Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ywych»:


Total: 3 results - 0.007 seconds

A. i B. Strugacki - Naselenyj ostriw 100%

Wtom ywo-odnomanitni… Zwisna ricz, jakszczo tobi dwadcia rokiw, jakszczo ty niczoho do adu ne wmijesz, jakszczo ty do adu ne znajesz, jakoho wminnia tobi chocze sia, jakszczo ty szcze ne nawczywsia cinuwaty swij najbilszyj skarb — czas, jakszczo u tebe nemaje i ne peredbaczaje sia jakycho osob ywych ta antiw, jakszczo dominantoju twoho jestwa u dwadcia rokiw, jak i desia rokiw tomu, za yszaje sia ne ho owa, a ruky i nohy, jakszczo ty nastilky prymitywnyj, szczo ujawlajesz, bucimto na newidomych planetach mo na widszukaty jaku kosztownis , nemo ywu na Zemli, jakszczo, jakszczo, jakszczo… to todi… zwisno.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugacki-naselenyj-ostriw/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

Awramenko - Nebo powne zirok 68%

Ja rozhladaju Esperansu jak odyn z mo ywych wariäntiw.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/awramenko-nebo-powne-zirok/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

Anderson - Ruka dopomohy (abc) 62%

Zabahato wa ywych person, lideriw Solariän koji sy emy, sydi y z nym w odnij zali, dywlaczy u joho hordowyti oczi, wdychajuczy smorid nelud koho potu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/anderson-ruka-dopomohy-abc/

15/02/2017 www.pdf-archive.com