "calisma odasi"

https://www.pdf-archive.com/2014/01/04/cocuk-odasi-icin-dekorasyon-fikirleri1559/

04/01/2014 www.pdf-archive.com

Konstantiniyye6 57%

Devleti’nde yaşayan Müslümanlara ve çocuklara diledikleri gibi bombalar yağdıran tağutların Öte yandan dergimiz, bu sayısında uzun süredir İslam Devleti’nden kaçışlarının olmadığını bir İslam Devleti hapishanelerinde kalıp, tağut Türkiye kez daha en güvendikleri merkezlerden biri devletinin sahip çıkmadığı ve yalnız bıraktığı olan Brüksel’de gösterdik.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/10/konstantiniyye6/

10/12/2017 www.pdf-archive.com

Luigi Russolo Gurultu Sanati 54%

Öte yandan, ses yaşama yabancı, hep müzikal, arada sırada karşılaştığımız bir unsur ve harici bir şey olarak kulaklarımıza etkisi fazlasıyla yakından tanıdığımız bir yüzün gözlerimize etkisinden öte değildir.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/23/luigi-russolo-gurultu-sanati/

23/01/2014 www.pdf-archive.com

Spor bilimciler icin bisiklet ders notlari 54%

Bu süre içinde arkadan gelip geçen sporcular iki yandan rahatça ve güvenli bir şekilde geçebileceklerdir.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/spor-bilimciler-icin-bisiklet-ders-notlari/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

HtmlToPdf 42%

Öte yandan dinî ve ahlâkî değerler açısından yanlış bir davranışı gözlenen çocuğun “sen şöyle yaptın”, “yine böyle yaptın”, “hep böyle yapıyorsun”, “sen doğru bir şey yapmaz mısın”, “bir de biz söylemeden şöyle yapsan” vb.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/htmltopdf/

30/11/2016 www.pdf-archive.com

TÜRK ANAYASA HUKUKU -final özet - 1.yarıyıl (1) 37%

Zira 1961 Anayasası, bir yandan yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer vermekte, Anayasa Mahkemesi ve çift meclis sistemi gibi yeni kurumlar getirmektedir  1961 Anayasası 1924 Anayasası’nın benimsediği bütün gücü yasama organında toplayan mutlak egemenlik anlayışını terk etmiş;

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/t-rk-anayasa-hukuku-final-ozet-1-yar-y-l-1/

24/08/2016 www.pdf-archive.com