Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «yczenia»:


Total: 1 results - 0.003 seconds

Wykład 2 100%

00000000 10000000 01111111 0 −128 127 00000001 10000001 11111111 1 −127 −1 2n wszystkich liczb 2n−1 ujemnych liczb jedna reprezentacja liczby zero 2n−1 − 1 dodatnich liczb łatwe do wykonania operacje arytmetyczne (zapoz˙ yczenia i przeniesienia wychodzace ˛ poza dana˛ liczb˛e bitów sa˛ ignorowane, wynik nie moz˙ e przekracza´c zakresu) dr El˙zbieta Gawro´nska (ICIS) Podstawy Informatyki 02 5 / 21

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/wyk-ad-2/

04/11/2016 www.pdf-archive.com