Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zaburzeniami»:


Total: 8 results - 0.026 seconds

Harmonogram Terapia Krotoszyn (1) 100%

2018 9:00-13:00 13:00 – 16:45 Nazwa przedmiotu Prowadzący Trudności dydaktyczno-wychowawcze wieku szkolnego (5) Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej(5) Seminarium dyplomowe (5) Instytucjonalne wymiar terapii pedagogicznej (5) Metodyka zajęć dla dzieci z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi (5) Elementy muzykoterapii i arteterapii (5) Zaburzenia społeczno-emocjonalne(5) (5) dr Ewa Korzeniewska Metodyka zajęć dla dzieci dyslektycznych(5) Elementy muzykoterapii i arteterapii (5) Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy (5) Konstruowanie i realizowanie indywidualnych programów dla osób z zaburzeniami złożonymi (5) Warsztat kinezjologii edukacyjnej P.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/03/harmonogram-terapia-krotoszyn-1/

03/02/2018 www.pdf-archive.com

Schizoidia i schizoidzi. Czym jest osobowość schizoidalna 67%

Gharadjedaghi, ludzie dotknięci zaburzeniami z klastra „A” egzystują w przewlekłej alienacji, lecz wynika to z różnych przyczyn.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/22/schizoidia-i-schizoidzi-czym-jest-osobowo-schizoidalna/

22/01/2020 www.pdf-archive.com

Paranoja i paranoicy. Czym jest osobowość paranoiczna 66%

Skrzywienia charakteru i stany psychotyczne to dwie różne rzeczy, chociaż eksperci dowodzą pokrewieństwa między F60.0 a schizofrenią paranoidalną (F20.0) i uporczywymi zaburzeniami urojeniowymi (F22).

https://www.pdf-archive.com/2020/05/18/paranoja-i-paranoicy-czym-jest-osobowo-paranoiczna/

18/05/2020 www.pdf-archive.com

dyspraskja 63%

opóźnionym rozwojem ruchowym, mowy, zaburzeniami uwagi.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/dyspraskja/

28/01/2014 www.pdf-archive.com

Shanti oferta - Pałac Margot 54%

Usuwa większość dolegliwości wywołanych głównie zaburzeniami energii vata, tj.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/28/shanti-oferta-pa-ac-margot/

28/05/2014 www.pdf-archive.com

O hipisie, nerdzie i kradzieży pierwszego miliona 48%

Wedle obiegowej opinii, jednostki z zaburzeniami autystycznymi mają miejscowo zablokowane (lub wręcz zredukowane liczebnie!) neurony odpowiedzialne za zdolność do empatii.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/29/o-hipisie-nerdzie-i-kradziey-pierwszego-miliona/

29/11/2018 www.pdf-archive.com

AvPD. Podtyp schizoidii czy głęboka fobia społeczna 33%

Oznacza to, iż ma ona dużo wspólnego z zaburzeniami osobowości należącymi do klastra „A” (schizoidalnym – SPD, schizotypowym – STPD, paranoicznym – PPD)[2].

https://www.pdf-archive.com/2020/04/17/avpd-podtyp-schizoidii-czy-gboka-fobia-spoeczna/

17/04/2020 www.pdf-archive.com

wyrok gsk szczepienia autyzm 32%

m i się zaburzeniami patologicznymi, a podaniem s / c / c p i o n k i .

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/wyrok-gsk-szczepienia-autyzm/

13/06/2017 www.pdf-archive.com